website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí ngan hang tin dung

Xác định các nhân tố quyết định lạm phát ở Việt Nam

Bài viết này nhằm mục đích xác định các nhân tố quyết định lạm phát ở Việt Nam thông qua một phương pháp tiếp cận đơn giản. Mô hình ước lượng của chúng tôi sử dụng cơ sở lý thuyết về lạm phát cho một nền kinh tế nhỏ và mở. Các kiểm định về sự tồn tại của các mối quan hệ dài hạn như điều kiện ngang bằng sức mua và cân bằng của thị trường tiền tệ cũng được thực hiện để kiểm tra khả năng ảnh hưởng của chúng đến giá cả. Mời các bạn cùng tham khảo.

9 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Ứng dụng các mô hình VAR và VECM trong phân tích tác động của tỷ giá lên cán cân thương mại Việt Nam 1999-2012 - Nguyễn Đức Hùng

Bài giảng gồm 3 phần: Lý thuyết về tỷ giá, cán cân thương mại và mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại; tổng hợp các nghiên cứu về tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại; mô hình VAR và VECM và đề xuất giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

36 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ứng dụng mô hình SVAR trong việc xác định hiệu ứng của chính sách tiền tệ và dự báo lạm phát ở Việt Nam

Bài báo sử dụng một mô hình thực nghiệm chuẩn trong kinh tế học tiền tệ, đó là mô hình SVAR để nghiên cứu chính sách tiền tệ và ảnh hưởng của nó đối với lạm phát, sản lượng, và các biến số kinh tế vĩ mô khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

14 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector vào dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bài viết trình bày về một phương pháp dự báo CPI đang áp dụng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đó là mô hình tự hồi quy vector (VECM), một trong những mô hình tương đối đơn giản về mặt cấu trúc nhưng lại có hiệu quả cao về khả năng dự báo. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài viết, mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Nominal rigidities and the real effects of monetary policy in a structural var model

The paper proposes an empirical VAR for the UK open economy in order to measure the effects of monetary policy shocks from 1981 to 2003. The identification of the VAR structure is based on short-run restrictions that are consistent with the general implications of a New Keynesian model. The identification scheme used in the paper is successful in identifying monetary policy shocks and solving the puzzles and anomalies regarding the effects of monetary policy shocks. The estimated dynamic impulse responses and the forecast error variance decompositions show a consistency with the New Keynesian approach and other available theories.

37 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Nghiên cứu lạm phát tại Việt Nam theo phương pháp SVAR

Bài nghiên cứu đi sâu vào giải quyết các vấn đề sau: Các yếu tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam; ảnh hưởng của cú sốc trong chính sách đến lạm phát? thời gian để lạm phát phản ứng lại một chính sách mới; và tác động ngược trở lại của một cú sốc trong lạm phát đến các yếu tố khác. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

Dự báo lạm phát quý I năm 2013 qua mô hình ARIMA

Theo báo cáo từ Ban Phân tích và Dự báo thuộc Trung tâm Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia, mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức thấp năm 2012 của Việt Nam được đánh giá là khá thành công khi thực tế mức lạm phát là 9,21% và tăng trưởng GDP 5,05%. Điểm nổi bật của lạm phát năm 2012 là đã được kiềm chế ở mức thấp, nhưng lại không ổn định, điều này đã dẫn đến những lo ngại cho kịch bản lạm phát năm 2013, theo mục tiêu đã được Quốc hội phê duyệt, lạm phát năm 2013 được kiềm chế ở mức thấp hơn (8%) và tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012 (5,5%).

7 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam tiếp cận theo mô hình SVAR

Bài nghiên cứu này sử dụng mô hình SVAR để phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở VN. Mô hình nghiên cứu các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ ở VN được phát triển từ các nghiên cứu trước đây ở các nền kinh tế mở nhỏ. Các biến giá dầu và lãi suất cơ bản của Mỹ đại diện cho biến nước ngoài; sản lượng công nghiệp, lạm phát, cầu tiền, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương đại diện cho nền kinh tế trong nước. Để nhận diện tác động của điểm gãy cấu trúc, bài nghiên cứu này sẽ phân tích cơ chế truyền dẫn tiền tệ qua hai giai đoạn trước và sau khi VN gia nhập WTO.

9 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Chính sách mục tiêu lạm phát - Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam

Bài viết trình bày về những vấn đề cơ bản về chính sách mục tiêu lạm phát, so sánh chính sách mục tiêu lạm phát của một số nước trên thế giới và đánh giá khả năng áp dụng chính sách mục tiêu lạm phát ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

14 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Ebook The statistical mechanics of financial markets (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book The statistical mechanics of financial markets has contents: Introduction, basic information on capital markets, basic information on capital markets, the black–scholes theory of option prices, scaling in financial data and in physics.

183 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Strategic financial management

Ebook Strategic financial management has contents: Capital budgeting under conditions of certainty, capital budgeting and the case for NPV, the treatment of uncertainty, equity valuation and the cost of capital, debt valuation and the cost of capital,...and other contents.

109 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook International money and finance (8th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book International money and finance has contents: Foreign exchange risk and forecasting, financial management of the multinational firm, international portfolio investment, direct foreign investment and international lending, determinants of the balance of trade,...and other contents.

168 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook International money and finance (8th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book International money and finance has contents: The foreign exchange market, international monetary arrangements, the balance of payments, forward looking market instruments, the eurocurrency market,...and other contents.

167 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Hospitality financial accounting: Part 2

(BQ) Part 2 book Hospitality financial accounting has contents: Financial statements, payroll; inventories, cost calculations, and internal controls; accounting for receivables and payables; long term and intangible assets; sole proprietorships, partnerships, and corporations.

263 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Harvard business review on mergers and acquisitions: Part 2

(BQ) Part 2 book Harvard business review on mergers and acquisitions has contents: Can this merger be saved; who goes, who stays; making the deal real - How ge capital integrates acquisitions, integration managers.

117 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Harvard business review on mergers and acquisitions: Part 1

(BQ) Part 1 book Harvard business review on mergers and acquisitions has contents: Lessons from master acquirers - A ceo roundtable on making mergers succeed; the fine art of friendly acquisition; are you paying too much for that acquisition, are you paying too much for that acquisitionm,...and other contents.

107 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook The handbook of credit portfolio management: Part 2

(BQ) Part 2 book The handbook of credit portfolio management has contents: Credit default swap and other credit derivatives: valuation and application; definition and evaluation of basket credit derivatives and single tranche collateralized debt obligation swaps; securitization of shipping loans; managing country risk,...and other contents.

250 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook The handbook of credit portfolio management: Part 1

(BQ) Part 1 book The handbook of credit portfolio management has contents: Implementing credit portfolio management; implementing credit portfolio management, implementing credit portfolio management, characteristics of credit assets and their relevance for credit asset management,...and other contents.

256 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Guide to Investment Strategy by Peter Stanyer 2

(BQ) Part 2 book Guide to investment strategy has contents: Bonds, debt and credit; hedge funds - try to keep it simple, private equity - information-based returns; real estate.

136 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Guide to Investment Strategy by Peter Stanyer 1

(BQ) Part 1 book Guide to investment strategy has contents: Setting the scene, understand your behaviour, market investment returns - will the markets make me rich, setting the scene, equities, implementing “keep-it-simple” strategies.

137 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Global financial systems - Stability and risk: Part 2

(BQ) Part 2 book Global financial systems - Stability and risk has contents: Credit markets, currency markets, currency crisis models, financial regulations, dangerous financial instruments, ongoing developments in financial regulation,...and othedr contents.

252 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Ebook Global financial systems - Stability and risk: Part 1

(BQ) Part 1 book Global financial systems - Stability and risk has contents: Systemic risk, the great depression, endogenous risk, liquidity, the central bank, the asian crisis of 1997 and the iMF, banking crises, bank runs and deposit insurance, trading and speculation.

190 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

GDF 2013 Report Rethinking the role of state in finance2

(BQ) Part 2 book Rethinking the role of state in finance has contents: The role of the state in promoting bank competition, the role of the state in financial infrastructure, direct state interventions.

118 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Rethinking the role of state in finance: Part 1

(BQ) Part 1 book Rethinking the role of state in finance has contents: Benchmarking financial systems around the world, the state as regulator and supervisor.

102 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Fundamentals of investments valuation and management 5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Fundamentals of investments valuation and management has contents: Diversification and risky asset allocation, performance evaluationand risk management, futures contracts, stock options, option valuation, corporate bonds, government bonds,...and other contents.

365 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Fundamentals of investments valuation and management (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Fundamentals of investments valuation and management has contents: A brief history of risk and return, buying and selling securities, overview of security types, mutual funds, the stock market, common stock valuation, stock price behavior and market efficiency, behavioral finance and the psychology of investing,...and other contents.

393 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Fundamentals of Healthcare Finance by Wayne B Sorensen2

(BQ) Part 2 book Fundamentals of healthcare finance has contents: Business financing and the cost of capital; capital investment decision basics, project cash flow estimation and risk analysis, project cash flow estimation and risk analysis, reporting profits; reporting assets, financing, and cash flows; analyzing financial condition.

212 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Fundamentals of Healthcare Finance by Wayne B Sorensen1

(BQ) Part 1 book Fundamentals of healthcare finance has contents: Introduction to healthcare finance, healthcare business basics, paying for health services, estimating costs, pricing decisions and profit analysis, pricing decisions and profit analysis, managing financial operations.

229 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Fundamentals of financial management (13th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Fundamentals of financial management has contents: The cost of capital, capital structure, and dividend policy, intermediate and long term financing, special areas of financial management.

339 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Fundamentals of financial management (13th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Fundamentals of financial management has contents: Introduction to financial management, valuation, tools of financial analysis and planning, working capital management, investment in capital assets.

405 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0