website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí moi truong

Monetary Valuation of Environmental Goods: Alternatives to Contingent Valuation

This chapter is organized as follows. Section 3.1 categorises the different monetary valuation methods. Subsequently, the CVM is described in more detail in section 3.2. The popularity and extensive use of the CVM is the subject of section 3.3. Section 3.4 critically reviews the CVM. Finally, section 3.5 gives some concluding remarks.

39 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Báo cáo tổng kết khoa học: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất mô hình, quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu lượng giá trong nước và quốc tế, rà soát thực tế ô nhiễm môi trường tại Việt Nam trong thời gian qua, đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về lượng hóa thiệt hại kinh tế do ô nhiễm và suy thoái môi trường gây ra, từ đó đề xuất các mô hình lượng giá thích hợp, tính toán tổng chi phí thiệt hại do ô nhiễm suy thoái gây ra từ đó đề xuất chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

276 trang | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

What Is Environmental Economics?

This first section contains two introductory chapters. Environmental economics builds on the foundations of microeconomic analysis, but introduces a number of key features that make it an important field of study in its own right.

347 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Economic valuation and environmental assessment

Contents: Introduction to Ecological and Economical Concepts, Economic Valuation Concepts and Methods, Decision Criteria in Practice.

132 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu

Tràn dầu là một trong những sự cố môi trƣờng nghiêm trọng đối với vùng ven biển. Dầu tràn có thể gây ô nhiễm tại những khu vực rộng lớn, gây thiệt hại lớn cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu tính toán thiệt hại kinh tế và hệ sinh thái biển khi xảy ra các sự cố tràn dầu để đề ra các phương án phòng ngừa và bồi thường thích hợp là rất cần thiết.

170 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Giáo trình Luật và chính sách môi trường

(NB)Tài liệu có nội dung trình bày: đại cương về nhà nước và pháp luật, xây dựng luật bảo vệ môi trường, hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam,... Tài liệu giảng dạy dành cho sinh viên khoa môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

119 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Instrument Choice in Environmental Policy

The choice of pollution control instrument is a crucial environmental policy decision. With growing momentum for federal legislation to control greenhouse gases, interest among policy makers in the issue of instrument choice has reached a fever pitch.

23 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments

This chapter for the forthcoming Handbook of Environmental Economics focuses exclusively on the second component, the means — the “instruments” — of environmental policy, and considers, in particular, experience around the world with the relatively new breed of economic-incentive or marketbased policy instruments.

92 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Market - based instruments for biodiversity

The use of market-based instruments (MBIs) for the management of biodiversity and ecosystem services is currently booming, as shown by their prominence in high level reports and the grey and scientific literature devoted to environmental management and policy-making. But the definition and underpinning theory of these tools are yet unsettled matters...

46 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Guidelines for Stated Preference Experiment Design

The purpose of stated preference design is how to collect data for efficient model estimation with as little bias as possible. Full factorial or fractional factorial designs have been frequently used just in order to keep orthogonality and to avoid multi-colinearity between the attributes. However, these factorial designs have a lot of practical problems. Although many methods are introduced to solve some of these problems, there is no powerful way which solves all problems at once.

79 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Handbook on Environmental Economics

This Handbook, written for the Atlantic Coastal Action Program, provides the foundation for answering these questions by showing how economy and environment interact, the process for addressing a problem, determining the options for dealing with it, and selecting and implementing the most appropriate solution.

39 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

A Self Instructing Course in Mode Choice Modeling: Multinomial and Nested Logit Models

Contents: elements of the choice decision process, utility - based choice theory, the multinomial logit model, data assembly and estimation of simple multinomial logit model,...

249 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Chapter 29 The economics of biodiversity

The conservation of biodiversity is a major environmental issue, one that promises to remain at or near the top of the environmental agenda for the foreseeable future.

44 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Chapter 17 Contingent valuation

The organization of the chapter is as follows. First, we provide an overview of the history of contingent valuation starting with its antecedents and foundational papers and then trace its subsequent development using several broad themes. Second, we put forth the theoretical foundations of contingent valuation with particular emphasis on ties to standard measures of economic welfare. Third, we look at the issue of existence/passive use considerations;...

116 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Integrating the environment

Integrating the environment has content: Introduction, relevant environmental issues for cities, strategies for integrating the environment in urban planning and management, conclusion: principles for integrating the environment in urban planning and management.

84 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Programming languages (10th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Programming languages has contents: Statement-Level control structures, expressions and assignment statements, implementing subprograms, abstract data types and encapsulation constructs, concurrency, exception handling and event handling, logic programming languages,...and other contents.

479 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Chromatographic Analysis of Environmental and Food Toxicants By Takayuki 2

(BQ) Part 2 book Chromatographic analysis of environmental and food toxicants has contents: Nitrobenzene and related compounds, chromatographic analysis of tetrachlorodibenzo dioxin, organophosphorous esters, chromatographic analysisi of insecticidal carbamates, toxic carbonyl compounds.

161 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Chromatographic analysis of environmental and food toxicants: Part 1

(BQ) Part 1 book Chromatographic analysis of environmental and food toxicants has contents: Polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, analysis of nitrosamines in foods and beverages, analysis of foods and related samples for heterocyclic amine mutagens carcinogens, chromatographic analysis of mycotoxins.

177 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Membranes for industrial wastewater recovery and Re-use: Part 2

(BQ) Part 4 book Membranes for industrial wastewater recovery and Re-use has contents: Computer-Aided design for reverse osmosis plant, water pinch analysis, design examples, flag fen high purity water production plant, automotive water recycling, reference material,... and other contents.

129 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Membranes for industrial wastewater recovery and Re-use: Part 1

(BQ) Part 1 book Membranes for industrial wastewater recovery and Re-use has contents: Introduction (water reuse motivations and barriers, industrial water, membrane technology), membrane technology (the membrane, the process fundamentals, the theory...), industrial waters (the pulp and paper industry, the textile industry, the beverage industry,...).

189 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài thuyết trình: Ảnh hưởng của ô nhiễm mỏ tới môi trường sống

Bài thuyết trình trình bày nội dung khái quát chung về ô nhiễm mỏ, tác hại của ô nhiễm mỏ đến môi trường; nguyên nhân, biện pháp và một số mỏ ô nhiễm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

29 trang | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

Giáo trình chuyên đề Độc học môi trường - ĐH KHTN (Hà Nội)

Giáo trình chuyên đề Độc học môi trường - ĐH KHTN (Hà Nội) trình bày nội dung tổng quát về độc học môi trường, phân loại chất độc và ảnh hưởng độc trong môi trường, sinh chuyển hóa các chất độc,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

303 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 3

Tác động của lũ bất thường đến canh tác lúa ở xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Nghiên cứu này được thực hiện tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang nhằm đánh giá tác động của lũ bất thường đến hiệu quả canh tác lúa và đề xuất một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của lũ bất thường trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

9 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Đánh giá hiện trạng, nguyên nhân ngập lụt cục bộ địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và đề xuất các giải pháp khắc phục

Nghiên cứu này được thực hiện tại địa bàn nội ô thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để đánh giá hiện trạng và xác định các nguyên nhân gây ngập lụt cục bộ, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ngập úng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Vai trò của việc tiếp cận các phương tiện truyền thông ở vùng bị nhiễm mặn và biến đổi khí hậu ở xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ người dân tiếp cận các phương tiện truyền thông phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tuổi, giới tính, trình độ, nghề nghiệp, diện tích đất, đối tượng, nguồn lực con người, nội dung thông tin và truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

11 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ứng dụng khả năng trao đổi ion của amp và awp trong xử lí thải phóng xạ chứa Li, Na, K, Ca, Mg, Ba

Bài báo ứng dụng phương pháp trao đổi ion của Ammonium phosphomolybdate n-hydrate (AMP), và Ammonium phosphotungstate nhydrate (AWP) lên các ion kiềm Li(I), (Na(I), K(I), và kiềm thổ Ca(II), Mg(II), Ba(II). Kết quả cho thấy hiện suất trao đổi của các kim loại kiềm khá cao, và ứng dụng tốt trong quá trình xử lí môi trường chứa các chất phóng xạ này.

10 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Quản lý và xử lý chất thải rắn (tái bản lần thứ ba): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ rác đô thị, xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt, bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

234 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Quản lý và xử lý chất thải rắn (tái bản lần thứ ba): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Quản lý và xử lý chất thải rắn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chất thải rắn; nguồn gốc, thành phần, khối lượng và tính chất của chất thải rắn; hệ thống thu gom chất thải rắn; hệ thống trung chuyển và vận chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

229 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Quản lý chất thải rắn (Tập 2: Chất thải nguy hại): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Quản lý chất thải rắn (Tập 2: Chất thải nguy hại) cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại từ hoạt động y tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

119 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Quản lý chất thải rắn (Tập 2: Chất thải nguy hại): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Quản lý chất thải rắn (Tập 2: Quản lý chất thải rắn) cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ thống quản lý chất thải nguy hại, nguồn phát sinh, đặc tính, phân loại và các tác động của chất thải nguy hại; thu gom, lưu giữ và chuyên chở chất thải nguy hại;... Mời các bạn cùng tham khảo.

97 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0