website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí lam nghiep

QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm

QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ KHCN&MT - Bộ NN&PTNT trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số: 03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9 trang | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

Lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở Việt Nam

Mục đích của tài liệu Lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở Việt Nam là nhằm cung cấp các khuyến nghị cụ thể cho tiến trình hoạch định chính sách làm thế nào để rừng và sản phẩm từ rừng có thể đóng góp một cách bền vững vào việc cải thiện điều kiện sống của những người sống phụ thuộc vào rừng ở VN.

139 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Cải tạo rừng

Bài giảng Cải tạo rừng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về những đặc điểm của rừng thứ sinh nghèo; phương thức lâm sinh xử lý rừng nghèo; tu bổ rừng thứ sinh nghèo. Mời các bạn tham khảo.

15 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Khả năng cải tạo đất và nước của rừng tràm ở vùng lũ đồng bằng Sông Cửu Long

Bài viết Khả năng cải tạo đất và nước của rừng tràm ở vùng lũ đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đánh giá khả năng cải tạo đất và cải tạo nước của rừng tràm ở vùng lũ đồng bằng Sông Cửu Long, địa điểm nghiên cứu tại VQG Tràm Chim, Đồng Tháp.

6 trang | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

Kinh tế xanh và chiến lược phát triển rừng bền vững

Bài viết Kinh tế xanh và chiến lược phát triển rừng bền vững trình bày về việc xã hội hóa nghề rừng, những thách thức của việc phát triển rừng và đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo kinh tế xanh, phát triển rừng bền vững.

3 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Giải pháp bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết Giải pháp bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu sau đây để nắm bắt được những nội dung về thực trạng rừng ven biển VN; giải pháp bảo vệ và phát triển rừng ven biển VN và một số nội dung khác.

4 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Khóa đào tạo cho giảng viên nông dân về cây có múi, khai thác và tiếp thị sản phẩm lâm nghiệp – Phần 3: Tiếp thị và hợp đồng mua bán nông sản hàng hóa

Trong phần 3 này người học có thể hiểu được: Marketing là gì? Marketing gồm những nội dung gì? Lập kế hoạch marketing; hợp đồng là gì? Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm là gì? Đối tượng ký hợp đồng, tại sao phải ký hợp đồng? Văn bản điều chỉnh quá trình ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa, quy trình các bước ký kết hợp đồng, một số lỗi thường gặp trong quá trình ký kết hợp đồng.

17 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Khóa đào tạo cho giảng viên nông dân về cây có múi, khai thác và tiếp thị sản phẩm lâm nghiệp – Phần 2: Khai thác gỗ bằng cưa máy

Khóa đào tạo cho giảng viên nông dân về cây có múi, khai thác và tiếp thị sản phẩm lâm nghiệp – Phần 2: Khai thác gỗ bằng cưa máy gồm có những nội dung chính sau: Đo tính trữ lượng rừng trồng bằng phương pháp cây bình quân, sử dụng cưa xăng trong khai thác rừng. Mời các bạn cùng tham khảo.

23 trang | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

Khóa đào tạo cho giảng viên nông dân về cây có múi, khai thác và tiếp thị sản phẩm lâm nghiệp – Phần 1: Nhân giống, trồng, chăm sóc cây có múi

Phần 1 cung cấp những kiến thức về nhân giống, trồng, chăm sóc cây có múi. Phần này gồm có 3 nội dung chính: Nhân giống cây có múi bằng phương pháp ghép mắt nhỏ có gỗ, quy trình trồng và chăm sóc, phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

30 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Quy trình kỹ thuật tạo giống cây xoan đào

Tài liệu Quy trình kỹ thuật tạo giống cây xoan đào sau đây bao gồm những nội dung về giới thiệu cây xoan đào; cách chế biến; cách bảo quản hạt giống; kỹ thuật gieo trồng; kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Mời các bạn tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Giáo trình mô đun: Khai thác gỗ và tre nứa

Giáo trình mô đun: Khai thác gỗ và tre nứa nhằm phục vụ đào tạo cho đối tượng học sinh Trung cấp nghề Lâm sinh và người lao động trong lĩnh vực khai thác gỗ, đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về đo tính, dự báo trữ lượng gỗ, chuẩn bị hiện trường, tổ chức khai thác và vận xuất gỗ, tre nứa phù hợp với đối tượng học sinh và yêu cầu khai thác lâm sản trong giai đoạn hiện nay.

95 trang | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

Ứng dụng công nghệ semi biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh

Nghiên cứu gồm hai thí nghiệm và một đợt nuôi thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng nuôi tôm chân trắng theo qui trình semibiofloc tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm 1 gồm có 4 nghiệm thức (NT): NT1 là NT đối chứng, NT2 sử dụng rỉ đường, NT3 sử dụng bột gạo và NT4 sử dụng bột mì và thí nghiệm 2 gồm có 4 nghiệm thức khác nhau về tỉ lệ carbohydrate bổ sung trong qui trình (NT1 tỉ lệ C/N = 5:1, NT2 là 10:1, NT 3 là 15:1 và NT 4 là 20:1) nhằm tìm ra cơ chất sử dụng hiệu quả và xác định tỷ lệ C : N hợp lý trong qui trình Semibiofloc trong điều kiện ở Đồng bằng sông Cửu Long.

8 trang | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (7) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

Chương này cung cấp những kiến thức về quản lý tổng hợp một loài sinh vật hại. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của loài sinh vật hại; xác định kế hoạch giám sát loài sinh vật hại; xác định ngưỡng phòng trừ loài sinh vật hại; lựa chọn biện pháp phòng chống loài sinh vật hại; xây dựng mô hình ipm giả định loài svh;... Mời các bạn tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (6) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

Chương này tập trung trình bày về vấn đề phối hợp các biện pháp lựa chọn. Các nội dung chính của chương gồm có: Quản lý sinh cảnh – thúc đẩy quá trình đấu tranh sinh học, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quản lý dịch hại tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

26 trang | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (5) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về lựa chọn biện pháp phòng chống dịch hại tổng hợp. Những nội dung trong chương gồm có: thông tin lịch sử, thông tin hiện tại, thông tin tương lai – dự tính dự báo, chỉ số để lựa chọn biện pháp, các kỹ thuật phòng trừ cơ bản,.... và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

33 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (4) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

Chương này cung cấp những kiến thức về xác định các chỉ tiêu định hướng như: Một số khái niệm, xác định mức hại kinh tế = “Ngưỡng kinh tế” = EIL, xác định mật độ báo động – Ngưỡng phòng trừ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

9 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (3) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

Chương này trang bị cho người học những kiến thức về xác định ngưỡng phòng trừ. Những nội dung được đề cập trong chương này gồm: Ngưỡng phòng trừ trong IPM, đặc điểm của ngưỡng phòng trừ, một số loại ngưỡng IPM, một số yếu tố cần chú ý khi xác định ngưỡng IPM. Mời tham khảo.

14 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (2) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về giám sát quần thể sinh vật hại. Các nội dung chính của trong chương này gồm: Khái niệm; tầm quan trọng của giám sát; các biện pháp giám sát, các nguyên tắc giám sát;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

8 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 2 (1) - GS. TS Nguyễn Thế Nhã

Chương 2 - Các nguyên lý của quản lý dịch hại tổng hợp. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên lý cơ bản liên quan đến sinh thái, kinh tế, xã hội, quần thể và phòng chống; xác định thành phần loài sinh vật hại; giám sát quần thể sinh vật hại; xác định ngưỡng phòng trừ; lựa chọn và áp dụng biện pháp phòng chống; kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

11 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản lý dịch hại tổng hợp: Chương 1 - GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

Chương 1 - Giới thiệu về Quản lý dịch hại tổng hợp. Chương này gồm có 3 nội dung chính: Khái quát về Quản lý dịch hại tổng hợp, khái niệm IPM (Integrated Pest Management), mục tiêu và lợi ích của quản lý dịch hại tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

10 trang | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

Ebook Quy trình Kỹ thuật cao su: Phần 2

Phần 2 của ebook Quy trình Kỹ thuật cao su tập trung cung cấp những kiến thức về bảo vệ thực vật như: Các sâu bệnh chính trên cây cao su, bệnh lá, bệnh thân cành, bệnh mặt cạo, bệnh rễ, các tác hại khác, sâu hại, quản lý cỏ dại, quản thuốc và an toàn trong công tác bảo vệ thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

61 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Quy trình Kỹ thuật cao su: Phần 1

Nội dung ebook Quy trình Kỹ thuật cao su được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp những kiến thức như: Sản xuất cây giống cao su; khai hoang, thiết kế lô và xây dựng vườn cây; kỹ thuật trồng mới cao su; chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản; thiết lập hố đa năng; thu hoạch mủ và chăm sóc vườn cao su kinh doanh. Mời tham khảo.

92 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Xây dựng rừng phòng hộ ngập mặn ven biển, thực trạng và giải pháp

Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1 - Khái quát hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Việt Nam, chương 2 - Thực trạng rừng ngập mặn ven biển Việt Nam, chương 3 - Các quy định về xây dựng rừng ngập mặn, chương 4 - Cơ chế chính sách liên quan tới khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ở Việt Nam, chương 5 - Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loài cây rừng ngập mặn.

177 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Ebook Trồng rừng ngập mặn

Nhằm mục đích phổ biến các kiến thức về sự hình thành và phát triển của rừng ngập mặn, các phương thức trồng và kinh doanh rừng ngập mặn có hiệu quả cao cả về mặt kinh tế và bảo vệ môi trường, Cục Khuyến nông và Khuyến lâm cho xuất bản cuốn sách nhỏ này để giới thiệu đến bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo.

126 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Ebook Kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su

Nội dung cuốn sách Kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su trình bày đại cương về cây cao su, kỹ thuật trồng mới, kỹ thuật chăm sóc. Hi vọng cuốn sách sẽ giúp quý độc giả có thêm nhiều kiến thức bổ ích trong việc trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su.

98 trang | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

Ebook Kỹ thuật tạo rừng tre trúc ở Việt Nam

Nội dung tài liệu trình bày hiện trạng tài nguyên tre trúc trên thế giới và Việt Nam, các loài tre thân mọc cụm, các loài tre trúc thân ngầm mọc rải. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

108 trang | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

Sổ tay Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng

Cuốn sổ tay này gồm 3 phần chính gồm: Phần 1: Khái niệm đồng quản lý rừng, sự tham gia của các bên, khung chính sách của Việt Nam liên quan đến đồng quản lý rừng; Phần 2: Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia đồng quản lý rừng; và Phần 3: Công cụ đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia – công cụ cần thiết cho việc thúc đẩy đồng quản lý rừng.

64 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Nghề trồng cây lâm nghiệp đa tác dụng trên đất khô hạn ven biển: Phần 2

Cuốn sách Nghề trồng cây lâm nghiệp đa tác dụng trên đất khô hạn ven biểnlà một trong 100 cuốn sách thuộc chương trình 100 nghề cho nông dân do NXB Nông nghiệp ấn hành. Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày kỹ thuật trồng cây trôm, kỹ thuật trồng cây chà là ăn quả, kỹ thuật trồng cỏ VA06. Mời các bạn tham khảo.

26 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Ebook Nghề trồng cây lâm nghiệp đa tác dụng trên đất khô hạn ven biển: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Nghề trồng cây lâm nghiệp đa tác dụng trên đất khô hạn ven biển trình bày các nội dung: Vùng đất ven biển nói chung miền Trung nói riêng, các giải pháp công nghệ, một số đối tượng nhiều triển vọng, kỹ thuật trồng cây xoan chịu hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

22 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Bảo vệ rừng tổng hợp: Chương 1 - GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

Bài giảng Quản lý sâu bệnh hại - Chương 1: Khái niệm cơ bản của bảo vệ rừng tổng hợp trình bày các nội dung: Khái quát về cách tiếp cận trong bảo vệ rừng TH, xác định vấn đề trong bảo vệ rừng, lịch sử quản lý dịch hại và bảo vệ rừng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

6 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0