website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí ky thuat cong nghe

Giáo trình Trạm trộn bê tông

Tài liệu gồm các nội dung: Giới thiệu về bê tông và trạm trộn bê tông, khái quát về trạm trộn bê tông xi măng, lựa chọn phương án thiết kế, giới thiệu các thông số về trạm trộn bê tông, khái quát về silô chứa xi măng và lựa chọn phương án thiết kế, lựa chọn phương án và thiết kế thùng trộn bê tông,... Mời các bạn cùng tham khảo.

120 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 3

Autocad thực tế cho người đi làm - Kỹ sư Lê Văn Minh

Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên khi đi làm có đủ tự tin, áp dụng Autocad trong công việc một cách hợp lý và thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

7 trang | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 2

Giáo trình Thiết kế mạch điện tử

Giáo trình có kết cấu nội dung gồm 4 chuyên đề: Thiết kế mạch điện tử với phần mềm Eagle Layout Editor, thiết kế mạch in bằng phần mềm Altium Designer, mô phỏng mạch điện tử với phần mềm Protues; thiết kế mạch động lực, mạch truyền tải điện bằng Ecodial. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

168 trang | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 7

Bài giảng Cơ sở điều khiển tự động - Ths. Vũ Anh Đào

Mục đích của môn học: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học, tập trung chủ yếu là các vấn đề trong miền liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

99 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Cơ sở chuyển mạch - Lê Hoàng

Bài giảng gồm 5 chương: Tổng đài điện thoại điện tử SPC, thiết bị kết cuối và hệ thống điều khiển, báo hiệu và đồng bộ, kỹ thuật chuyển mạch và khai thác và bảo dưỡng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

192 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Ebook Power electronics design handbook

Contents: power Semiconductors, DC to DC Converters, Off-the-Line Switchmode power supplies, Rechargeable batteries and their management,...

321 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 2

SCR (thyristor – silicon controlled rectifier)

Tài liệu trình về cấu tạo và đặc tính của SCR, đặc tuyến Volt-Ampere của SCR và các thông số của SCR. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Basics of mechanical engineering: Integrating science, technology and common sense

Lecture Basics of mechanical engineering has contents: What is mechanical engineering, engineering scrutiny, forces in structures; stresses, strains and material properties, fluid mechanics; written and oral communication, thermal and energy systems,...and other contents.

144 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Ebook Textbook of engineering drawing (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Textbook of engineering drawing has contents: Devlopment of surfaces, intersection of surfaces, isometric projection, oblique and perspective projections, conversion of isometric views to orthographic views and vice versa, freehand sketching,...and other contents.

188 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 2

Ebook Textbook of engineering drawing (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Textbook of engineering drawing has contents: Drawing instruments and accessories, lettering and dimensioning practices, scales, geometrical constructions, orthographic projections, projection of solids.

189 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 4

Ebook Teach yourself electricity and electronics (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Teach yourself electricity and electronics has contents: Introduction to semiconductors, power supplies, the bipolar transistor, amplifiers and oscillators, wireless transmitters and receivers, integrated circuits, electron tubes, a computer and internet primer, personal and hobby wireless,...and other contents.

389 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 2

Ebook Teach yourself electricity and electronics (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Teach yourself electricity and electronics has contents: Basic physical concepts, electrical units, measuring devices, cells and batteries, magnetism, alternating current basics, inductive reactance, capacitive reactance, impedance and admittance, transformers and impedance matching,...and other contents.

332 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 2

Ebook Starting electronics (3rd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Starting electronics has contents: Diodes I, diodes II, transistors, analogue integrated circuits, digital integrated circuits I, digital integrated circuits II

160 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 2

Ebook Starting electronics (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Starting electronics has contents: The very first steps, on the boards, measuring current and voltage, capacitors, ICs oscillators and filters.

129 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 4

Ebook Analog circuit design: Part 2

(BQ) Part 1 book Analog circuit design has contents: Enhanced ripple regulators, design methodology and circuit techniques for any load stable ldos with instant load regulation and low noise; design methodology and circuit techniques for any load stable ldos with instant load regulation and low noise,...and other contents.

187 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 2

Ebook Analog circuit design: Part 1

(BQ) Part 1 book Analog circuit design has contents: Fundamental stochastic jitter processes associated with clock and data recovery - a tutorial; mixed signal implementation strategies for high performance clock and data recovery circuits; jointly optimize equalizer and CRD for multi gigabit s-serdes,...and other contents

174 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 2

Ebook Physical foundations of cosmology: Part 2

(BQ) Part 2 book Physical foundations of cosmology has contents: Cosmic microwave background anisotropies, Inflation II - Origin of the primordial inhomogeneities; gravitational instability in general relativity; homogeneous limit; gravitational instability in newtonian theory.

196 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 2

Ebook Physical foundations of cosmology: Part 1

(BQ) Part 1 book Physical foundations of cosmology has contents: Kinematics and dynamics of an expanding universe, propagation of light and horizons, the hot universe, the very early universe.

246 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 2

Ebook Mobile communications (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Mobile communications has contents: Mobile network layer, mobile transport layer, support for mobility, outlook, the architecture of future networks, references, wireless application protocol.

190 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Mobile communications (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Mobile communications has contents: Introduction, wireless transmission, medium access control, telecommunications systems, satellite systems, broadcast systems, wroadcast systems.

323 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Methods for the calculation of physical effects: Part 2

(BQ) Part 2 book Methods for the calculation of physical effects has contents: Vapour cloud explosion, heat flux from fires, ruptures of vessels, interfacing of models.

400 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Methods for the calculation of physical effects: Part 1

(BQ) Part 1 book Methods for the calculation of physical effects has contents: General introduction, outflow and spray release, pool evaporation, vapour cloud dispersion.

470 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 1

Materials for engineering [by John Martin]2

(BQ) Part 2 book Materials for engineering has contents: Glasses and ceramics, organic polymeric materials, composite materials, appendices. Please refer to the detailed content.

120 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Materials for engineering (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Materials for engineering has contents: Structure of engineering materials, determination of mechanical properties, metals and alloys. Please refer to the detailed content.

149 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Ebook Digital integrated circuits prentice hall: Part 2

(BQ) Part 2 book Digital integrated circuits prentice hall has contents: Designing combinational logic gates in cmos, designing sequential logic circuits, coping with interconnect, timing issues in digital circuits.

249 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Digital integrated circuits prentice hall: Part 1

(BQ) Part 1 book Digital integrated circuits prentice hall has contents: Introduction, the manufacturing process, the devices, the devices, the cmos inverter.

241 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Handbook of air conditioning and refrigeration: Part 2

(BQ) Part 2 book Handbook of air conditioning and refrigeration has contents: Sound control; air conditioning systems - System classification, selection, and individual systems; commissioning and maintenance; improving indoor air quality,...and other contents.

756 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Handbook of air conditioning and refrigeration: Part 1

(BQ) Part 1 book Handbook of air conditioning and refrigeration has contents: Introduction, psychrometrics, heat and moisture transfer through building envelope, energy management and control systems, load calculations, water systems, refrigerants, refrigeration cycles, and refrigeration systems,...and other contents.

645 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 2

Ebook Fundamentals of materials science and engineering (5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Fundamentals of materials science and engineering has contents: Structures of metals and ceramics, polymer structures, imperfections in solids, mechanical properties, deformation and strengthening mechanisms, phase diagrams, phase transformations,...and other contents.

463 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 2

Ebook Fundamentals of materials science and engineering (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Fundamentals of materials science and engineering has contents: Introduction, atomic structure and interatomic bonding, structures of metals and ceramics, imperfections in solids, polymer structures, mechanical properties, deformation and strengthening mechanisms,...and other contents.

458 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 2