website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí ky nang quan ly

Bài giảng Chương 7: Thông tin trong quản lý

Bài giảng Chương 7: Thông tin trong quản lý giúp các bạn biết được khái niệm, các tiêu chí để xác định giá trị của thông tin; vai trò thông tin trong quản lý; mục đích sử dụng thông tin trong quản lý; đặc điểm thông tin trong quản lý.

19 trang | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 6: Quyết định quản lý

Bài giảng Chương 6: Quyết định quản lý nêu lên một số thông tin tổng quan về quyết định quản lý (khái niệm, phân loại); ra quyết định quản lý (những điều kiện tiên quyết để ra quyết định quản lý, yếu tố ảnh hưởng tới việc ra quyết định quản lý,...).

30 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 5: Nhà quản lý trong tổ chức

Bài giảng Chương 5: Nhà quản lý trong tổ chức trình bày tổng quan về nhà quản lý như khái niệm nhà quản lý, yêu cầu đối với nhà quản lý, vai trò của nhà quản lý, phân biệt giữa nhà quản lý và nhà lãnh đạo; phân loại các nhà quản lý trong tổ chức.

18 trang | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 3: Nguyên tắc và phương pháp quản lý

Bài giảng Chương 3: Nguyên tắc và phương pháp quản lý nêu lên vai trò của nguyên tắc, đặc điểm của nguyên tắc quản lý, yêu cầu đối với nguyên tắc quản lý, nội dung các nguyên tắc quản lý và một số nội dung khác.

27 trang | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 1: Cơ sở khoa học của quản lý

Bài giảng Chương 1: Cơ sở khoa học của quản lý được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được nguồn gốc của quản lý, quan niệm về quản lý và những vấn đề liên quan; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý của một tổ chức; cơ sở của hoạt động quản lý.

37 trang | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 4: Chức năng quản lý

Thông qua việc tham khảo bài giảng Chương 4: Chức năng quản lý sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, phân loại chức năng; những chức năng quản lý như chức năng lập kế hoạch, chức năng tổ chức và một số chức năng khác.

66 trang | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 2: Các lý thuyết cơ bản về quản lý

Bài giảng Chương 2: Các lý thuyết cơ bản về quản lý được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về lý thuyết quản lý phương Đông, lý thuyết quản lý phương Tây, nhìn nhận sự phát triển của các học thuyết theo tiến trình lịch sử.

55 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cơ sở

Hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cơ sở học được viết với mục đích: Giúp học viên hiểu được hệ thống chính trị, nắm rõ được vị trí, vai trò và phương thức hoạt động các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cấp cơ sở. Nâng cao nhận thức cho học viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình góp phần xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở vững mạnh và trong sạch.

134 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

KD Money quản lý tài chính theo phương pháp 6 hũ với Excel thông minh

Bạn đã từng nghe qua Quản lý tài chính bằng phương pháp 6 hũ chưa? Nếu như chưa thì mời các bạn cùng tham khảo tài liệu KD Money quản lý tài chính theo phương pháp 6 hũ với Excel thông minh để hiểu rõ hơn về phương pháp này.

28 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Kỹ năng quản lý và sắp xếp thời gian

Việc sắp xếp thời gian hợp lý sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ công việc, hiệu quả công việc. Vậy làm cách nào để có thể sắp xếp thời gian hợp lý vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ lại đảm bảo sức khỏe mời các bạn tham khảo tài liệu Kỹ năng quản lý và sắp xếp thời gian sau đây.

9 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ năng điều hành quản lý tập thể - ThS. Trịnh Phước Nguyên

Bài giảng này gồm có những nội dung chính như sau: Vị trí vai trò của lãnh đạo tập thể lớp học, chi đoàn; sự cần thiết của tư duy lãnh đạo điều hành; lãnh đạo của 1 lớp học; các công việc hàng ngày của lãnh đạo lớp; danh sách thông tin thành viên trong lớp;...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

67 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Lecture Management: Leading and collaborating in a competitive world - Chapter 18: Creating and leading change

Chapter 18 - Creating and leading change. After completing this unit, you should be able to: Discuss what it takes to be world class, describe how to manage and lead change successfully, describe strategies for creating a successful future.

15 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Lecture Management: Leading and collaborating in a competitive world - Chapter 17: Managing technology and innovation

This chapter presents the following content: List the types of processes that spur development of new technologies, describe how technologies proceed through a life cycle, discuss ways to manage technology for competitive advantage, summarize how to assess technology needs,...and other contents.

15 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Lecture Management: Leading and collaborating in a competitive world - Chapter 16: Managerial control

Learning objectives in this chapter: Explain why companies develop control systems for employees, summarize how to design a basic bureaucratic control system, describe the purposes for using budgets as a control device, define basic types of financial statements and financial ratios used as controls, list procedures for implementing effective control systems

15 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Lecture Management: Leading and collaborating in a competitive world - Chapter 15: Communicating

Chapter 15 discuss important advantages of two-way communication; identify communication problems to avoid; describe when and how to use the various communication channel; summarize ways to become a better sender and receiver of information; explain how to improve downward, upward, and horizontal communication; summarize how to work with the company grapevine; describe the boundaryless organization and its advantages.

15 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Lecture Management: Leading and collaborating in a competitive world - Chapter 14: Teamwork

Learning objectives of this chapter include: Discuss how teams can contribute to an organization’s effectiveness, describe different types of teams, summarize how groups become teams, explain why groups sometimes fail, describe how to build an effective team, list methods for managing a team’s relationships with other teams, identify ways to manage conflict,...

15 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Lecture Management: Leading and collaborating in a competitive world - Chapter 13: Motivating for performance

After completing this unit, you should be able to: Identify the kinds of behaviors managers need to motivate in people, list principles for setting goals that motivate employees, summarize how to reward good performance effectively, describe the key beliefs that affect peoples’ motivation,...

15 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Lecture Management: Leading and collaborating in a competitive world - Chapter 12: Leadership

The main contents of this chapter include all of the following: Discuss what it means to be a leader, summarize what people want and what organizations need from their leaders, explain how a good vision helps you be a better leader, identify sources of power in organizations, list personal traits and skills of effective leaders...

15 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Lecture Management: Leading and collaborating in a competitive world - Chapter 11: Managing the diverse workforce

Learning objectives of this chapter include: Describe how changes in the U.S. workforce make diversity a critical organizational and managerial issue; distinguish between affirmative action and managing diversity; explain how diversity, if well managed, can give organizations a competitive edge; identify challenges associated with managing a diverse workforce;...

15 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Lecture Management: Leading and collaborating in a competitive world - Chapter 10: Human resource management

Chapter 11 discuss how companies use human resources management to gain competitive advantage, give reasons companies recruit both internally and externally for new hires, identify various methods for selecting new employees, evaluate the importance of spending on training and development, explain alternatives for who appraises an employee’s performance.

15 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Lecture Management: Leading and collaborating in a competitive world - Chapter 9: Organizational agility

Learning objectives in this chapter: Discuss why it is critical for organizations to be responsive, describe the qualities of an organic organization structure, identify strategies and dynamic organizational concepts that can improve and organization’s responsiveness, explain how a firm can be both big and small, summarize how firms organize to meet customer requirements, identify ways that firms organize around different types of technology.

15 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột (Tâm Việt)

Khái niệm chung về xung đột, phong cách quản lý xung đột, kỹ năng giải quyết xung đột là những nội dung chính trong bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

62 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian (Tâm Việt)

Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian trình bày về giá trị của thời gian, các thế hệ quản lý thời gian, công cụ quản lý thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

120 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ năng giao quyền (Tâm Việt)

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được khái niệm, phân loại, tiến trình giao quyền, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Kỹ năng giao quyền dưới đây. Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

50 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ năng giao quyền

Bài giảng Kỹ năng giao quyền trình bày về định nghĩa giao quyền, định luật phát triển giao quyền, thời điểm giao quyền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết. Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

17 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Rủi ro trong kinh doanh nhà hàng

Cũng giống như các ngành nghề kinh doanh khác, ngoài góc độ lợi nhuận, kinh doanh nhà hàng cũng luôn ẩn chứa những rủi ro mà nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng sẽ khiến các chủ nhà hàng không tránh khỏi những bỡ ngỡ và rối trí khi gặp phải. Tham khảo nội dung tài liệu Rủi ro trong kinh doanh nhà hàng dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

2 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Quản trị thời gian và tổ chức công việc - Phạm Văn Anh

Tổng quan thủ đoạn quản trị thời gian, quản trị thời gian, nội dung thủ đoạn quản trị thời gian, tổ chức thực hiện quản trị thời gian là những nội dung chính trong bài viết Quản trị thời gian và tổ chức công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

22 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian

Tổng quan về kỹ năng quản lý thời gian, các phương pháp để quản lý thời gian hiệu quả, lập kế hoạch để quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả là những nội dung chính trong bài giảng Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

101 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ năng tạo động lực làm việc

Bài giảng Kỹ năng tạo động lực làm việc bao gồm hai nội dung chính đó là cách tạo động lực làm việc trong kinh doanh và các học thuyết tạo động lực làm việc. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

0 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Quản lý trong TK 21 & vai trò của người quản lí trong XH thông tin - TS.GVC. Bế Trung Anh

Bài giảng Quản lý trong TK 21 & vai trò của người quản lí trong XH thông tin của TS.GVC. Bế Trung Anh nêu lên vai trò của người quản lý trong xã hội thông tin, giả thuyết, xu hướng biến đổi vai trò của người quản lý, định hướng, chính sách nhằm nâng cao vai trò của nhà quản lý.

16 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0