website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí kinh te quan ly

Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô (có đáp án)

Tài liệu gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm có hướng dẫn giải chi tiết môn Kinh tế vĩ mô nằm trong phạm vi chương 1. Mời các bạn cùng tham khảo.

6 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Bài giảng Phát triển nông thôn - ĐH Tây Nguyên

Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn: Nắm bắt được các ý tưởng cơ bản về phát triển nông thôn toàn diện và hiện đại, hiểu được hoàn cảnh và con đường phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam và có thể áp dụng được các ý tưởng này cho địa phương của mình; đối chiếu, đánh giá cách tiếp cận và thực hiện phát triển nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam so với lý thuyết và kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

182 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 19: Employment Discrimination and Affirmative Action

Contents: The Civil Rights Movement, Federal Laws Prohibiting Discrimination, Expanded Meanings of Employment Discrimination, Issues in Employment Discrimination, Affirmative Action in the Workplace.

24 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 18: Employee Stakeholders: Privacy, Safety, and Health

Contents: Right to Privacy in the Workplace, Workplace Safety, The Right to Health in the Workplace.

26 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 17: Employee Stakeholders and Workplace Issues

Contents: The New Social Contract, The Employee Rights Movement, The Right Not to Be Fired Without Cause, The Right to Due Process and Fair Treatment, Freedom of Speech in the Workplace.

30 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 16: Business and Community Stakeholders

Contents: Community Involvement, Corporate Philanthropy or Business Giving, The Loss of Jobs.

26 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 15: Sustainability and The Natural Environment

Contents: The Sustainability Imperative, The Natural Environment, A Brief Introduction to the Natural Environment, The Impact of Business upon the Natural Environment, Responsibility for Environmental Issues, The Role of Governments in Environmental Issues, Other Environmental Stakeholders, Business Environmentalism, The Future of Business: Greening and/or Growing?

43 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 14: Consumer Stakeholders: Product and Service Issues

Contents: Two Central Issues: Quality and Safety; Consumer Product Safety Commission; Food and Drug Administration; Business’s Response to Consumer Stakeholders; Customer Service Programs; Total Quality Management Programs; Six Sigma Strategy and Process.

27 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 13: Consumer Stakeholders: Information Issues and Responses

Contents: The Consumer Movement, Product Information Issues, The Federal Trade Commission (FTC), Recent Consumer Legislation, Self-Regulation in Advertising, Moral Models and Consumer Stakeholders.

29 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 12: Business Influence on Government and Public Policy

Contents: Corporate Political Participation, Corporate Political Spending, Political Action Committees, Agency Issues, Political Accountability and Transparency, Strategies for Corporate Political Activity.

25 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 11: Business, Government, and Regulation

Contents: The Pendulum of Government’s Role in Business, The Roles of Government and Business, Interaction of Business, Government, and the Public, Government’s Nonregulatory Influence on Business, Government’s Regulatory Influences on Business, Deregulation.

26 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 10: Ethical Issues in the Global Arena

Contents: Business Challenges in a Multinational Environment, Ethical Issues in the Global Business Environment, Improving Global Business Ethics.

24 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 9: Business Ethics and Technology

Contents: Technology and the Technological Environment, Characteristics of Technology, Technology and Ethics, Information Technology and Biotechnology.

24 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 8: Personal and Organizational Ethics

Contents: Ethics Issues Arise at Different Levels, Personal and Managerial Ethics, Managing Organizational Ethics, Best Practices for Improving an Organization’s Ethical Culture, Behavior Ethics – Striving Towards a Deeper Understanding, Moral Decisions, Moral Managers, and Moral Organizations.

40 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 7: Business Ethics Fundamentals

Contents: The Public’s Opinion of Business Ethics; Business Ethics: Meaning, Types, Approaches; Ethics, Economics and Law - A Venn Model; Three Models of Management Ethics?; Making Moral Management Actionable; Developing Moral Judgment; Elements of Moral Judgment

39 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 6: Issue, Risk and Crisis Management

Contents: The Relationship Between Issue, Risk, and Crisis Management, Issue Management, Risk Management, Crisis Management.

44 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 5: Strategic Management and Corporate Public Policy

Contents: The Concept of Corporate Public Policy, Four Key Strategy Levels The Strategic Management Process, Public Affairs as a Part of Strategic Management, The Corporate Public Affairs Function Today.

27 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 4: Corporate Governance: Foundational Issues

Contents: Legitimacy and Corporate Governance, Problems in Corporate Governance, Improving Corporate Governance, The Role of Shareholders, The Role of the SEC, Shareholder Activism Investor Relations, An Alternative Model of Corporate Governance.

33 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 3: The Stakeholder Approach to Business, Society, and Ethics

Contents: Origins of the Stakeholder Concept, Who Are Business’s Stakeholders?, Stakeholder Approaches, Three Values of the Stakeholder Model, Key Questions in Stakeholder Management, Effective Stakeholder Management, Developing a Stakeholder Culture, Stakeholder Management Capability, The Stakeholder Corporation.

37 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 2: Corporate Citizenship: Social Responsibility, Responsiveness, and Performance

Contents: The Corporate Social Responsibility (CSR) as a Concept, Traditional Arguments Against and For CSR, Corporate Social Responsiveness, Corporate Social Performance, Corporate Citizenship, Social Performance and Financial Performance Relationship, Sustainability – Profits, People, Planet Socially Responsible, Sustainable, Ethical Investing.

40 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Lecture Business and society - Chapter 1: The Business and Society Relationship

Contents: Business and Society, Society as the Macroenvironment, A Pluralistic Society, A Special-Interest Society, Business Criticism and Corporate Response, Focus of the Book, Structure of the Book Summary, Key Terms, Discussion Questions.

26 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thẩm định dự án - TS. Cao Đinh Kiên

Mục tiêu bài giảng: Sau khi học xong chương này, học viên cần nắm được các phương pháp cơ bản để xác định dòng tiền của dự án đầu tư cũng như những tiêu chí cơ bản để thẩm định các dự án này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

57 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Basic Econometrics (Fifth Edition)

Contents: Single-Equation Regression Models, Relaxing the Assumptions of the Classical Model, Topics in Econometrics, Simultaneous-Equation Models and Time Series Econometrics,...

946 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 9: Thuế xuất khẩu - Thuế nhập khẩu

Bài giảng trình bày về các nội dung: Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu, đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu, căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu, hoàn thuế xuất nhập khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

19 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 8: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài giảng trình bày về các nội dung: Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế thuế tiêu thụ đặc biệt, hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt, khấu trừ thuế thuế tiêu thụ đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

15 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 7: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài giảng trình bày về các nội dung: Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; mục tiêu ban hành nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, căn cứ và phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

15 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 6: Luật thuế thu nhập cá nhân

Bài giảng trình bày những quy định đối với đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, kỳ tính thuế, hoàn thuế; thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công. Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 5: Thuế giá trị gia tăng

Bài giảng trình bày về các nội dung: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, căn cứ tính thuế giá trị gia tăng, phương pháp tính thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế giá trị gia tăng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

14 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 4: Kê khai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Bài giảng trình bày về các nội dung: Quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế; hồ sơ hải quan hàng xuất nhập khẩu, hồ sơ hải quan hàng xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

55 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 3: Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài giảng trình bày về các nội dung: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, khai thuế bổ sung, kỳ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

18 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0