website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí ki thuat vien thong

Bài giảng Cơ sở chuyển mạch - Lê Hoàng

Bài giảng gồm 5 chương: Tổng đài điện thoại điện tử SPC, thiết bị kết cuối và hệ thống điều khiển, báo hiệu và đồng bộ, kỹ thuật chuyển mạch và khai thác và bảo dưỡng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

192 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Ebook Physical foundations of cosmology: Part 2

(BQ) Part 2 book Physical foundations of cosmology has contents: Cosmic microwave background anisotropies, Inflation II - Origin of the primordial inhomogeneities; gravitational instability in general relativity; homogeneous limit; gravitational instability in newtonian theory.

196 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 2

Ebook Physical foundations of cosmology: Part 1

(BQ) Part 1 book Physical foundations of cosmology has contents: Kinematics and dynamics of an expanding universe, propagation of light and horizons, the hot universe, the very early universe.

246 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 2

Ebook Mobile communications (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Mobile communications has contents: Mobile network layer, mobile transport layer, support for mobility, outlook, the architecture of future networks, references, wireless application protocol.

190 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Mobile communications (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Mobile communications has contents: Introduction, wireless transmission, medium access control, telecommunications systems, satellite systems, broadcast systems, wroadcast systems.

323 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Digital integrated circuits prentice hall: Part 2

(BQ) Part 2 book Digital integrated circuits prentice hall has contents: Designing combinational logic gates in cmos, designing sequential logic circuits, coping with interconnect, timing issues in digital circuits.

249 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Digital integrated circuits prentice hall: Part 1

(BQ) Part 1 book Digital integrated circuits prentice hall has contents: Introduction, the manufacturing process, the devices, the devices, the cmos inverter.

241 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Đề thi Viettel

Tài liệu gồm 20 câu trắc nghiệm có kèm theo đáp án, nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo để thi tuyển vào Viettel. Mời các bạn cùng tham khảo.

4 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Ebook Engineering circuit analysis (8th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Engineering circuit analysis has contents: AC circuit power analysis, polyphase circuits, magnetically coupled circuits, complex frequency and the laplace transform, circuit analysis in the s-domain, frequency response, two-port networks,...and other content.

484 trang | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 2

Ebook Engineering circuit analysis (8th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Engineering circuit analysis has contents: Basic components and electric circuits, voltage and current laws, basic nodal and mesh analysis, handy circuit analysis techniques, the operational amplifier, capacitors and inductors, basic RL and RC circuits, the RLC circuit,...and other content.

396 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Engineering circuit analysis (7th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Engineering circuit analysis has contents: AC circuit power analysis, polyphase circuits, magnetically coupled circuits, complex frequency and the laplace transform, circuit analysis in the s-domain, frequency response, two-port networks,...and other content.

440 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Engineering circuit analysis (7th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Engineering circuit analysis has contents: Basic components and electric circuits, voltage and current laws, basic nodal and mesh analysis, handy circuit analysis techniques, the operational amplifier, capacitors and inductors, basic RL and RC circuits, the RLC circuit,...and other content.

441 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Digital design (5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Digital design has contents: Registers and counters, memory and programmable logic, design at the register transfer level, laboratory experiments with standard ICs and FPGAs, standard graphic symbols.

293 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Digital design (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Digital design has contents: Digital systems and binary numbers, boolean algebra and logic gates, gate level minimization, combinational logic, synchronous sequential logic.

272 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Digital design - Principles and practices (4th edition): Part 2

(BQ) The book covers the fundamental building blocks of digital design across several levels of abstraction, from CMOS gates to hardware design languages. Appropriate for a first or second course in digital logic design.

555 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Digital design - Principles and practices (4th edition): Part 1

(BQ) This newly revised text blends academic precision and practical experience in an authoritative introduction to basic principles of digital design and practical requirements in both board-level and VLSI systems.

363 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Advanced digital communications

Ebook Advanced digital communications has contents: Reviewof signal processingand detection, transmission over linear time invariantchannels, wireless communications, connections to information theory, appendix.

242 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook 3G Evolution: HSPA and LTE for mobile broadband: Part 2

(BQ) Part 2 book 3G Evolution: HSPA and LTE for mobile broadband has contents: Enhanced uplink, MBMS - multimedia broadcast multicast services, HSPA evolution, LTE and SAE - introduction and design targets, LTE radio access - An overview... and other contents.

264 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook 3G Evolution: HSPA and LTE for mobile broadband: Part 1

(BQ) Part 1 book 3G Evolution: HSPA and LTE for mobile broadband has contents: Background of 3G evolution, background of 3G evolution, high data rates in mobile communication, OFDM transmission, wider-band ‘single-carrier’ transmission, multi-antenna techniques,... and other contents.

221 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Bộ biến đổi số - tương tự (DAC)

DAC hay Mạch chuyển đổi số ra tương tự, hay Digital-to-analog converter, là một Linh kiện bán dẫn thực hiện chuyển đổi dữ liệu kỹ thuật số (thường là nhị phân) thành tín hiệu tương tự thường là điện áp.

8 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Bài giảng môn DSP - Chương 2: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z

Bài giảng có nội dung trình bày: định nghĩa Biến đổi Z hai phía và một phía, sự tồn tại của biến đổi Z và cực và không (Poles and Zeros. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

32 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài thuyết trình Bảo vệ đường dây

Bài thuyết trình Bảo vệ đường dây trình bày nội dung về các sơ đồ bảo vệ đường dây, như các sơ đồ pilot không toàn phần, các sơ đồ pilot bảo vệ toàn phần,.... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

218 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Tối ưu hóa các cơ hội tăng trưởng cho Viễn thông Việt Nam

Với chủ đề Tối ưu hóa các cơ hội tăng trưởng cho Viễn thông Việt Nam, Hội nghị Tăng trưởng Viễn thông Việt Nam 2009 đã diễn ra trong hai ngày 23 và 24/9/2009 tại Hà Nội do Viện Chiến lược TT&TT (Bộ TT&TT) và Frost & Sullivan tổ chức. Hội nghị đã tập trung trình bày các khía cạnh giúp ngành Viễn thông tăng trưởng từ các cơ hội, mô hình kinh doanh mới cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, làm thế nào để 3G vận hành?

6 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 18 - Keshab K. Parhi

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 18 includes the following content: DSP applications, DSP features, addressing modes, standard DSP alternatives, architectural partitioning,... Inviting you refer.

22 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 17 - Keshab K. Parhi

Lecture VLSI Digital signal processing systems - Chapter 17: Low-power design includes content as: VLSI digital signal processing systems, power consumption in DSP, power dissipation, CMOS power consumption, dynamic power consumption, switching activity (α), increased switching activity due to glitching,…

34 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 15, 16 - Keshab K. Parhi

Lecture VLSI Digital signal processing systems, chapter 15, 16 includes contents: Multiple constant multiplication (MCM), linear transformations, polynomial evaluation, sub-expression sharing in digital filters, using 2 most common sub-expressions in CSD representation.

21 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 14 - Keshab K. Parhi

Chapter 14 includes content: Redundant number representations, hybrid radix-2 addition, hybrid radix-2 subtraction, hybrid radix-2 addition/subtraction, signed binary digit (SBD) addition/subtraction, maximally redundant hybrid radix-4 addition,...

21 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 13 - Keshab K. Parhi

Chapter 13 - Bit level arithmetic architectures. This chapter includes content: Parallel multipliers, parallel multiplication with sign extension, baugh-wooley multipliers, parallel multipliers with modified booth recoding, interleaved floor-plan and bit-plane-based digital filters, design of bit-serial multipliers using systolic mappings,...

38 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 11 - Keshab K. Parhi

Chapter 11 - Scaling and round-off noise includes content: Scaling and round-off noise; state variable description of digital filters; scaling and round-off noise computation; round-off noise computation using state variable description; slow-down, retiming, and pipelining.

46 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 10 - Keshab K. Parhi

Chapter 10 introduce the pipelined and parallel pecursive and adaptive filters. This chapter includes content: Pipelining in 1st-Order IIR Digital Filters, Pipelining in Higher-Order IIR Digital Filters, Parallel Processing for IIR Filters, Combined Pipelining and Parallel Processing for IIR Filters.

47 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0