website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí hop dong

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tài sản mà TaiLieu.VN chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nội dung cũng như điều khoản cần thiết của bản hợp đồng góp vốn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết tài liệu hơn.

3 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh - Mẫu số 2

Để nắm rõ những điều khoản cũng như cách soạn thảo hợp đồng góp vốn kinh doanh như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh - Mẫu số 2 mà chúng tôi vừa sưu tầm và tổng hợp.

3 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh - Mẫu số 1

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh - Mẫu số 1 để nắm rõ những điều khoản cần được trình bày trong bản hợp đồng góp vốn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi tham gia hợp tác với nhau.

8 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ

TaiLieu.VN xin chia sẻ Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ, mời các bạn cùng xem qua tài liệu để nắm rõ hơn những điều khoản và nội dung cốt yếu của bản hợp đồng dịch vụ bảo vệ. Hi vọng một số mẫu hợp đồng này sẽ phần nào cho công việc của các bạn được diễn ra thuận lợi và dễ dàng hơn.

6 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên sẽ gợi ý cho các bạn những nội dung cần thiết của bản hợp đồng nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

4 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật

Để nắm rõ những điều khoản cần thiết của bản hợp đồng dịch vụ mà các bên cần thống nhất và thỏa thuận với nhau khi tiến hành hợp tác với nhau, mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật của trang tailieu.vn.

3 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản để biết cách trình bày và soạn thảo nội dung hợp đồng sao cho đúng quy chuẩn, đảm bảo đầy đủ các điều khoản có liên quan nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra về sau.

4 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Anh – Việt của TaiLieu.VN sẽ góp phần giải đáp những thắc mắc của các bạn về cách soạn thảo hợp đồng dịch vụ bao gồm cả hai ngôn ngữ Anh - Việt. Hi vọng sau khi tham khảo các bạn sẽ soạn thảo cho mình một bản hợp đồng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty.

7 trang | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện

Để nắm rõ nội dung của tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ thuê trang thiết bị sự kiện, nhất là những thông tin chính và điều khoản cần thiết của bản hợp đồng này. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

6 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản

Mẫu hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản mà TaiLieu.VN chia sẻ sẽ giúp các bạn hình dung được những thông tin cần thiết của bản hợp đồng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo bản hợp đồng này.

6 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

Nếu các bạn còn đăng thắc mắc về việc soạn thảo hợp đồng dịch vụ và nội dung chính của bản hợp đồng này sẽ bao gồm những gì? để đảm bảo được lợi ích của các bên khi tham gia ký kết, mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn mà TaiLieu.VN vừa cập nhật.

5 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo

Mẫu hợp đồng dịch vụ đào tạo trình bày những điều khoản mà đại diện các bên đã thống nhất và thỏa thuận với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn để nắm rõ nội dung chính cần được trình bày trong bản hợp đồng dịch vụ.

4 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin

Các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp suất ăn và căng tin để hoàn thành sớm nhất những thủ tục giấy tờ ký kết hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ này đã được soạn thảo sẵn với nội dung và hình thức rõ ràng. Các bạn có thể tải về máy sử dụng để tiết kiệm thời gian hơn.

6 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng dịch vụ cấp nước

Để biết cách trình bày và soạn thảo hợp đồng dịch vụ có nội dung và hình thức rõ ràng, cụ thể giúp cho công việc hợp tác được diễn ra một cách nhanh chóng và thuận tiện, mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng dịch vụ cấp nước mà chúng tôi sưu tầm được.

4 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tổng hợp các mẫu hợp đồng ủy quyền

Tài liệu Tổng hợp các mẫu hợp đồng ủy quyền bao gồm các mẫu hợp đồng về: hợp đồng ủy quyền; hợp đồng ủy quyền (chuyển nhượng quyền sử dụng đất); hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ; hợp đồng ủy quyền bán nhà ở... Để nắm nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

39 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ

Mời các bạn cùng xem qua Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ để tham khảo những thông tin chính cần được trình bày trong bản hợp đồng ủy quyền nhằm đảm bảo được lợi ích của các bên tham gia.

6 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng ủy quyền (chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

Mẫu hợp đồng ủy quyền (chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ gợi ý cho các bạn về cách soạn thảo và trình bày hợp đồng ủy quyền sao cho đúng quy chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết của tài liệu hơn.

5 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Mẫu thanh lý hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô

Mời các bạn cùng xem qua Mẫu thanh lý hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô để tham khảo cách trình bày và soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng trong việc vận chuyển hành khách. Các bạn có thể tải mẫu thanh lý hợp đồng này về máy và sử dụng nếu phù hợp với tính chất của công ty.

2 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách

Các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm mẫu hợp đồng vận chuyển, có nội dung được soạn thảo sẵn và hình thức trình bày đẹp mắt. Nhằm giúp các bạn tiết kiệm thời gian, TaiLieu.VN xin chia sẻ Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách mà chúng tôi sưu tầm được, mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng vận chuyển khách du lịch

Các bạn đang tìm kiếm mẫu hợp đồng liên quan đến việc vận chuyển hành khách. Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, mời các bạn cùng xem qua Mẫu hợp đồng vận chuyển khách du lịch sẽ giúp các bạn dễ dàng hình dung những thông tin chính của bản hợp đồng vận chuyển hành khách.

5 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô sẽ là những giấy tờ quan trọng để làm căn cứ về mặt pháp lý về sau nhằm giúp các bên thực hiện đúng theo những gì đã cam kết với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung chi tiết hơn.

3 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng

Cùng tham khảo Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng để xem cách trình bày và soạn thảo nội dung của hợp đồng vận chuyển sao cho đúng quy chuẩn để giúp cho các bên dễ dàng đi đến thỏa thuận và thống nhất chung, nhất là quá trình hợp tác được diễn ra suôn sẻ và thành công.

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển hàng hóa

Mẫu hợp đồng nguyên tắc về việc vận chuyển hàng hóa trình bày những nội dung chính mà các bên cần thống nhất và thỏa thuận khi tham gia hợp tác với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết của tài liệu hơn.

3 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Để nắm rõ cách trình bày và soạn thảo hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng mà chúng tôi sưu tầm và tổng hợp được. Hi vọng sau khi tham khảo tài liệu, các bạn sẽ soạn thảo cho mình một bản hợp đồng có nội dung chỉnh chu giúp cho công việc hợp tác được diễn ra đúng tiến độ.

2 trang | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa

Mẫu hợp đồng kinh tế về việc vận chuyển hàng hóa trình bày thông tin hồ sơ, địa chỉ liên lạc... và những điều khoản cam kết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia ký kết hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

3 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

Mời các bạn cùng xem qua Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển để tham khảo cách trình bày và soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng. Mẫu biên bản này được soạn thảo với nội dung và hình thức rõ ràng, các bạn có thể tải về máy và sử dụng để rút ngắn thời gian hơn.

2 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trình bày những điều khoản mà các bên thỏa thuận bổ sung hoặc chỉnh sửa để đi đến thống nhất chung khi hợp tác với nhau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

2 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Những mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chọn lọc

Những mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chọn lọc tổng hợp các mẫu hợp đồng về mua bán nhà đất nhằm giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm tài liệu phục vụ cho công việc của mình khi có nhu cầu sử dụng đến. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung hơn.

44 trang | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

Để nắm rõ cách trình bày và soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất, mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất. Mặt khác, để tiết kiệm thời gian soạn thảo các bạn có thể tải mẫu hợp đồng về máy sử dụng.

5 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Mẫu hợp đồng đặt cọc (V/v mua bán nhà, đất)

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng đặt cọc (V/v mua bán nhà, đất) để biết cách trình bày và soạn thảo bản hợp đồng đặ cọc đúng quy chuẩn, đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên tham gia ký kết.

5 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0