website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí dau tu chung khoan

Ebook Stock valuation - An essential guide to wall street's most popular valuation models: Part 2

(BQ) Part 2 book Stock valuation - An essential guide to wall street's most popular valuation models has contents: Capital structure and the cost of capital, forecasting, valuing employee stock options, the discounted cash flow model.

208 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Kiểm định các nhân tố vĩ mô tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích tác động của các biến số kinh tế vĩ mô bao gồm cung tiền (MS), lãi suất cho vay (ITR), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ giá hối đoái (EXR) và giá trị sản lượng công nghiệp (IP) đến thị trường chứng khoán Việt Nam (VNINDEX) trong giai đoạn 2001 đến 2013.

9 trang | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

Bàn về khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán

Thông qua việc bàn về khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán để thấy rằng đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán được pháp luật chứng khoán đặt ra những quy định về điều kiện bảo lãnh là nghiêm khắc hơn so với các loại bảo lãnh khác ở dân sự hoặc thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo vấn đề này.

5 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng môn Phân tích đầu tư chứng khoán

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán có cấu trúc gồm 5 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan đầu tư chứng khoán, phân tích và định giá trái phiếu, phân tích và định giá cổ phiếu, lý thuyết xây dựng danh mục đầu tư, mô hình cân bằng trên thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

283 trang | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam?

Bài viết Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam? đưa ra một số lập luận để chứng minh chứng khoán hóa chưa phải là một chìa khóa trong xử lý nợ xấu ở VN vào thời điểm này.

7 trang | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

Tác động của giá vàng, giá dầu và các chỉ số chứng khoán lớn thế giới đến chỉ số chứng khoán VN - INDEX

Bài viết Tác động của giá vàng, giá dầu và các chỉ số chứng khoán lớn thế giới đến chỉ số chứng khoán VN - INDEX phân tích tác động của giá vàng, giá dầu và các chỉ số chứng khoán lớn thế giới đến chỉ số chứng khoán VN - INDEX trong giai đoạn năm 2008 đến năm 2010.

14 trang | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0

Các xu hướng hội nhập thị trường chứng khoán xuyên biên giới và bài học đối với khu vực ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI

Các xu hướng hội nhập thị trường chứng khoán xuyên biên giới và bài học đối với khu vực ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI tập trung làm rõ bối cảnh hội nhập xuyên biên giới của thị trường chứng khoán, xu hướng cơ bản của hội nhập xuyên biên giới giữa các thị trường chứng khoán.

8 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán của Malaysia - Bài học cho Việt Nam

Bài viết Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán của Malaysia - Bài học cho Việt Nam nêu lên hoàn cảnh ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Kuala Lumper, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Malaysia và một số nội dung khác.

6 trang | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

Tác động của chính sách cổ tức đến giá chứng khoán tại Việt Nam

Bài viết Tác động của chính sách cổ tức đến giá chứng khoán tại Việt Nam tập trung nghiên cứu những tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu; từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp giúp các nhà đầu tư quyết định đúng đắn và đạt hiệu suất vốn cao.

3 trang | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán: Kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam

Bài viết Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán: Kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam trình bày về thị trường chứng khoán TQ và quá trình hội nhập; thị trường chứng khoán VN - quá trình, cơ hội và thách thức trong hội nhập.

6 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ - Nghiên cứu kinh nghiệm Hàn Quốc

Bài viết Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ - Nghiên cứu kinh nghiệm Hàn Quốc giới thiệu tới các bạn về quá trình phát triển thị trường trái phiếu chính phủ tại Hàn Quốc; từ đó, rút ra một số hàm ý chính sách cho vấn đề này.

6 trang | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Mục tiêu của bài viết Vai trò của thị trường chứng khoán đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam là nhằm phân tích định lượng về mối quan hệ giữa phát triển TTCK đến tăng trưởng GDP, từ đó đưa ra những hàm ý chính sách để phát triển TTCK.

5 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Chứng khoán hóa nợ xấu - Một công cụ xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại

Bài viết Chứng khoán hóa nợ xấu - Một công cụ xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về chứng khoán hóa nợ xấu; vai trò của công cụ chứng khoán hóa nợ xấu; các điều kiện thực hiện chứng khoán hóa nợ xấu và một số nội dung khác.

3 trang | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

Bài giảng Đặc điểm của đầu tư chứng khoán

Bài giảng Đặc điểm của đầu tư chứng khoán cung cấp cho các bạn những kiến thức về các hình thức đầu tư, các công cụ đầu tư gián tiếp, đặc điểm của sản phẩm đầu tư gián tiếp, quyết định đầu tư vai trò phân tích, dự báo trong đầu tư chứng khoán, quy trình đầu tư chứng khoán.

33 trang | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bùi Nguyên Hoàn

Bài giảng Thị trường chứng khoán do Bùi Nguyên Hoàn biên soạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về công ty cổ phần, phân loại công ty cổ phần, công ty đại chúng, chứng khoán, phiếu cổ đông, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu công ty,... Mời các bạn tham khảo.

30 trang | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

Nhận diện và lý giải hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2002 - 2011

Hành vi chạy theo tâm lý bầy đàn thường làm giảm tính hiệu quả của thị trường, và trong nhiều trường hợp dẫn đến những phản ứng quá mức. Bài viết Nhận diện và lý giải hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2002 - 2011 sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.

5 trang | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

Mô hình năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam

Bài viết Mô hình năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam giới thiệu mô hình năng lực cạnh tranh; mô hình và phương pháp nghiên cứu; ý nghĩa nghiên cứu; kết luận. Bài viết phục vụ cho các bạn quan tâm tới lĩnh vực chứng khoán.

6 trang | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền mặt

Bài viết Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền mặt xem xét các yếu tố tác động đến mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2012.

8 trang | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 5 (Phần 2) - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 5: Phân tích cơ bản (Phần 2) cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phan tích kỹ thuật là gì, những giả định cơ sở của PTKT, hai xu thế giá chính của Dow, các dạng biểu đồ thường gặp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

22 trang | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 5 (Phần 1) - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 5: Phân tích cơ bản (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về phân tích cơ bản, phân tích tác động và cạnh tranh ngành, phân tích doanh nghiệp & xác định giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

25 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 4 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu giúp người học hiểu đặc điểm của cổ phiếu và cổ tức, xem xét sự khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường, tìm hiểu thị trường cổ phiếu, mở rộng việc định giá theo dòng tiền FCFF, FCFE,... Mời các bạn tham khảo.

34 trang | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 3 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích và đầu tư trái phiếu cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm trái phiếu, mệnh giá, tỷ lệ lãi suất coupon – Lãi suất cuống phiếu, thanh toán tiền lãi định kỳ, thời gian đáo hạn và tỷ lệ lợi suất đáo hạn.

20 trang | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 2 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 2: Lợi nhuận và rủi ro cung cấp kiến thức giúp người học có thể hiểu được định nghĩa và biết cách đo lường lợi nhuận và rủi ro, biết cách xác định lợi nhuận và rủi ro của một loại chứng khoán hay tài sản, lợi nhuận và rủi ro danh mục đầu tư, tìm hiểu ứng dụngcủa mô hình CAPM.

18 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 1 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về đầu tư chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về tài sản thực và tài sản tài chính, sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ, tầm quan trọng của việc nghiên cứu đầu tư, phân tích giá trị đồng tiền theo thời gian.

15 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

Tái cấu trúc công ty chứng khoán ở Việt Nam

Bài viết Tái cấu trúc công ty chứng khoán ở Việt Nam trình bày về kết quả tái cấu trúc công ty chứng khoán; một số tồn tại trong quá trình tái cấu trúc công ty chứng khoán; giải pháp thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và năng lực hoạt động của CTCK.

5 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Tác động của niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu Tác động của niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam là nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng nhằm phát triển ổn định và bền vững thị trường chứng khoán.

13 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Mối quan hệ giữa độ bất ổn của thị trường chứng khoán và độ bất ổn của các công cụ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Bài viết Mối quan hệ giữa độ bất ổn của thị trường chứng khoán và độ bất ổn của các công cụ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam tìm hiểu về độ bất ổn của thị trường chứng khoán thông qua đo lường độ bất ổn có điều kiện của chỉ số chứng khoán.

19 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quỹ đầu tư chỉ số - Gợi ý cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bài viết Quỹ đầu tư chỉ số - Gợi ý cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay giúp các bạn hiểu rõ hơn về quỹ đầu tư chỉ số, một số quỹ đầu tư chỉ số trên TTCK Mỹ, khả năng phát triển quỹ đầu tư chỉ số ở VN trong giai đoạn hiện nay.

7 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu tại Việt Nam

Mời các bạn tham khảo bài viết Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu tại Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về vai trò của TTCK VN trong ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý nợ xấu; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và TTCK.

4 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

M&A hoạt động của các công ty chứng khoán và nghiệp vụ tư vấn M&A

Bài viết M&A hoạt động của các công ty chứng khoán và nghiệp vụ tư vấn M&A tập trung làm rõ hoạt động của các công ty chứng khoán VN, vấn đề xử lý nợ - nhu cầu M&A, tư vấn M&A, thực trạng nghiệp vụ tư vấn M&A của các CTCK VN, khuyến nghị giải pháp.

5 trang | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0