website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí cong nghe thong tin

Bài giảng Kỹ thuật SEO On-page 2017

Bài giảng trình bày về các nội dung: Kỹ thuật SEO Onpage 2017 có còn quan trọng?, các yếu tố quan trọng, bắt buộc với Onpage, kỹ thuật tối ưu SEO Onpage. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

53 trang | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 4

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Bài giảng do TS. Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn, trình bày về các nội dung: Tiến trình phần mềm, một số mô hình vòng đời phát triển phần mềm, nhóm (team) phát triển phần mềm, pha lấy yêu cầu,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

395 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 2

Bài tập lập trình C có lời giải

Tài liệu gồm 6 chương: Các thao tác vào ra cơ bản và các câu lệnh có cấu trúc; hàm; mảng, con trỏ; chuỗi kí tự; kiểu cấu trúc; kiểu tập tin. Mỗi chương đều có tóm tắt lý thuyết, câu hỏi và bài tập minh học (có hướng dẫn giải chi tiết). Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn ngành Công nghệ thông tin mới bắt đầu làm quen với lập trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

196 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 4

Bài giảng Siêu liên kết - Hình ảnh - ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức

Siêu liên kết cho phép người truy cập có thể duyệt từ trang web này đến trang web khác. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

23 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng CSS (Cascading Style Sheet) - ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức

Bài giảng có các nội dung trình bày: Giới thiệu về CSS; phân loại, cách tạo CSS; định dạng mẫu cho lớp, các thuộc tính định dạng CSS,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

30 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 3

Bài giảng Phát triển ứng dụng web - ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức

Mục tiêu của bài giảng: Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết kế, cài đặt và triển khai 1 ứng dụng web; thiết kế và cài đặt 1 ứng dụng web hoàn chỉnh bằng PHP; triển khai ứng dụng web trên intranet, internet; một số kỹ thuật an toàn và bảo mật cho website. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

38 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng, triển khai và quản lý mô hình mạng

Luận văn được thực hiện trên môi trường giả lập (máy ảo) Vmware. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin tham khảo khi viết báo cáo đồ án tốt nghiệp viết đề tài tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

135 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Petroleum accounting: Principles, procedures & issues: Part 2

(BQ) Part 2 book Petroleum accounting: Principles, procedures & issues has contents: Farmouts, carried interests, and unitizations; accounting for partnership interests; accounting for international operations; accounting for income taxes; nonvalue disclosures about oil and gas producing activities,...and other contents.

398 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Hacking GPS: Part 2

(BQ) Part 2 book Hacking GPS has contents: Data hacking GPS data, examining the data, more data tricks, hacking geocaching, GPS games, GPS primer, websites/Internet resources.

170 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Hacking GPS: Part 1

(BQ) Part 1 book Hacking GPS has contents: GPS secrets, building GPS data cables and power cords, power hacks, antenna hacks, protecting and mounting your GPS, hacking the firmware, making connections.

181 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook The indispensable PC hardware book (3rd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book The indispensable PC hardware book has contents: Graphics adapters, other interfaces, hard disk drives, floppies and floppy drives, floppies and floppy drives, other peripheral chips and components, multimedia,...and other contents.

729 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook The indispensable PC hardware book (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book The indispensable PC hardware book has contents: Main components, logical memory adressing and memory access, basics logical gates and microprogramming, the pentium pro proc, processor and memory,...and other contents.

453 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook The controllers function - The work of the managerial accountant (third edition): Part 2

(BQ) Part 2 book The controllers function - The work of the managerial accountant has contents: Receivables, inventory; property, plant, and equipment; operational accounting, closing procedures, selecting a financial information system, project risk management,...and other contents.

242 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook The controllers function - The work of the managerial accountant (third edition): Part 1

(BQ) Part 1 book The controllers function - The work of the managerial accountant has contents: The controller’s job, internal control, planning and the strategic plan, long range financial plan, annual plan, distribution expenses, direct materials and labor, general and administrative expenses, cash and investments,...and other contents.

238 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Tập bài giảng Tin học đại cương

Tập bài giảng Tin học đại cương do đại học Luật TP.HCM phát hành có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học những kiến thức tin học cơ bản, microsoft word, microsoft excell, microsoft powepoint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

205 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Ebook The NeuroProcessor

Ebook The NeuroProcessor has contents: Introduction, recording from biological neural networks, the neuroprocessor, integrated front end for neuronal recording, algorithms for neuroprocessor spike sorting, MEA on Chip,...and other contenst.

126 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Programmable controllers theory and implementation (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Programmable controllers theory and implementation has contents: System programming and implementation, PLC system documentation, data measurements and transducers, process responses and transfer functions, process controllers and loop tuning,...and other contents.

593 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Programmable controllers theory and implementation (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Programmable controllers theory and implementation has contents: Introduction to programmable controllers, number systems and codes, logic concepts, the memory system and I/O interaction, programming languages ,...and other contents.

454 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Programming interactivity: Part 2

(BQ) Part 2 book Programming interactivity has contents: Bitmaps and pixels, physical feedback, protocols and communication, graphics and opengl, detection and gestures, movement and location, spaces and environments, further resources,...and other contents.

378 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Programming interactivity: Part 1

(BQ) Part 1 book Programming interactivity has contents: Introducing interaction design, programming basics, processing, arduino, programming revisited, open frameworks, sound and audio, physical input, programming graphics.

358 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Instruction set reference

Ebook Instruction set reference has contents: Process Control instruction PID; message instruction MSG; custom application routine instructions SDS, DFA; file instruction concepts, bit modify and move nstructions BTD, MOV, MVM,...and other contents.

372 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook How computers work (8th edition): Part 2

How computers work (8th edition) is a must-have for anyone interested in the inner-workings of computers. The full-color, detailed illustrations will take you deep inside your PC and show you just how intricate it is.

191 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook How computers work (8th edition): Part 1

This latest edition has been updated with information on all of the latest technologies, including: PCI express bus serial ATA connections, digital photography software tivos, gas plasma screens, ipods, and other home entertainment equipment, google and Ebay 3D game development, two slot video cards, and overclocking.

268 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

A text book on engineering graphics: Part 2

(BQ) Part 2 book A text book on engineering graphics has contents: Bearings, bearings, tie rod and pipe joints, shaft couplings, pulleys. Please refer to the content.

86 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

A text book on engineering graphics: Part 1

(BQ) Part 1 book A text book on engineering graphics has contents: Isometric projection (introduction, isometric projection, drawing of isometric projection, drawing of isometric projection,...), machine drawing (terms used in threads - screw threads, standard profile - form of screw threads,...).

94 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Embedded hardware: Part 2

(BQ) Part 2 book Embedded hardware has contents: Analysis in embedded systems, choosing a microcontroller and other design decisions, the essence of microcontroller networking, interfacing to sensors and actuators, other useful hardware design tips and techniques.

282 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Embedded hardware: Part 1

(BQ) Part 1 book Embedded hardware has contents: Embedded hardware basics, logic circuits, embedded processors, embedded board buses and I/O, memory systems.

255 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Computer organization and design fundamentals: Part 2

(BQ) Part 2 book Computer organization and design fundamentals has contents: Binary operation applications, memory cells, state machines, memory organization, memory hierarchy, serial protocol basics, introduction to processor architecture,...and other contents.

244 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Computer organization and design fundamentals: Part 1

(BQ) Part 1 book Computer organization and design fundamentals has contents: Digital signals and systems, numbering systems, logic functions and gates, boolean algebra, standard boolean expression formats, karnaugh maps, combinational logic applications.

188 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook CEH - TM - Official certified ethical hacker review guide: Part 2

(BQ) Part 2 book CEH - TM - Official certified ethical hacker review guide has contents: Sniffers, denial of service and session hijacking; hacking web servers, web application vulnerabilities, and web based password cracking techniques; SQL injection and buffer overflows; wireless hacking; physical security,...and other contents.

132 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0