website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí co khi che tao may

Autocad thực tế cho người đi làm - Kỹ sư Lê Văn Minh

Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên khi đi làm có đủ tự tin, áp dụng Autocad trong công việc một cách hợp lý và thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

7 trang | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 2

Đề tài NYC: Nâng cao hiệu quả trong quá trình làm bản vẽ

Bài báo cáo có nội dung trình bày: Hiện trạng vấn đề lỗi bản vẽ, mục tiêu, kế hoạch thực hiện và cách giải quyết vấn đề về lỗi số hiệu bản vẽ. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

9 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Lecture Basics of mechanical engineering: Integrating science, technology and common sense

Lecture Basics of mechanical engineering has contents: What is mechanical engineering, engineering scrutiny, forces in structures; stresses, strains and material properties, fluid mechanics; written and oral communication, thermal and energy systems,...and other contents.

144 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Ebook Textbook of engineering drawing (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Textbook of engineering drawing has contents: Devlopment of surfaces, intersection of surfaces, isometric projection, oblique and perspective projections, conversion of isometric views to orthographic views and vice versa, freehand sketching,...and other contents.

188 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 2

Ebook Textbook of engineering drawing (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Textbook of engineering drawing has contents: Drawing instruments and accessories, lettering and dimensioning practices, scales, geometrical constructions, orthographic projections, projection of solids.

189 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 4

Ebook Methods for the calculation of physical effects: Part 2

(BQ) Part 2 book Methods for the calculation of physical effects has contents: Vapour cloud explosion, heat flux from fires, ruptures of vessels, interfacing of models.

400 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Methods for the calculation of physical effects: Part 1

(BQ) Part 1 book Methods for the calculation of physical effects has contents: General introduction, outflow and spray release, pool evaporation, vapour cloud dispersion.

470 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 1

Materials for engineering [by John Martin]2

(BQ) Part 2 book Materials for engineering has contents: Glasses and ceramics, organic polymeric materials, composite materials, appendices. Please refer to the detailed content.

120 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Materials for engineering (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Materials for engineering has contents: Structure of engineering materials, determination of mechanical properties, metals and alloys. Please refer to the detailed content.

149 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Ebook Fundamentals of industrial instrumentation and process control: Part 2

(BQ) Part 2 book Fundamentals of industrial instrumentation and process control has contents: Humidity, density, viscosity, and pH, other sensors, actuators and control, signal conditioning, signal transmission, process control, documentation and symbols.

183 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Fundamentals of industrial instrumentation and process control: Part 1

(BQ) Part 1 book Fundamentals of industrial instrumentation and process control has contents: Introduction and review, basic electrical components, AC electricity, electronics, pressure, level, flow, temperature and heat.

154 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Đồ án: Điều khiển logic và trang bị điện

Nội dung trình bày của đồ án gồm có 4 chương: Khái quát chung về công nghệ, thiết kế mạch điều khiển, mạch lực; tính chọn các thiết bị liên quan; thiết kế bản vẽ đấu nối, tính toán, cài đặt tham số cần thiết cho bộ biến tần, lập trình cho PLC. Mời các bạn cùng tham khảo.

31 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Tự động hóa tại Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành

Nội dung của bài báo cáo thực tập: Giới Thiệu Về Công Ty Cổ Phần Nhôm Đô Thành, nội dung thực tập và kết quả thực tập. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên ngành Tự động hóa tham khảo trong quá trình viết báo cáo thực tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

49 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Sổ giáo án thực hành Máy DVD - Trần Duy Khánh

Giáo án do GV. Trần Duy Khánh biên soạn tổng hợp các giáo án thực hành môn Máy DVD như: tiêu chuẩn kĩ thuật và sơ đồ khối chức năng máy DVD, khối xử lí tín hiệu số (DSP),... Tài liệu dành cho các bạn đang theo học ngành chế tạo máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

52 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Sổ giáo án lí thuyết Máy DVD - Trần Duy Khánh

Tài liệu tổng hợp các giáo án lý thuyết về môn máy DVD như: Tiêu chuẩn kĩ thuật và sơ đồ khối chức năng máy DVD, khối xử lí tín hiệu số (DSP),... Tài liệu dành cho các bạn đang theo học ngành chế tạo máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

30 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo bài tập lớn Cơ sở điều khiển tự động: Điều khiển tốc độ động cơ bằng PID

Bài báo cáo trình bày nội dung tổng quan về động cơ DC, phương pháp điều xung PWM (Pulse Width Modulation), giới thiệu về Arduino và cách thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ động cơ bằng PID. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

13 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Thermodynamics an engineering (5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Thermodynamics an engineering has contents: Gas power cycles, vapor and combined power cycles, refrigeration cycles, thermodynamic property relations, gas mixtures, chemical reactions, chemical and phase equilibrium, compressible flow,...and other contents.

515 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Thermodynamics an engineering (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Thermodynamics an engineering has contents: Introduction and basic concepts; energy, energy transfer and general energy analysis; properties of pure subtances; energy analysis of closed systems; mass and energy analysis of control volumes; the second law of thermodynamics; entropy.

448 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Principles of heat transfer (7th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Principles of heat transfer has contents: Forced convection inside tubes and ducts, forced convection over exterior surfaces, heat exchangers, heat transfer by radiation, heat transfer with phase change.

413 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Principles of heat transfer (7th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Principles of heat transfer has contents: Basic modes of heat transfer, heat conduction, numerical analysis of heat conduction, analysis of convection heat transfer, natural convection.

371 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Principles of instrumental analysis (6th edition): Part 2

The book's updated material enhances its proven approach, which places an emphasis on the theoretical basis of each type of instrument, its optimal area of application, its sensitivity, its precision, and its limitations.

494 trang | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 2

Ebook Principles of instrumental analysis (6th edition): Part 1

Principles of instrumental analysis has long been the standard for courses that deal with the principles and applications of modern analytical instruments. Now with their new Sixth Edition, authors Douglas A. Skoog, F. James Holler, and Stanley R. Crouch infuse their popular text with updated techniques as well as new Instrumental Analysis in Action case studies.

563 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 2

Ebook Practical centrifugal pumps - Design operation and maintenance: Part 2

(BQ) Part 2 book Practical centrifugal pumps - Design operation and maintenance has contents: Pump specification and selection, pump testing and inspection, pump testing and inspection, centrifugal pump maintenance.

131 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Practical centrifugal pumps - Design operation and maintenance: Part 1

(BQ) Part 1 book Practical centrifugal pumps - Design operation and maintenance has contents: Introduction, centrifugal pump design and construction, pump hydraulics, forces in centrifugal pumps, centrifugal pump operation and characteristics.

129 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Power plant engineering (3rd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Power plant engineering has contents: Steam turbines, condenser, feed water and circulating water systems, nuclear power plants, hydroelectric power plant, diesel engine and gas turbines power plants, energy storage, non conventional power generation, environmental degradation and use of renewable energy.

549 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Power plant engineering (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Power plant engineering has contents: Economics of power generation, analysis of steam cycles, combined cycle power generation, fuels and combustion, combustion mechanism, combustion equipment and firing methods, steam generators.

445 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Power plant engineering: Part 2

(BQ) Part 2 book Power plant engineering has contents: Diesel power plant, gas turbine power plant, nuclear power plant, hydro electric power plants, electrical system, pollution and its control.

237 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Power plant engineering: Part 1

(BQ) Part 1 book Power plant engineering has contents: Fundamental of power plant, non conventional energy resources and utilisation, power plant economics and variable load problem, steam power plant, steam generator, steam turbine, fuels and combustion.

254 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Analytical heat transfer

Ebook Analytical heat transfer has contents: Introduction, mechanisms of heat transfer, zero-dimensional (lumped) analysis, thermal control, physics of heat transfer, one dimensional conduction, one-dimensional forced convection, one-dimensional natural convection, multidimensional conduction,...and other contents.

309 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook In textbook of machine design: Part 2

(BQ) Part 2 book In textbook of machine design has contents: Power screws, flat belt drives, flat belt pulleys, chain drives, flywheel, springs, clutchces, brakes, sliding contact bearings, rolling contact bearings, spur gears, helical gears, internal combustion engine parts,...and other contents.

607 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 2