website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí bo may hanh chinh

Một số vấn đề về nhà nước

Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước nảy sinh từ trong lòng xã hội cộng sản nguyên thuỷ.Xã hội cộng sản nguyên thuỷ và tổ chức Thị tộc – Bộ lạc- Cơ sở kinh tế : Chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động.

23 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Lý luận nhà nước

Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt,có bộ máy chuyên thực hiện cưỡng chế và quản lý những công việc chung của xã hội.

69 trang | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2310/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI SỞ, BAN, NGÀNH, UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ VÀ CÔNG CHỨC LÀM THANH TRA XÂY DỰNG CẤP QUẬN, CẤP PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

21 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2215/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô;

3 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Kế hoạch số 1660/KH-BQP

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUÂN SỰ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (2002-2012) Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

8 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1600/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Ngày 26 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2012, kế hoạch năm 2013 và triển khai Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ....

3 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1599/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LONG AN Ngày 15 tháng 3 năm 2013 tại thành phố Tân An tỉnh Long An, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về tình hình và biện pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có đồng chí Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy,...

2 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1555/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: NÂNG CẤP CỐNG CẦU XE THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI Ngày 22 tháng 3 năm 2013, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã tổ chức đi kiểm tra hiện trường và chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải theo Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2013 để...

2 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1530/QĐ-UBND

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG ĐÔ THỊ “XANH - SẠCH - ĐẸP” NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Công văn số 34-2013/CV-HHĐTVN ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Hiệp hội các đô thị Việt Nam về tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” trong năm 2013;...

3 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1521/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU VỀ VIỆC HỢP TÁC VỚI CÁC NƯỚC BRU-NÂY, MI-AN-MA VÀ PHÁP Ngày 06/3/2013, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã làm việc với các đơn vị về xây dựng kế hoạch hợp tác với các nước Bru-nây, Mi-an-ma và Cộng hòa Pháp. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Vụ: Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch, Tài chính,

3 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1516/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐĂK NÔNG Ngày 09 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng...

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1515/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TẠI TP.HỒ CHÍ MINH Thực hiện Quy định số 29-QC/BCS ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mối quan hệ làm việc giữa Ban cán sự Đảng Bộ với Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển...

4 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1476/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI GỖ VÀ LÂM SẢN VIỆT NAM

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1439/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

3 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1375/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỚI LÃNH ĐẠO UBND TỈNH QUẢNG NGÃI VỀ BỆNH LẠ TẠI HUYỆN BA TƠ

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1352/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Kế hoạch số 1349/KH-UBND

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2013 VỀ XỬ LÝ, SẮP XẾP LẠI NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

23 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1344/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

4 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1290/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1142/QĐ-BGDĐT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

6 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 934/QĐ-BYT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

1 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Quyết định số 926/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

8 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Quyết định số 919/QĐ-CHK

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG NĂM 2013 CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

7 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 843/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2011/QĐ-UBND NGÀY 21/6/2011 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI ĐỂ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CƠ QUAN ĐẢNG, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÓ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH ĐỒNG NAI CHO PHÉP XÂY DỰNG ...

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 826/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG, CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

27 trang | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

Quyết định số 812/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

8 trang | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

Quyết định 802/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

18 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Quyết định số 791/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1830/QĐ-UBND NGÀY 26/6/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

2 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

Quyết định số 774/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THAY THẾ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TOÀN BỘ MẪU ĐƠN KÈM THEO TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

17 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 774/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ TUỔI TÁI CỬ, TÁI BỔ NHIỆM CHỨC VỤ, CHỨC DANH THEO NHIỆM KỲ TRONG CƠ QUAN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2010/NĐ-CP NGÀY 15/6/2010 CỦA CHÍNH PHỦ.

5 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0