website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí bao cao khoa hoc

Phiếu đăng ký dự thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XVIII năm 2016: Nghiên cứu tính toán tải trọng gió tác dụng lên nhà cao tầng

Mời các bạn cùng tham khảo đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu tính toán tải trọng gió tác dụng lên nhà cao tầng. Mục tiêu thực hiện đề tài này nhằm tìm ra được sự giống và khác nhau về cách tính toán lý thuyết khi sử dụng tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 & EN 1991-1-4; đồng thời so sánh giá trị tính toán của 2 tiêu chuẩn trên 1 công trình thực tế.

62 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Biện pháp nâng cao hình ảnh Khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Sài Gòn

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: tìm hiểu khung lý thuyết về hình ảnh thương hiệu, xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hình ảnh Khoa quản trị kinh doanh SGU, đánh giá thực trạng hình ảnh của Khoa quản trị kinh doanh SGU trong nhận thức của sinh viên qua 4 năm đào tạo, đề xuất biện pháp nâng cao hình ảnh Khoa quản trị kinh doanh SGU. Mời các bạn cùng tham khảo.

82 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Thực trạng thực hiện đề án vị trí việc làm tại các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 và một số yếu tố liên quan

Đề tài thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: mô tả các văn bản pháp quy hiện tại về tình hình nhân lực trong hệ thống y tế, mô tả chính sách hiện hành của chính phủ về nhân lực (trước và sau khi Nghị định 41/2012/NĐ-CP ra đời) ảnh hưởng đến nhân lực của hệ thống phòng chống HIV/AIDS, mô tả thực trạng thực hiện đề án vị trí việc làm tại các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS sau khi nghị định 41/2012/NĐ-CP ra đời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

55 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo cho cán bộ đang công tác trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tại 10 tỉnh

Đề tài thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: mô tả thực trạng nhân lực của hệ thống phòng chống HIV/AIDS tại 10 tỉnh, thành phố, giai đoạn 2008-2013; xác định nhu cầu đào tạo của cán bộ đang công tác trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tại 10 tỉnh, thành phố năm 2014. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

49 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Thực trạng dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Quảng Nam 2011-2012

Đề tài thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: mô tả thực trạng dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con tại Quảng Nam năm 2012, đề xuất các giải pháp để mở rộng và cải thiện chất lượng chương trình. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

59 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Thực trạng chăm sóc, điều trị dự phòng và một số yếu tố liên quan đến lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Bắc Ninh, giai đoạn 2007 2010

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: mô tả thực trạng chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Bắc Ninh giai đoạn 2007 đến 2010, mô tả một số yếu tố liên quan đến lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Bắc Ninh, giai đoạn 2007 đến 2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

65 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Kiến thức, thái độ, thực hành và sự tham gia của nhân viên y tế thôn bản trong phòng, chống HIV/AIDS tại một số huyện miền núi thuộc tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, năm 2014

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: mô tả kiến thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế thôn bản trong phòng, chống HIV/AIDS ở một số huyện miền núi thuộc tỉnh Hòa Bình và Yên Bái năm 2014; mô tả sự tham gia của nhân viên y tế thôn bản trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại một số xã miền núi thuộc tỉnh Hòa Bình và Yên Bái năm 2014. Mời các bạn cùng tham khảo.

76 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống HIV/AIDS của đồng bào dân tộc Mường tại 2 huyện Thanh Sơn và Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ năm 2013

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: mô tả kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống HIV/AIDS của đồng bào dân tộc Mường tại hai huyện Thanh Sơn, Tân Sơn tỉnh Phú Thọ năm 2013; phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống HIV/AIDS của đồng bào dân tộc Mường tại huyện Thanh Sơn và Tân Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

66 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Khảo sát khả năng chi trả chi phí điều trị Methadone của bệnh nhân chuẩn bị tham gia mô hình xã hội hóa Methadone tại TP. Hồ Chí Minh (thực hiện năm 2012)

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: xác định khả năng chi trả phí tham gia điều trị của bệnh nhân Methadone, xác định vai trò của gia đình trong việc hỗ trợ bệnh nhân tham gia chi trả chi phí điều trị Methadone, xác định nhu cầu của bệnh nhân về gói dịch vụ ưu tiên khi tham gia mô hình xã hội hóa Methadone. Mời các bạn cùng tham khảo.

77 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại Vĩnh Phúc năm 2014

Đề tài thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: mô tả đặc điểm nhân khẩu, xã hội học của nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Vĩnh Phúc năm 2014, xác định các hành vi nguy cơ trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Vĩnh Phúc năm 2014. Mời các bạn cùng tham khảo.

65 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Điều tra ban đầu bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam năm 2014

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: mô tả kiến thức và hành vi phòng chống HIV/AIDS của bệnh nhân mới điều trị bằng thuốc Methadone tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt nam năm 2014, mô tả tình trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống có liên quan tới sức khỏe của bệnh nhân mới bắt đầu tham gia điều trị bằng thuốc Methadone tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam năm 2014. Mời các bạn cùng tham khảo.

82 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Đánh giá việc thi hành luật phòng, chống HIV/AIDS về công tác can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề tài đánh giá việc thi hành Luật phòng, chống HIV/AIDS về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV nhằm tìm ra những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân của các tồn tại trong việc tổ chức thực hiện. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

88 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu: Đánh giá sự tuân thủ điều trị và một số kết quả điều trị ARV ở bệnh nhân HIV/AIDS tại các phòng khám ngoại trú tỉnh Ninh Bình năm 2012

Đề tài hướng đến các mục đích nghiên cứu: đánh giá mức độ tuân thủ điều trị ARV của bệnh nhân điều trị tại các phòng khám ngoại trú của tỉnh Ninh Bình năm 2012, xác định một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ARV ở bệnh nhân đang điều trị tại các phòng khám ngoại trú của tỉnh Ninh Bình năm 2012, mô tả một số kết quả sau điều trị ARV ở bệnh nhân điều trị tại các phòng khám ngoại trú của tỉnh Ninh Bình năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo.

84 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 2

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả can thiệp về kiến thức, hành vi thực hành phòng, chống HIV/AIDS trong nhóm đồng bào dân tộc Thái tại Quan Hóa và Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa 2006-2012

Đề tài với mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá sự thay đổi về nhận thức, hành vi thực hành phòng, chống HIV/AIDS của nhóm đồng bào dân tộc Thái tại 2 huyện Quan Hóa và Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa trước và sau khi triển khai các biện pháp can thiệp phòng chống HIV/AIDS của dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ (2006-2012);... Mời các bạn cùng tham khảo.

94 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở: Chi phí điều trị bệnh nhân HIV/AIDS ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2012

Đề tài thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: mô tả chi phí điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS ngoại trú từ phía người cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2012, mô tả chi phí điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS ngoại trú từ phía bệnh nhân và gia đình tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2012, tìm hiểu khả năng chi trả và một số yếu tố liên quan đến khả năng chi trả chi phí điều trị HIV/AIDS ngoại trú của bệnh nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.

0 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của Kiểm toán Nhà nước

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là lập lại số liệu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sau khi thực hiện kiểm toán nhằm đạt các kết quả: rút ngắn thời gian tổng hợp Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp Nhà nước; đảm bảo thống nhất, kịp thời các bước tiến hành khi áp dụng đồng loạt chương trình ứng dụng tại các cuộc kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo.

85 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu: Thực trạng về tham nhũng lãng phí trong các chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách và các giải pháp đặt ra đối với Kiểm toán Nhà nước

Đề tài thực hiện nghiên cứu với mục tiêu để thấy rõ đặc điểm, tính phức tạp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản dễ tạo khe hở để tham nhũng, lãng phí; nhận diện rõ thực trạng tham nhũng, lãng phí diễn ra ở tất cả các giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản dưới các dạng khác nhau và nguyên nhân của nó,... Mời các bạn cùng tham khảo.

88 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Đề tài khoa học cấp cơ sở: Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế của cơ quan Kiểm toán Nhà nước

Đề tài thực hiện nghiên cứu nhằm hình thành những cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, từ đó đưa ra những định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế của cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

50 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: làm rõ cơ sở lý luận về căn cứ, sự cần thiết và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010, đánh giá trên quan điểm lịch sử về thực trạng, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước hiện nay, phân tích rõ những ưu điểm, những tồn tại, bất cập và rút bài học kinh nghiệm cho sự phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

175 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Đề tài khoa học cấp cơ sở: Cơ sở khoa học để xác định tính trọng yếu trong kiểm toán Ngân sách Nhà nước

Đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu về hoạt động kiểm toán ngân sách thông qua các quy định của Kiểm toán Nhà nước về chu trình vận động của hệ thống Ngân sách Nhà nước, những căn cứ pháp lý về nghiệp vụ Kiểm toán Nhà nước nói chung và kiểm toán Ngân sách Nhà nước nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

51 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Đề tài cấp Bộ: Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên bậc phổ thông trung học (qua dự giờ) tại thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu một số xu hướng giảng dạy hiện nay tại Việt Nam một số nước có bề dày nghiên cứu trong lĩnh vực này, tìm hiểu hiện trạng sử dụng các phương pháp giảng dạy của giáo viên phổ thông trung học, đề xuất hướng cải tiến các mặt còn yếu trong nội dung phương pháp giảng dạy. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

125 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Xây dựng hệ thống thuật ngữ Pháp - Việt về phương pháp dạy học (Didactic)

Đề tài nghiên cứu khoa học Xây dựng hệ thống thuật ngữ Pháp - Việt về phương pháp dạy học (Didactic) trình bày các hệ thống thuật ngữ Pháp - Việt về Didactic. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

268 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng chương trình các học phần Toán học cho ngành Vật lý trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu để xây dựng được một cơ cấu, chương trình khung hợp lý và khoa học cho các học phần Toán, xây dựng được đề cương chi tiết cho các học phần Toán một cách khoa học, đảm bảo tính hệ thống, hiện đại, hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về khối lượng kiến thức Toán học, các phương pháp tính toán; để giúp cho sinh viên học tốt các môn học chuyên ngành Vật lý ở bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

124 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt báo cáo đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ: Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Đề tài Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với các mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu lý luận và thực tiễn hệ thống chuẩn kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, xây dựng hệ thống về chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm ở trường Đại học Sư phạm TPHCM. Mời các bạn cùng tham khảo.

31 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Đề tài nghiên cứu khoa học: Về một số khái niệm phạm trù của giáo dục học

Đề tài nghiên cứu xung quanh một số khái niệm về giáo dục học như góp phần nhận thức lại một số khái niệm - phạm trù trong lĩnh vực giáo dục học nghề nghiệp, bàn về khái niệm giáo dục thẩm mỹ, bàn về khái niệm quan hệ giáo dục, vấn đề xã hội hóa trong công tác giáo dục, giáo dục cộng đồng suy nghĩ từ quan điểm xã hội hóa, về các phạm trù mục đích và mục tiêu trong giáo dục - đào tạo,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

129 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Về cách dạy và cách dịch ý nghĩa thời gian giữa hai ngôn ngữ Nga - Việt

Đề tài nghiên cứu với các mục đích: đối chiếu phương tiện diễn đạt ý nghĩa thời gian giữa tiếng Việt và tiếng Nga để xác định những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ, tìm hiểu cách biểu đạt tương đương về nghĩa, nhằm thấy được sự khác nhau về loại hình của hai thứ tiếng; đưa ra những chỉ dẫn mang tính chất sư phạm về cách dạy, cách dịch ý nghĩa thời gian trong thực tiễn giảng dạy và dịch thuật Mời các bạn cùng tham khảo.

112 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: Văn học Trung Quốc thời kỳ mới (1976-1986)

Đề tài nghiên cứu Văn học Trung Quốc thời kỳ mới (1976-1986) trình bày về các nội dung: văn học trước thời kỳ mới, văn học giai đoạn đầu của thời kỳ mới (1976-1982), tư tưởng văn học và lý luận văn nghệ thời kỳ mới, truyện ngắn Phục Hưng, thành công của tiểu thuyết, sáng tác thơ ca. Mời các bạn cùng tham khảo.

180 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Đề tài khoa học: Vấn đề nhập cư ở thành phố Hồ Chí Minh và hậu quả kinh tế xã hội của nó

Đề tài nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ lí luận về di dân, các quy luật kinh tế xã hội của di dân, phân tích nguyên nhân, đánh giá hiện trạng di dân đặc biệt chú ý đến vấn đề di dân nông thôn - đô thị, tìm ra những đặc điểm có tính quy luật trong quá trình di dân vào thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá ảnh hưởng của di dân đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

109 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Vai trò của phân tích khoa học luận lịch sử toán học trong nghiên cứu và thực hành dạy - học môn Toán

Đề tài nghiên cứu Vai trò của phân tích khoa học luận lịch sử toán học trong nghiên cứu và thực hành dạy - học môn Toán trình bày về các nội dung: khoa học luận và phân tích khoa học luận lịch sử, lợi ích sư phạm của phân tích khoa học luận, ví dụ về lợi ích sư phạm của phân tích khoa học luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

90 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Đề tài nhà nước: Vai trò của nhà trường trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam bằng con đường giáo dục và đào tạo

Đề tài nghiên cứu với các mục tiêu: định hướng chiến lược vai trò của nhà trường trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam, hình thành một chiến lược về phát huy vai trò của nhà trường theo quan điểm nhân văn - công nghệ và kinh tế - xã hội giáo dục, đề xuất mô hình nhằm thực hiện tốt hơn vai trò của nhà trường trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh trong thời gian tới, vào cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Mời các bạn cùng tham khảo.

78 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0