Cần đổi mới quy hoạch xây dựng đô thị ở nước ta

Bài viết trình bày những bức xúc trong quy hoạch xây dựng; vai trò đầu tư của doanh nghiệp trong quy hoạch xây dựng; đổi mới, chiến lược phát triển đô thị để thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị có hiệu quả.

8/29/2020 12:38:22 AM +00:00

Tác động của Luật Quy hoạch – Quy hoạch xây dựng đô thị ở nước ta

Bài viết trình bày tác động của Luật Quy hoạch đối với công tác quy hoạch xây dựng các đơn vị hành chính cấp huyện; đề xuất chuyển biến về quy trình, nội dung của quy hoạch xây dựng các đơn vị hành chính cấp huyện.

8/29/2020 12:38:16 AM +00:00

Đề xuất đổi mới quy trình nội dung quy hoạch đô thị

Bài viết trình bày nguyên tắc chung của đổi mới công tác lập quy hoạch đô thị; đề xuất đổi mới quy trình lập quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch đô thị.

8/29/2020 12:38:09 AM +00:00

Đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị

Bài viết trình bày tổng quan về thực trạng phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị; cơ sở đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị; đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị.

8/29/2020 12:38:02 AM +00:00

Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 95+96

Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 95+96 với các bài viết: đô thị vệ tinh ở Việt Nam; xu hướng quản lý không gian đô thị vệ tinh qua các sự án phát triển đô thị tại Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế xây dựng hạ tầng khung để phát triển các đô thị vệ tinh...

8/29/2020 12:37:50 AM +00:00

Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 94

Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 94 trình bày bài học kinh nghiệm trong quản lý thoát nước nhằm giảm thiểu ngập úng thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số đô thị trên thế giới; kiến tạo nơi chốn an cư hấp dẫn cho khu dân cư đô thị; nhận diện đô thị nén và khả năng áp dụng đô thị nén tại Việt Nam...

8/29/2020 12:37:39 AM +00:00

Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93

Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93 thông tin đến các bạn một số bài viết như: quy hoạch đô thị có sự tham gia của cộng đồng, các vấn đề lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; tích hợp hai hệ thống quy hoạch sử dụng đất đô thị trong một hành lang pháp lý; vai trò của chứng chỉ quy hoạch một công cụ kiểm soát phát triển đô thị...

8/29/2020 12:37:25 AM +00:00

Antibiotic Guidelines 2015-2016

Ebook Antibiotic Guidelines 2015-2016 present the content: Johns Hopkins hospital formulary and restriction status; agent-specific guidelines; organism-specific guidelines; microbiology information; guidelines for the treatment of various infections; informational guidelines; infection control.

8/29/2020 12:37:18 AM +00:00

Thuật ngữ Giáo dục nghề nghiệp

Ebook Thuật ngữ Giáo dục nghề nghiệp được trình bày dưới dạng song ngữ Việt-Anh. Các thuật ngữ được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Việt, trang cạnh đó là phiên bản tiếng Anh tương ứng. Tiếp theo, để giúp người sử dụng tra cứu thuật ngữ theo tiếng Anh, ở phần cuối của cuốn thuật ngữ, trình bày danh sách tham chiếu các thuật ngữ theo trình tự bảng chữ cái tiếng Anh. Các thuật ngữ và định nghĩa thuật ngữ tiếng Việt được trích từ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

8/29/2020 12:37:09 AM +00:00

Cơ điện tử sử dụng S7-1200

Ebook Truyền thông trong hệ thống cơ điện tử sử dụng S7-1200 trình bày cơ sở về SIMATIC S7-1200; điều kiện tuần tự sử dụng S7-1200; kỹ thuật điều chỉnh và xử lý tín hiệu tương tự; HMI với S7-1200; mạng truyền thông công nghiệp với S7-1200; một số đề tài ứng dụng.

8/29/2020 12:36:59 AM +00:00

Kỷ yếu Lịch sử 60 năm Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia VIUP

Giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử hình thành và phát triển của Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia VIUP; công tác quy hoạch, kiến trúc gắn với những thành tựu ấn tượng và là định hướng phát triển cho các thế hệ tiếp theo.

8/29/2020 12:36:46 AM +00:00

Hướng dẫn xây dựng Việt Nam bền vững

Tài liệu với mục tiêu củng cố lại những kiến thức đã được chuyển giao trong quá trình tư vấn và tạo điều kiện định hướng cho những cán bộ khoa học mới của Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề. Những yếu tố tổ chức chủ đạo và các cơ sở kiến thức cần thiết để xây dựng các báo cáo dạy nghề Việt Nam được trình bày như một hướng dẫn thực hành “trọn gói” được thể hiện ở dạng văn bản rõ ràng và dễ hiểu. Ngoài ra, các đề xuất, gợi ý và những lời khuyên cũng được đưa ra để làm sao có thể phát huy các kết quả đã đạt được và tiếp tục xây dựng báo cáo dạy nghề tại Việt Nam.

8/29/2020 12:36:40 AM +00:00

Tài liệu Hội thảo Kế hoạch hành động về xanh hóa đào tạo nghề Việt Nam

Tài liệu trình bày tăng trưởng xanh và xanh hóa đào tạo nghề chính sách và thực hiện tại Việt Nam; xây dựng kế hoạch hành động về xanh hóa đào tạo nghề Việt Nam; soạn thảo kế hoạch hành động về xanh hóa đào tạo nghề ở Việt Nam...

8/29/2020 12:36:31 AM +00:00

Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đô thị thành phố Cần Thơ

Bài viết nhằm đóng góp một vài ý kiến để Cần Thơ là một thành phố sinh thái điển hình của vùng đồng bằng Sông Cửu Long bằng việc xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 12:36:25 AM +00:00

Đề xuất lồng ghép chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào quản lý phát triển đô thị thành phố Vĩnh Yên

Bài viết trình bày yếu tố quy hoạch, kế hoạch; yếu tố điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội và các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu của thành phố Vĩnh Yên.

8/29/2020 12:36:19 AM +00:00

Tác động của biến đổi khí hậu tới mạng lưới đường các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây nam vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết trình bày hiện trạng mạng lưới đường phố Cà Mau và thành phố Rạch Giá; tác động của biến đổi khí hậu tới mạng lưới đường các đô thị ven biển Tây Nam vùng đồng bằng Sông Cửu Long;

8/29/2020 12:36:12 AM +00:00

Vai trò của GIS trong công tác quy hoạch đô thị ở Việt Nam

Bài viết trình bày vai trò và tầm quan trọng của GIS; thực trạng cơ sở dữ liệu và ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 12:36:06 AM +00:00

Những thách thức về phát triển nhà ở giá rẻ tại các quốc gia đang phát triển – Trường hợp của Việt Nam và Ấn Độ

Bài viết trình bày thách thức trong vấn đề phát triển nhà ở tại khu vực đô thị; đánh giá khảo sát về phát triển nhà ở giá rẻ cho Ấn Độ và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 12:36:00 AM +00:00

Thực trạng phát triển nhà ở xã hội cho thuê tại thành phố Hà Nội

Bài viết trình bày thực trạng đầu tư phát triển một số loại hình nhà ở xã hội cho thuê trên địa bàn; công tác quy hoạch, thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 12:35:54 AM +00:00

Quy hoạch đô thị cực lớn – Một số bài học từ kinh nghiệm của thành phố Bangkok – Thái Lan

Một số bài học kinh nghiệm từ quy hoạch đô thị cực lớn tại Bangkok và Thái Lan từ đó có những định hướng để áp dụng lên các đô thị tại Việt Nam.

8/29/2020 12:35:47 AM +00:00