Ảnh hưởng của ý thức doanh nghiệp đến quan hệ giữa cấu trúc và hiệu quả của kiểm soát nội bộ

Bài viết nghiên cứu sự tác động điều tiết tiềm tàng của ý thức doanh nghiệp đối với quan hệ giữa cấu trúc kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp tại Việt Nam.

8/29/2020 2:52:40 AM +00:00

Tổng hợp 80 đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8

Tài liệu thông tin đến các bạn với 80 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 bao gồm Đại số và Hình học; giúp học sinh hệ thống kiến thức và vận dụng giải các bài tập dễ dàng hơn, vượt qua kì thi học kì với kết quả như mong đợi. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Tổng hợp 80 đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 để nắm chi tiết nội dung.

8/29/2020 2:52:33 AM +00:00

Tổng hợp 15 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Tổng hợp 15 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 được biên soạn dựa trên những kiến thức chương trình học môn Toán lớp 8 có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh tự rèn luyện củng cố kiến thức ngay tại nhà. Đồng thời là tư liệu tham khảo cho giáo viên trong quá trình xây dựng bài kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh.

8/29/2020 2:52:27 AM +00:00

Tổng hợp 12 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8

Mời các bạn và các em học sinh tham khảo tài liệu Tổng hợp 12 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8 để phục vụ cho quá trình học tập và đánh giá năng lực học sinh.

8/29/2020 2:52:21 AM +00:00

Tổng hợp 10 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8

Tài liệu tổng hợp với 10 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học lớp 8 là tư liệu tham khảo giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện kiến thức Hình học lớp 8. Đồng thời đây còn là tài liệu tham khảo giúp giáo viên đánh giá năng lực của học sinh, từ đó có những phương hướng giảng dạy hiệu quả hơn.

8/29/2020 2:52:14 AM +00:00

Tổng hợp 8 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Tài liệu tổng hợp với 8 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện, hệ thống hóa kiến thức để giải các bài tập vận dụng. Đây còn tư liệu tham khảo cho các giáo viên nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/29/2020 2:52:08 AM +00:00

Ảnh hưởng của độ mặn đến tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn của cá bống bớp (Bostrychus sinensis) giai đoạn giống

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn; xác định được độ mặn tối ưu để ương cá giống ở giai đoạn từ 1 đến 3 tháng tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 2:52:01 AM +00:00

Ảnh hưởng của liều lượng kali đến năng suất hạt giống hành lá (Allium fistulosum L.) tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhân giống trong đó có biện pháp áp dụng các mức bón kali làm tăng độ chắc hạt, nâng cao năng suất nhằm nâng cao hệ số nhân giống hạt, phục vụ nhu cầu của địa phương. Đánh giá ảnh hưởng của liều lượng kali đối với đặc điểm hình thái, năng suất hạt giống hành lá tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế, làm cơ sở khuyến cáo kỹ thuật sản xuất giống hành lá đạt chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao.

8/29/2020 2:51:55 AM +00:00

Ảnh hưởng của phân bón lá hữu cơ chùm ngây đến các loại rau ăn lá trong vụ Xuân 2019

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá hữu cơ chùm ngây (M. oleifera) đến các loại rau ăn lá tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

8/29/2020 2:51:48 AM +00:00

Phân vùng chất lượng nước cho nuôi tôm ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế với sự hỗ trợ của GIS

Bài viết ứng dụng GIS để nghiên cứu đánh giá và phân vùng chất lượng nước là một hướng phù hợp và cần thiết trong lĩnh vực thủy sản; nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2018 ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8/29/2020 2:51:41 AM +00:00

Đa dạng sinh kế và thu nhập của nông hộ vùng trồng keo ở miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà tài trợ làm cơ sở để phát triển kinh tế vùng nông thôn miền núi, ổn định sinh kế, tăng thu nhập cho hộ gia đình người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

8/29/2020 2:51:35 AM +00:00

Đánh giá tiêm potassium phosphonate qua thân để phòng trừ bệnh chết nhanh cây hồ tiêu kinh doanh

Bài viết tiến hành đánh giá phương pháp tiêm potassium phosphonate qua thân để phòng trừ bệnh nhanh nhưng không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu kinh doanh.

8/29/2020 2:51:28 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện - Nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bài viết chỉ rõ những yếu tố quyết định tài chính toàn diện ở Việt Nam ngày nay. Tài chính toàn diện được coi là yếu tố thúc đẩy cho các mục tiêu phát triển bền vững, mang lại khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho mọi người, trực tiếp góp phần giảm nghèo, xây dựng năng lực và bình đẳng.

8/29/2020 2:51:23 AM +00:00

Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Bài viết mô tả và phân tích việc áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)/Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và những ảnh hưởng đối với chất lượng thông tin trong báo cáo tài chính. Chất lượng thông tin báo cáo tài chính sẽ được kiểm tra thông qua các đặc điểm định tính của thông tin: thông tin thích hợp, trình bày trung thực, khả năng so sánh, tính kiểm chứng của thông tin, tính so sánh và tính kịp thời của thông tin.

8/29/2020 2:51:17 AM +00:00

Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết đóng góp quan điểm kế toán trách nhiệm và các nội dung kế toán trách nhiệm, đánh giá thực trạng vận dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó, đưa ra định hướng vận dụng, tổ chức các nội dung kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

8/29/2020 2:51:10 AM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán của Việt Nam; từ đó đưa ra các biện pháp và gợi ý cho các nhà quản trị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính.

8/29/2020 2:51:03 AM +00:00

Quan điểm về khung khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất cho Chính phủ

Bài viết nghiên cứu, trình bày Quan điểm về khung khái niệm BCTC hợp nhất cho Chính phủ Việt Nam; từ đó có kế hoạch tổ chức một cuộc tham vấn cộng đồng trong phạm vi giới hạn trong năm 2021 với mục tiêu thu thập các thông tin đầu vào cho việc hoàn thiện Khung khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất cho Chính phủ phù hợp và hiệu quả.

8/29/2020 2:50:57 AM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu về các nhân tố tác động đến việc quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra những kiến nghị giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đây có cơ sở lựa chọn hoặc thay đổi phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán được cung cấp và mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh.

8/29/2020 2:50:48 AM +00:00

Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay

Bài viết này nhằm tổng quan các quan điểm về đo lường thành quả trong nhiều năm qua bằng cách tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm về thành quả ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước; đưa ra khung lý thuyết để vận dụng đo lường thành quả, trong đó lý thuyết các bên có liên quan là cơ sở để chọn lựa cách thức đo lường phù hợp.

8/29/2020 2:50:42 AM +00:00

Chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Bài viết đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính theo quan điểm của Hội đồng tiêu chuẩn Kế toán Tài chính và Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

8/29/2020 2:50:35 AM +00:00