Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 7A/2020

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 7A/2020 với các bài viết: Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến; Cục Sở hữu trí tuệ: Một số kết quả hoạt động nổi bật; Giải pháp xây dựng mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử vùng Tây Nguyên; Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; Tài chính cho chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam - Một số khuyến nghị....

8/29/2020 12:42:57 AM +00:00

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 6A/2020

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 6A/2020 thông tin đến các bạn một số bài viết: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 và những đóng góp bước đầu trong lĩnh vực nông nghiệp; làm chủ công nghệ chế tạo hệ thống điều khiển tự động thiết bị chiết xuất và cô đặc cao dược liệu; Những phát hiện mới tiêu biểu về di sản ở Tây Nguyên; Chống xói bề mặt và giảm trượt bờ dốc nền đường theo hướng thân thiện môi trường...

8/29/2020 12:42:40 AM +00:00

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 5B/2020

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 5B/2020 trình bày một số bài viết: Nghiên cứu sự biểu hiện mRNA một số gen liên quan đến con đường JAK/STAT và biểu hiện viêm ở bệnh nhân ung thư hạch; So sánh các kỹ thuật định danh vi khuẩn B. pseudomallei trong xét nghiệm chẩn đoán bệnh Whitmore; Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học u lympho ác tính không Hodgkin vùng đầu cổ...

8/29/2020 12:42:31 AM +00:00

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 4B/2020

Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 4B/2020 với một số bài viết: Thương mại biên giới của Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra; Kiều hối và hàm ý chính sách: Nhìn từ góc độ cung - cầu; Ảnh hưởng của tuổi đời, trình độ học vấn thành viên hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành bất động sản; Lại bàn về xây dựng nông thôn mới ở nước ta...

8/29/2020 12:42:22 AM +00:00

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 101+102

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 101+102 thông tin đến các bạn một số bài viết: đổi mới phương pháp luận quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, từ thực tiễn đến yêu cầu đổi mới; các giải pháp quy hoạch mạng lưới giao thông đường thủy trong hệ thống giao thông đô thị tại đồng bằng Sông Cửu Long...

8/29/2020 12:42:13 AM +00:00

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 100

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 100 trình bày hạ tầng xanh cho đô thị thích ứng với hạn hán, trường hợp tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam; định hướng giải pháp cải tạo không gian mặt nước làng Chuông theo hướng phát triển du lịch làng nghề; thực trạng tổ chức không gian và quản lý hè đường đô thị thành phố Hà Nội...

8/29/2020 12:42:03 AM +00:00

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 99

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 99 thông tin đến các bạn với những bài viết nét đặc trưng trong quy hoạch đô thị một số quốc gia; xây dựng bộ chỉ số chống chịu cho các đô thị Việt Nam; các phương pháp đánh giá trình độ phát triển đô thị - từ lý thuyết đến kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chương trình phát triển các đô thị...

8/29/2020 12:41:52 AM +00:00

Thiết kế cấu trúc Polycistronic tRNA-gRNA để ứng dụng công nghệ CRISPR/Cas9 nhằm nghiên cứu chức năng gen một số gen mã hóa motif ankyrin liên quan đến cấu trúc bông lúa

Bài viết trình bày kết quả xây dựng thành công các cấu trúc PTG bất hoạt riêng rẽ OsANK1, OsANK2 và đồng thời cả hai gen. Hiện nay, các cấu trúc này đã được biến nạp vào giống lúa Kitaaké và các công việc đặc tính hóa các dòng lúa đột biến đang được tiến hành để xác định chức năng của hai gen này

8/29/2020 12:41:46 AM +00:00

Năng suất sinh sản và một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái YVN1 và YVN2

Bài viết đánh giá khả năng sinh sản và một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của lợn YVN1 và YVN2 làm nguồn cơ sở dữ liệu để chọn lọc nhân thuần nâng cao năng suất chất lượng đàn lợn giống.

8/29/2020 12:41:40 AM +00:00

Ảnh hưởng của tính chất đất đến sinh trưởng loài cây Tai chua (Garcinia cowa Roxb.) tại vùng Tây Bắc Việt Nam

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất đất đến sinh trưởng của loài cây Tai chua tại vùng Tây Bắc Việt Nam góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân làm nghề rừng.

8/29/2020 12:41:34 AM +00:00

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng hạt và sinh trưởng của cây Riềng ấm (Alpinia Zerumbet (Pers.)) có nguồn gốc từ Nhật Bản

Bài viết đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của hạt Riềng ấm; góp phần cung cấp những cơ sở khoa học cho việc phát triển loài cây này, khả năng nhân giống bằng hạt và sinh trưởng của cây Riềng ấm ở giai đoạn vườn ươm.

8/29/2020 12:41:28 AM +00:00

Giảm biểu hiện gen ABCC4 (ATP-binding cassette subfamily C) liên quan đến rối loạn tự kỷ trên mô hình ruồi giấm

Bài viết xây dựng mô hình ruồi giấm biến đổi gen ABCC4 và nghiên cứu sự thiếu hụt của gen này với biểu hiện đặc trưng của bệnh tự kỷ; xác định các gen/nhóm gen có khả năng tương tác với dABCC và liên quan đến rối loạn tự kỷ ở người.

8/29/2020 12:41:22 AM +00:00

Mối liên quan giữa mức độ kháng carbapenem và sự xuất hiện gen mã hóa carbapenemase của các chủng Acinetobacter baumannii phân lập tại một số bệnh viện

Bài viết trình bày kết quả 144 chủng A. baumannii phân lập từ 9 bệnh viện thuộc 3 miền ở Việt Nam được nghiên cứu để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của kháng sinh và tìm mối liên quan giữa mức độ kháng carbapenem và sự xuất hiện một số gen mã hóa carbapenemase.

8/29/2020 12:41:15 AM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật LAMP phát hiện nhanh vi khuẩn E. coli gây bệnh tiêu chảy ở người

Bài viết trình bày phương pháp LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) khuếch đại DNA với độ đặc hiệu và độ nhạy cao được ứng dụng để phát hiện nhanh vi khuẩn E. coli gây bệnh tiêu chảy ở người.

8/29/2020 12:41:08 AM +00:00

Phát triển kỹ thuật LAMP phát hiện sán lá gan lớn Fasciola spp.

Bài viết trình bày phát triển và đánh giá kỹ thuật LAMP cho việc phát hiện sán lá gan lớn, hướng tới phát triển thành bộ kit dùng cho chẩn đoán nhanh sán lá gan lớn từ các mẫu bệnh phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 12:41:02 AM +00:00

Phân tích thực trạng tuân thủ quy trình giám sát trị liệu áp dụng cho phác đồ methotrexat liều cao tại Bệnh viện K

Bài viết trình bày thực trạng sử dụng Methotrexat liều cao trong thực hành lâm sàng hiện nay tại Bệnh viện K chưa có sự thống nhất giữa thực hành và quy trình chuẩn cũng như giữa quy trình của Bệnh viện và các hướng dẫn thực hành khác.

8/29/2020 12:40:56 AM +00:00

Chế tạo nano berberin và đánh giá khả năng kháng nấm Candida albicans

Bài viết trình bày kết quả chế tạo thành công nano berberin bằng phương pháp nghiền quay với bi Zirconium có tiềm năng ứng dụng tạo các sản phẩm sử dụng trong phòng và trị bệnh do nấm Candida albicans gây ra.

8/29/2020 12:40:50 AM +00:00

Đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ của tế bào lympho máu ngoại vi người bằng kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể do tổn thương phân tử DNA ở pha G2

Bài viết trình bày về quy trình kỹ thuật G2-assay và kết quả nghiên cứu thử nghiệm đánh giá độ nhạy cảm phóng xạ đối với nhóm người bình thường, làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo trên đối tượng bệnh nhân ung thư với kỳ vọng nâng cao hiệu quả của phương pháp xạ trị.

8/29/2020 12:40:43 AM +00:00

Phân tích đột biến EGFR trong mẫu mô phủ paraffin và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ trên 60 tuổi

Bài viết xác định được tỷ lệ và phân tích một số yếu tố liên quan đến đột biến gen EGFR ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ trên 60 tuổi thông qua phát hiện đột biến EGFR bằng kỹ thuật Strip Assay từ mẫu mô của 351 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2017-2018.

8/29/2020 12:40:37 AM +00:00

Đổi mới phương pháp luật quy hoạch và quản lý phát triển đô thị từ thực tiễn đến yêu cầu đổi mới (Phần 2)

Bài viết trình bày kiểm soát phân vùng phát triển của đô thị; kiểm soát phát triển không gian cao tầng; quy hoạch và quản lý phát triển đô thị tại khu vực ven đô; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

8/29/2020 12:40:31 AM +00:00