of x

Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 58 | Page: 5 | FileSize: 0.46 M | File type: PDF
58 lần xem

Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 nhằm chia sẻ cho các em học sinh về cách giải các bài tập phần luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân SGK Toán 8 trang 40. Mời các em cùng tham khảo.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-9a10a11a12a13a14-trang-40-sgk-toan-8-tap-2-mtpauq.html

Nội dung

tailieumienphi giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2Tài liệu Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK được giới thiệu bởi baitapsgk đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK , có tổng cộng 5 trang , thuộc file PDF, cùng mục Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Giải bài tập trang 40 SGK Toán 8, Giải bài luyện tập chương 4, Giải bài luyện tập liên hệ giữa thứ tự : Hướng áp giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 nhằm san sẻ cho những em học sinh về cách giải những bài tập phần tập luyện liên can giữa thứ tự và phép nhân SGK Toán 8 trang 40, kế tiếp là Mời những em cùng tham khảo, cho biết thêm Dưới đây là phần hướng dẫn giải bài tập được trích ra từ tài liệu “Hướng áp giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập liên can giữa thứ tự và phép nhân”, mời những em cùng tham khảo, cho biết thêm Ngoài ra, những em có thể xem lại bài tập Hướng áp giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2 , kế tiếp là Đáp án và hướng dẫn Giải bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Bài 9 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số Cho tam giác ABC, bên cạnh đó Các khẳng định sau đúng hay sai: a) ∠A + ∠B + ∠C > 180º b) ∠A + ∠B c) ∠B + ∠C ≤ 180º d) ∠A + ∠B ≥ 180º Đáp án và hướng

Dưới đây là phần hướng dẫn giải bài tập được trích ra từ tài liệu “Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân”, mời các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2".

 
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 9 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Cho tam giác ABC. Các khẳng định sau đúng hay sai:
a) ∠A + ∠B + ∠C > 180º
b) ∠A + ∠B < 180º
c) ∠B + ∠C ≤ 180º
d) ∠A + ∠B ≥ 180º
Đáp án và hướng dẫn giải bài 9:
Câu a,d sai
Câu b,c đúng

 Bài 10 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
a) So sánh (-2).3 và -4,5.
b) Từ kết quả câu a) suy ra các bất đẳng thức sau:
(-2).30 < -45 ; (-2).3 + 4,5 < 0
Đáp án và hướng dẫn giải bài 10:
a) Ta có (-2).3 = -6 < -4,5
⇒ (-2).3 < -4,5
b) (-20.3.10 < (-4,5).10
Vì 10 > 0
⇒ (-2) .30 < 45
Từ (-2).3 < -4,5
⇒ (-2).3 + 4,5 < 4,5 + 4,5
⇒ (-2).3 + 4,5 < 0

Bài 11 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Cho a < b, chứng minh:
a) 3a + 1 < 3b + 1
b) -2a – 5 > -2b – 5
Đáp án và hướng dẫn giải bài 11:
a. Từ a < b (nhân hai vế với 3)
⇒ 3a < 3b ( cộng hai vế với 1)
⇒ 3a + 1 , 3b + 1 (đpcm)
b. Từ a < b (nhân hai vế với -2)
⇒ -2a > -2b (cộng hai vế với -5)
⇒ -2a + (-5) > -2b + (-5)
⇒ -2a – 5 > -2a – 5 (đpcm)

 Bài 12 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Chứng minh:
a) 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14
b) (-3).2 + 5 < (-3).(-5) + 5.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 12:
Bài này có hai cách giải:
Cách 1: Tính trực tiếp (Học sinh về nhà tự tính có thể sử dụng máy tính)
Cách 2:Vì -2 < -1 (nhân hai vế với 4)
⇒ (-2).4 < (-1).4 ( do 4 > 0)
⇒ (-2).4 + 14 < (-1).4 + 14.

 Bài 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
So sánh a và b nếu:
a) a + 5 < b + 5
b) -3a > -3b
c) 5a – 6 ≥ 5b – 6
d) -2a + 3 ≤ -2b + 3
Đáp án và hướng dẫn giải bài 13:
a) Từ a + 5 < b + 5
=> a + 5 – 5 < b + 5 -5
=> a < b
b) Từ -3a > -3b
⇒ (-3a) . (-1/3) > (-3b).(-1/3)
do -1/3 < 0
⇒ a > b
c) Từ 5a – 6 ≥ 5b – 6
=> 5a – 6 + 6 ≥ 5b-6+6
=> 5a ≥ 5b
=> 5a.1/5 ≥ 5b.1/5
=> a ≥ b

 Bài 14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Cho a < b, hãy so sánh:
a) 2a + 1 với 2b + 1
b) 2a + 1 với 2b + 3
Đáp án và hướng dẫn giải bài 14:

a. Vì a < b
=> 2a < 2b ( do 2 > 0)
=> 2a + 1 < 2b + 1
b. 1 < 3
=> 1 + 2b < 3 + 2b
mà 1 + 2a < 1 + 2b ( câu a)
Theo tính chất bắc cầu
=> 1 + 2a < 3 + 2b
hay 2a + 1 < 2b + 1

Để tham khảo nội dung còn lại của “Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân”, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 15,16,17,18 trang 43 SGK Toán 8 tập 2".
 
 

 

1071272

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm