Hướng dẫn giải bài 6,7,8 ,9,10,11,12,13,14 trang 62,63,64 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 66 | Page: 13 | FileSize: 1.48 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 6,7,8 ,9,10,11,12,13,14 trang 62,63,64 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu tóm tắt lý thuyết định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – Lét kèm theo hướng dẫn giải bài 6,7,8,9,10,11,12,13,14 trang 62,63,64 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giải đáp giúp các em học sinh những thắc mắc về phương pháp giải các bài tập SGK Toán 8 trang 62,63,64. Để củng cố lại kiến thức và nắm cách giải các bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-6a7a8-a9a10a11a12a13a14-trang-62a63a64-sgk-toan-8-tap-2-ltpauq.html

Nội dung


Các em học sinh có thể tham khảo nội dung của tài liệu qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 6,7,8 ,9,10,11,12,13,14 trang 62,63,64 SGK Toán 8 tập 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – Lét” bên dưới. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 58,59 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – lét – SGK trang 62,63,64 Toán 8 tập 2 phần hình học.
Bài 6 trang 62 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.
Hướng dẫn giải bài 6:
Trên hình 13a ta có:
=> PM và MC không song song.
=> MN//AB
Trong hình 13b ta có:
Suy ra A”B” // A’B’ (2)
Từ 1 và 2 suy ra AB // A’B’ // A”B”

Bài 7 trang 62 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Tính các độ dài x,y trong hình 14.
Hướng dẫn giải bài 7:
* Trong hình 14a
mà DE = MD + ME = 9.5 + 28 = 37.5
* Trong hình 14b
Ta có A’B’ ⊥ AA'(gt) và AB ⊥ AA'(gt)
=> A’B’ // AB =>
 
∆ABO vuông tại A
=> OB2 = y2 = OA2 + AB2
=> y2 = 62+ 8,42
=> y2 = 106,56
=> y ≈ 10,3

Bài 8 trang 63 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
a) Để chia đoạn thẳng AB thành ba đoạn bằng nhau, người ta đã làm như hình 15.
Hãy mô tả cách làm trên và giải thích vì sao các đoạn AC,CD,DB bằng nhau?
b) Bằng cách tương tự, hãy chia đoạn thẳng AB cho trước thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi có cách nào khác với cách làm trên mà vẫn có thể chia đoạn AB cho trước thành 5 đoạn bằng nhau?
Hướng dẫn giải bài 8:
a) Mô tả cách làm:
Vẽ đoạn PQ song song với AB. PQ có độ dài bằng 3 đơn vị
– Xác định giao điểm O của hai đoạn thẳng PB và QA.
– Vẽ các đường thẳng EO, FO cắt AB tại C và D.
Chứng minh AC=CD=DB
∆OPE và ∆OBD có PE//DB nên
∆OEF và ∆ODC có PE // CD nên
Từ 1 và 2 suy ra:
mà PE = EF nên DB = CD.
Chứng minh tương tự:
Vây: DB = CD = AC.
b) Tương tự chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn bằng nhau thực hiện như hình vẽ sau:
Ta có thể chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn thẳng bằng nhau như cách sau:
Vẽ 6 đường thẳng song song cách đều nhau( có thể dùng thước kẻ để vẽ liên tiếp). Đặt đầu mút A và B ở hai đường thẳng ngoài cùng thì các đường thẳng song song cắt AB chia thành 5 phần bằng nhau.

Bài 9 trang 63 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách từ điểm A và B đến cạnh AC
Hướng dẫn giải bài 9:
Gọi DE và BF lần lượt là khoảng cách từ B và D đến cạnh AC.
Ta có DE // BF (cùng vuông góc với AC)
Áp dụng hệ quả của định lí ta – lét đối với ΔABF ta có:
Có AB = AD + DB
=> AB = 13,5 + 4,5 = 18 (cm)
 
Vậy tỉ số khoảng cách từ điểm D và B đến AC bằng 0,75.

 Bài 10 trang 63 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB,AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B’, C’ và H'(h.16)
a) Chứng minh rằng:
b) Áp dụng: Cho biết AH’ = 1/3 AH và diện tích tam giác ABC là 67.5 cm2
Tính diện tích tam giác AB’C’.
Hướng dẫn giải bài 10:
a)
Vì B’C’ // với BC =>
Trong ∆ABH có BH’ // BH =>
Từ 1 và 2 =>
b) B’C’ // BC mà AH ⊥ BC nên AH’ ⊥ B’C’ hay AH’ là đường cao của tam giác AB’C’.
Áp dụng kết quả câu a) ta có: AH’ = 1/3 AH
mà SABC= 1/2 AH.BC = 67,5 cm2
Vậy SAB’C’= 1/9 .67,5= 7,5 cm2

Bài 11 trang 63 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)
a) Tính độ dài đoạn MN và EF.
b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết diện tích của tam giác ABC là 270 cm2
Hướng dẫn giải bài 11:
a) ∆ABC có MN // BC.
Mà AK = KI = IH
∆ABC có EF // BC nên
=> EF = 2/3 .15 =10 cm.
b) Áp dụng kết quả ở câu b của bài 10 ta có:
SAMN= 1/9 .SABC= 30 cm2
SAEF= 4/9 .SABC= 120 cm2
Do đó SMNEF = SAEF – SAMN = 90 cm2

Bài 12 trang 64 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Có thể đo được chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?
Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tính chiều rộng của khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia(h18). Nhìn hình vẽ, Hãy mô tả những công việc cần làm và tính khoảng cách AB=x theo BC=a a, B’C’= a’, BB’= h.
Hướng dẫn giải bài 12:
mô tả cách làm:
* Chọn một điểm A cố định bên mép bờ sông bên kia( chẳng hạn như là một thân cây), đặt hai điểm B và B’ thẳng hàng với A, điểm B sát mép bờ còn lại và AB chình là khoảng cách cần đo.
* Trên hai đường thẳng vuông góc với AB’ tại B và B’ lấy C và C’ thẳng hàng với A.
* Đo độ dài các đoạn BB’= h, BC= a, B’B’= a’.
Ta có:
<=> a’x – ax = ah
<=> x(a’ – a) = ah
Vậy khoảng cách AB bằng : 

Bài 13 trang 64 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ do đơn giản được không?
Hình 19: thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ đơn giản gồm:
Hai cọc thẳng đứng và sợi dây FC, Cọc 1 có chiều cao DK= h. Các khoảng cách BC= a, DC= b đo được bằng thước thông dụng.
a) Em hay cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào ?
b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.
Hướng dẫn giải bài 13:
a) Cách tiến hành:
– Đặt hai cọc thẳng đứng, di chuyển cọc 2 sao cho 3 điểm A,F,K nằm trên đường thẳng.
– Dùng sợi dây căng thẳng qua 2 điểm F và K để xác định điểm C trên mặt đất( 3 điểm F,K,C thẳng hàng).
b) ∆ABC có AB // EF nên
Vậy chiều cao của bức tường là: AB = h.a / b

Bài 14 trang 64 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho ba đoạn thẳng có độ dài là m,n,p( cùng đơn vị đo).
Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho:
Hướng dẫn giải bài 14:
a) Cách dựng:
– Vẽ hai tia Ox, Oy không đối nhau.
– Trên tia Oy đặt điểm B sao cho OB = 2 đơn vị.
– Lấy trung điểm của OB,
– Nối MA.
– Vẽ đường thẳng đi qua B và song song với MA cắt Ox tại C thì 
b) Cách dựng:
– Vẽ hai tia Ox và Oy không đối nhau.
– Trên tia Ox đặt hai đoạn OA= 2 đơn vị, OB= 3 đơn vị.
– Trên tia Oy đặt đoạn OB’ = n
– Nối BB’
– Vẽ đường thẳng qua A song song với BB’ cắt Oy tại A’ và OA’ = x.
 
c) Cách dựng:
– Vẽ tia Ox, Oy không đối nhau.
– Trên tia Ox đặt đoạn OA= m, OB= n.
– Trên tia Oy đặt đoạn OB’ = p.

– Vẽ đường thẳng qua A và song song với BB’ cắt Oy tại A’ thì OA’ = x.

Để xem đầy đủ nội dung của “Hướng dẫn giải bài 6,7,8 ,9,10,11,12,13,14 trang 62,63,64 SGK Toán 8 tập 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – Lét”, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên website tailieu.vn để download về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 15,16,17,18,19,20,21,22 trang 67,68 SGK Toán 8 tập 2".

1071271

Tài liệu liên quan


Xem thêm