website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2
Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,..PDF

HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM

Tên file: huong-dan-giai-bai-5a6a7a8-trang-39a40-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:36 PM

Kích thước: 0.47 M

Số trang: 5 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Giải bài tập trang 39 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 40 SGK Toán 8, Giải bài tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân, download tài liệu miễn phí tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Download: Download Miễn phí

Bấm nút LIKE +1 sau đó Bấm Download

Gioi thieu : Tài liệu tóm tắt lý thuyết liên hệ giữa thứ tự và phép nhân tất nhiên hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp những em học sinh nắm vững lại những kiến thức về liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với phương pháp giải các bài tập SGK Toán 8 trang 39,40. Mời những em cùng tham khảo.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí tại Thư viện tài liệu miễn phí www.tailieumienphi.vn bạn có thể tải tài liệu miễn phí, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2 cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ
Nội dung text : Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2

Đoạn trích "Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhândưới đây sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận và nắm bắt nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 37 SGK Toán 8 tập 2".

Hướng dẫn và giải bài tập trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 5 trang 39 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?
a) (-6).5 < (-5).5; b) (-6).(-3) < (-5).(-3);
c) (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004; d) -3x2 ≤ 0
Đáp án và hướng dẫn giải bài 5:
a) (-6).5 < (-5).5
Vì -6 < -5 và 5 > 0
=> (-6).5 < (-5).5
Vậy khẳng định (-6).5 < (-5).5 là đúng
b) -6 < -5 và -3 < 0
=> (-6).(-3) > (-5).(-3)
Vậy khẳng định (-6).(-3) < (-5).(-3) là sai.
c) -2003 ≤ 2004 và -2005 < 0
=> (-2003).(-2005) ≥ (-2005).2004
Vậy khẳng định (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004 là sai.
d) x2 ≥ 0 và -3 < 0
=> -3x2 ≤ 0
Vậy khẳng định -3x2 ≤ 0 là đúng

Bài 6 trang 39 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Cho a < b, hãy so sánh:
2a và 2b; 2a và a + b; -a và -b.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 6:
Ta có:
a < b và 2 > 0 => 2a < 2b
a < b cộng hai vế với a
=> a + a < a + b => 2a < a + b
a < b và -1 < 0 => -a > -b

Bài 7 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Số a là số âm hay dương nếu:
a) 12a < 15a? b) 4a < 3a? c) -3a > -5a
Đáp án và hướng dẫn giải bài 7:
a) Ta có: 12 < 15. Để có bất đẳng thức
12a < 15a ta phải nhân cả hai vế của bất đẳng thức 12 < 15 với số a.
Để được bất đẳng thức cùng chiều thì a > 0
b) Vì 4 > 3 và 4a < 3a trái chiều. Để nhân hai vế của bất đẳng thức 4 > 3 với a được bất đẳng thức trái chiều thì a < 0
c) Từ -3 > -5 để có -3a > -5a thì a phải là số dương

Bài 8 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Cho a < b, chứng tỏ:
a) 2a – 3 < 2b – 3; b) 2a – 3 < 2b + 5
Đáp án và hướng dẫn giải bài 8:
a) Ta có: a < b
=> 2a < 2b vì 2 > 0
=> 2a – 3 < 2b – 3 (cộng vào cả hai vế -3)
b) Ta có: -3 < 5
=> 2b – 3 < 2b + 5 (cộng vào hai vế với 2b) mà 2a – 3 < 2b – 3 (chứng minh trên)

Vậy: 2a – 3 < 3b + 5 (tính chất bắc cầu)

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải “Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8 trang 39,40 SGK Toán 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân” về máy để xem tiếp nội dung còn lại. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 9,10,11,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2".

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm