Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 40 | Page: 5 | FileSize: 0.62 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2. Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 bao gồm những đáp án giúp các em học sinh biết cách giải bài ôn tập chương 3 hình học SGK Toán 8. Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-56a57a58a59a60a61-trang-92-sgk-toan-8-tap-2-iupauq.html

Nội dung


Mời các em học sinh cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2: Bài ôn tập chương 3 hình học” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn Giải bài ôn tập chương 3 hình học 8: Bài 56,57,58, 59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Tam giác đồng dạng.
Bài 56 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình 8
Xác định tì số củaa hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau :
a) AB = 5cm, CD = 15cm ;
b) AB = 45dm, CD = 150cm ;
c) AB = 5
Đáp án và hướng dẫn giải bài 56:
a) AB/CD = 5/15 = 1/3
b) Ta có: AB = 45dm = 450cm và CD =150cm =15 dm
AB/CD = 45/15 = 3 hoặc AB/CD = 450/150 = 3
c) Ta có: AB = 5CD ⇒ AB/CD = 5CD/CD = 5 với chọn đoạn thẳng CD = 1 (đơn vị đo)

Bài 57 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình 8
Cho tam giác ABC (AB < AC). vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, đường trung tuyến A. Có nhận xét về vị trí của ba điểm H,D,M.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 57:
a)Vẽ tam giác BDC có BD = 10c,, DC =25cm và BC = 20cm
– Vẽ DC = 25 cm
– Vẽ đường tròn tâm D, bán kính R = 10cm và đường tròn tâm C, bán kính R = 20cm và giao điểm của 2 đường tròn trên là điểm B
* Vẽ điểm A: vẽ đường tròn tâm B, bán kính bằng 4 cm và đường tròn tâm D, bán kính bằng 8 cm. Giao điểm của hai đường tròn là A.
Tứ giác ABCD thỏa mãn các điều kiện bài toán.
b) Ta có AB/BD = 4/10 =2/5; BD/DC =10/25=2/5 và AD/BC = 8/20 =2/5
⇒ AB/BD = BD/DC = AD/BC = 2/5 ⇒ ΔABD ∽ ΔBDC
c) Ta có ΔABD ∽ ΔBDC ⇒ góc ∠ABD = ∠BDC ⇒ AB//DC


1071304

Tài liệu liên quan


Xem thêm