of x

Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 40 | Page: 5 | FileSize: 0.62 M | File type: PDF
40 lần xem

Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2. Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 bao gồm những đáp án giúp các em học sinh biết cách giải bài ôn tập chương 3 hình học SGK Toán 8. Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-56a57a58a59a60a61-trang-92-sgk-toan-8-tap-2-iupauq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ đến bạn đọc thư viện Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2Tài liệu Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK được chia sẽ bởi baitapsgk đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK , có tổng cộng 5 trang , thuộc file PDF, cùng thể loại Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 3 Tam giác đồng dạng, Giải bài tập trang 92 SGK Toán 8, Giải bài tập ôn tập chương 3 hình học 8 : Hướng áp điệu bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 bao gồm các đáp án giúp những em học sinh biết cách giải bài ôn tập chương 3 hình học SGK Toán 8, kế tiếp là Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời những em cùng tham khảo tài liệu, ý nữa Mời những em học sinh cùng tham khảo đoạn trích “Hướng áp điệu bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2: Bài ôn tập chương 3 hình học” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn, cho biết thêm Ngoài ra, những em có thể xem lại bài tập Hướng áp điệu bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2 , kế tiếp là Đáp án và hướng dẫn Giải bài ôn tập chương 3 hình học 8: Bài 56,57,58, 59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Tam giác đồng dạng, nói thêm Bài 56 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình 8Xác định tì số củaa hai đoạn thẳng AB và CD trong những trường hợp sau :a) AB = 5cm, CD = 15cm ;b) AB = 45dm, CD = 150cm ;c) AB = 5Đáp án và hướng dẫ

Mời các em học sinh cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2: Bài ôn tập chương 3 hình học” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn Giải bài ôn tập chương 3 hình học 8: Bài 56,57,58, 59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Tam giác đồng dạng.
Bài 56 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình 8
Xác định tì số củaa hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau :
a) AB = 5cm, CD = 15cm ;
b) AB = 45dm, CD = 150cm ;
c) AB = 5
Đáp án và hướng dẫn giải bài 56:
a) AB/CD = 5/15 = 1/3
b) Ta có: AB = 45dm = 450cm và CD =150cm =15 dm
AB/CD = 45/15 = 3 hoặc AB/CD = 450/150 = 3
c) Ta có: AB = 5CD ⇒ AB/CD = 5CD/CD = 5 với chọn đoạn thẳng CD = 1 (đơn vị đo)

Bài 57 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình 8
Cho tam giác ABC (AB < AC). vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, đường trung tuyến A. Có nhận xét về vị trí của ba điểm H,D,M.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 57:
a)Vẽ tam giác BDC có BD = 10c,, DC =25cm và BC = 20cm
– Vẽ DC = 25 cm
– Vẽ đường tròn tâm D, bán kính R = 10cm và đường tròn tâm C, bán kính R = 20cm và giao điểm của 2 đường tròn trên là điểm B
* Vẽ điểm A: vẽ đường tròn tâm B, bán kính bằng 4 cm và đường tròn tâm D, bán kính bằng 8 cm. Giao điểm của hai đường tròn là A.
Tứ giác ABCD thỏa mãn các điều kiện bài toán.
b) Ta có AB/BD = 4/10 =2/5; BD/DC =10/25=2/5 và AD/BC = 8/20 =2/5
⇒ AB/BD = BD/DC = AD/BC = 2/5 ⇒ ΔABD ∽ ΔBDC
c) Ta có ΔABD ∽ ΔBDC ⇒ góc ∠ABD = ∠BDC ⇒ AB//DC


1071304

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm