of x

Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 21 | Page: 4 | FileSize: 0.50 M | File type: PDF
21 lần xem

Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2. Tóm tắt lý thuyết ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng và hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này tóm tắt lại những nội dung chính của bài học mà học sinh cần nắm để vận dụng giải bài tập. Tài liệu còn chia sẻ những gợi ý giúp các em biết cách giải bài tập SGK Toán 8 trang 87. Mời các em cùng tham khảo.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-53a54a55-trang-87-sgk-toan-8-tap-2-gupauq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ đến các bạn thư viện Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2Tài liệu Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2 thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK được chia sẽ bởi baitapsgk tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK , có tổng cộng 4 trang , thuộc file PDF, cùng danh mục Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 3 Tam giác đồng dạng, Giải bài tập trang 87 SGK Toán 8, Giải bài tập ứng dụng của tam giác đồng dạng : Tóm tắt lý thuyết ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng và hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2, cho biết thêm Tài liệu này tóm tắt lại các nội dung chính của bài học mà học sinh cần nắm để áp dụng giải bài tập,còn cho biết thêm Tài liệu còn san sẻ các gợi ý giúp những em biết cách giải bài tập SGK Toán 8 trang 87, nói thêm là Mời những em cùng tham khảo, bên cạnh đó Dưới đây là đoạn trích “Hướng áp điệu bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng”, mời những em học sinh cùng tham khảo, tiếp theo là Ngoài ra, những em có thể xem lại bài tập Hướng áp điệu bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2 ,còn cho biết thêm Hướng áp điệu bài tập SGK bài Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng Toán 8 tập 2, ngoài ra Bài 53 trang 87 SGK Toán 8 tập 2 – hình học 8 Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc chôn xuống đất, cọc cao 2m và đặt xa cây 15m, ý nữa Sau ấy người đó lùi ra xa vắng cọc 0,8m thì nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng, ý nữa Hỏi

Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng”, mời các em học sinh cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2".

 
Hướng dẫn giải bài tập SGK bài Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng Toán 8 tập 2.
Bài 53 trang 87 SGK Toán 8 tập 2 – hình học 8
Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc chôn xuống đất, cọc cao 2m và đặt xa cây 15m. Sau đó người ấy lùi ra xa cách cọc 0,8m thì nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi cây cao bao nhiêu, biết rằng khoảng cách từ chân tới mắt người ấy là 1,6m ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 53:
Gọi chiều cao của cây là h = A’C’ và chọn cọc tiêu AC =2m
Khoảng cách từ chân đến mắt người đo DE=1,6 m
A’A =15m, AD = 0,8m và gọi B = C’E ∩ A’A
Ta có: ΔDEB ∽ ΔACB
⇒ DB/AB = DE/AC =1,6/2=4/5
⇒ (AB-DB) / AB = (5-4)/5 = 1/5
AD/AB =1/5 ⇒ AB =5.AD =5.0,8 = 4 (m)
⇒ A’B = A’A + AB = 15 + 4 = 19 (m)
Ta có: ΔACB ∽ ΔA’C’B
⇒ AC/A’C’=AB/A’B’ ⇒ 2/A’C’ = 4/19
⇒ H = A’C’ = (2.19)/4 = 19/2 = 9,5(m)

Bài 54 trang 87 SGK Toán 8 tập 2 – hình học 8
Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B, trong đó B không tới được, người ta tiến hành đo và tính khoảng cách như hình 57:
AB // DF; AD = m; DC = n; DF = a.
a) Em hãy nói rõ về cách đo như thế nào.
b) Tính độ dài x của khoảng cách AB.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 54:
a) Cách đo: Chọn thêm hai điểm C và D sao cho A,D,C thẳng hàng AC ⊥ AB.
– Chọn điểm B sao cho C, F, B thằng hàng và DF ⊥ AC.
b) ∆CDF ∽ ∆CAB (DF // AB)
⇒ DF/AB = CD/CA
⇒ AB = DF.CA / CD = a(m+n) / m
vậy x= DF.CA / CD = a(m+n) / m

Bài 55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2 – hình học 8
Hình 58 dưới đây mô tả dụng cụ đo bề dày của một số loại sản phẩm. Dụng cụ này gồm thước AC được chia đến 1mm và gắn với một kim loại hình tam giác ABD, khoảng cách BC= 10cm.
Muốn đo bề dầy của vật, ta kẹp vật vào giữa bản kim loại và thước(đáy của vật áp vào bề mặt thước AC), khi đó trên thước AC ta đọc được bề dày d của vật.
Hãy chỉ rõ định lí nào của hình học là cơ sở để ghi vạch trên thước AC(d ≤ 10mm).
Đáp án và hướng dẫn giải bài 55:
Dựa vào định lý 2 tam giác đồng dạng ta có ∆ABC ∽ ∆A’B’C’ nên
A’C’/AC = B’C’/BC
Vì B’C’ là bề dầy cần đo ⇒ B’C’ = (A’C’. BC)/AC= 1/10 AC’

Vậy khi đọc AC’ = 5,5 cm thì đọc B’C’ = 1/10.5,5 =0.55 cm = 5,5 mm.

Để tham khảo toàn bộ nội dung của “Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2".
 
 

 

1071302

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm