Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 111 | Page: 6 | FileSize: 0.73 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2. Tóm tắt lý thuyết diện tích xung quanh của hình chóp đều và hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2 nhằm giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức về công thức và cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều. Tài liệu còn chia sẻ cách giải 4 bài tập trong SGK Toán 8 trang 121. Mời các em cùng tham khảo.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-40a41a42a43-trang-121-sgk-toan-8-tap-2-9tpauq.html

Nội dung


Đoạn trích "Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2: Diện tích xung quanh của hình chóp đều" dưới đây sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận và nắm bắt nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39 trang 118,119 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trang 121 SGK Toán 8 tập 2: Diện tích xung quanh của hình chóp đều
Bài 40 trang 121 SGK Toán 8 tập 2
Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm.
Tính diện tích toàn phần của hình chóp.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 40:
Diện tích xung quanh của hình chóp:
Sxq = pd = 1/2 .30.4.20 = 1200 (cm2)
Diện tích đáy: Sđ = 302 = 900(cm2)
Diện tích toàn phần của hình chóp:
Stp = Sxq + Sđ = 1200 + 900 = 2100(cm2)

Bài 41 trang 121 SGK Toán 8 tập 2
Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 125 để được hình chóp tứ giác đều
a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau ?
b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác
c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp đều này là bao nhiêu ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 41:
a) Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.
b) Chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác:
c) Diện tích xung quanh hình chóp:
Sxq = pd = 1/2 .5.4.9,68 = 96,8 (cm2 )
Diện tích đáy:
Sđ = 52 = 25 (cm2 )
Diện tích toàn phần của hình chóp:
Stp = Sxq + Sđ = 121,8 (cm2 )

Bài 42 trang 121 SGK Toán 8 tập 2
Tính độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều với các kích thước cho ở hình 125.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 42:
Ta có: AC2 = AB2 + BC2 = 50

 Bài 43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2
Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây.(h.126)
Đáp án và hướng dẫn giải bài 43:
Diện tích xung quanh :
Hình a : Sxq = p.d = 1/2 .20.4.20 = 800(cm2)
Diện tích đáy: Sđ = 202 = 400(cm2)
Diện tích toàn phần của lăng trụ hai là:
Stp = Sxq + Sđ = 800 + 400 = 1200(cm2)
Hình b: Sxq = p.d = 1/2 .7.4.12 = 168(cm2)
Sđ = 72 = 49(cm2)
Stp = Sxq + Sđ = 168 + 49 = 217(cm2)
Hình c: Chiều cao của mặt bên của hình chóp:
h = √(17² – 8²)
= √225 = 15(cm)
Sxq = p.d = 1/2 .16.4.15 = 480(cm2)
Sđ = 162 = 256(cm2)

Stp = Sxq + Sđ = 480 + 256 = 736(cm2)

Để tham khảo “Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2: Diện tích xung quanh của hình chóp đều”dễ dàng hơn, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên website tailieu.vn để download về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2".

1071295

Tài liệu liên quan


Xem thêm