Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 112 | Page: 7 | FileSize: 0.85 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2. Tóm tắt lý thuyết trường hợp đồng dạng thứ ba và hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này bao gồm những gợi ý giúp các em học sinh ôn tập lại những kiến thức trọng tâm của bài học và biết cách giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-35a36a37a38a39a40-trang-79a80-sgk-toan-8-tap-2-5tpauq.html

Nội dung


Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2: Trường hợp đồng dạng thứ ba”, mời các em học sinh cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập: Trường hợp đồng dạng thứ ba – SGK trang 79,80 Toán 8 tập 2 phần hình học.
Bài 35 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Chứng minh rằng nếu tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K.
Hướng dẫn giải bài 35:
Xét ∆A’B’D’ và ∆ABD có:
Góc ∠B = ∠B’
∠BAD = ∠B’A’D’
=> ∆’B’D’ ∽ ∆ABD theo tỉ số K =
 
Mà ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số

Bài 36 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Tính độ dài x của đường thẳng BD trong hình 43(Làm tròn đến chữ thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hinh thang(AD // CD); AB= 12,5cm; CD= 28,5cm, góc DAB = góc DBC.
Hướng dẫn giải bài 36:
Xét ∆ABD và ∆BDC có:
=> ∆ABD ∽ ∆BDC(trường hợp 3)
=> BD = √(AB.DC) = √(12,5.8,5) = √356,25 => BD = 18,9 cm
 

Bài 37 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Hình 44 cho biết góc ∠EBA = ∠BDC
a) Trong hình vẽ, có bao nhiêu tam giác vuông? Hãy kể tên các tam giác đó.
b) Cho biết AE = 10cm, AB = 15cm, BC = 12cm, Hãy tính độ dài các đoạn thẳng CD, BE, BD, ED(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
c) So sánh diện tích tam giác BDE với tổng diện tích hai tam giác AEB và BCD.
Hướng dẫn giải bài 37:
a)
Vậy ∠EBD = 900
Vậy trong hình vẽ có ba tam giác vuông đó là:
∆ABE, ∆CBD, ∆EBD.
b) ∆ABE và ∆CDB có:
∠A = ∠C = 900
∠ABE = ∠CDB
=> ∆ABE ∽ ∆CDB => AB/CD = AE/CB
=> CD = AB.CB/AE
= 18 (cm)
∆ABE vuông tại A => BE =
= 18 cm
∆EBD vuông tại B => ED =
= 28,2 cm
c) Ta có: 
= 1/2 . 10.15 + 1/2 . 12.18
= 75 + 108 = 183 cm2
SACDE = 1/2 (AE + CD).AC
= 1/2 (10 + 18).27= 378 cm2
=> SEBD = SEBD – ( SABE + SDBC) = 378 – 183 = 195cm2
SEBD > SABE + SDBC

Bài 38 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Tính độ dài x,y của các đoạn thẳng trong hình 45.
Hướng dẫn giải bài 38:
∠ABD = ∠BDE, lại so le trong
=> AB // DE
=> ∆ABC ∽ ∆EDC

 Bài 39 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho hình thang ABCD(AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
a) Chứng minh rằng OA.OD = OB.OC.
b) Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K.
Chứng minh rằng 
Hướng dẫn giải bài 39:
a) Vì AB // CD => ∆AOB ∽ ∆COD
=> OA.OD = OC.OB
b) ∆AOH và ∆COK có:
∠AHO = ∠CKO = 900
∠HOA = ∠KOC => ∆AOH ∽ ∆COK

 Bài 40 trang 80 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm, Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? Vì sao?
Hướng dẫn giải bài 40:
Xét ∆AED và ∆ABC có:
Góc A chung

Nên suy ra ∆AED ∆ABC (c – g – c)

Các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn để download “Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2: Trường hợp đồng dạng thứ ba” về máy tham khảo thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2".

1071291

Tài liệu liên quan


Xem thêm