website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2
Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,..PDF

HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM

Tên file: huong-dan-giai-bai-35a36a37a38a39a40-trang-79a80-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:24 PM

Kích thước: 0.85 M

Số trang: 7 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 3 Tam giác đồng dạng, Giải bài tập trang 79 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 80 SGK Toán 8, Giải bài tập trường hợp đồng dạng thứ ba, download tài liệu miễn phí tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Download: Download Miễn phí

Bấm nút LIKE +1 sau đó Bấm Download

Gioi thieu : Tóm tắt lý thuyết giả dụ đồng dạng đồ vật ba và hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này bao gồm các gợi ý giúp những em học sinh ôn tập lại các kiến thức trọng tâm của bài học và biết phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời những em cùng tham khảo.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí tại Thư viện tài liệu miễn phí www.tailieumienphi.vn bạn có thể tải tài liệu miễn phí, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2 cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ
Nội dung text : Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2

Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2: Trường hợp đồng dạng thứ ba”, mời các em học sinh cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập: Trường hợp đồng dạng thứ ba – SGK trang 79,80 Toán 8 tập 2 phần hình học.
Bài 35 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Chứng minh rằng nếu tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K.
Hướng dẫn giải bài 35:
Xét ∆A’B’D’ và ∆ABD có:
Góc ∠B = ∠B’
∠BAD = ∠B’A’D’
=> ∆’B’D’ ∽ ∆ABD theo tỉ số K =
 
Mà ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số

Bài 36 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Tính độ dài x của đường thẳng BD trong hình 43(Làm tròn đến chữ thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hinh thang(AD // CD); AB= 12,5cm; CD= 28,5cm, góc DAB = góc DBC.
Hướng dẫn giải bài 36:
Xét ∆ABD và ∆BDC có:
=> ∆ABD ∽ ∆BDC(trường hợp 3)
=> BD = √(AB.DC) = √(12,5.8,5) = √356,25 => BD = 18,9 cm
 

Bài 37 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Hình 44 cho biết góc ∠EBA = ∠BDC
a) Trong hình vẽ, có bao nhiêu tam giác vuông? Hãy kể tên các tam giác đó.
b) Cho biết AE = 10cm, AB = 15cm, BC = 12cm, Hãy tính độ dài các đoạn thẳng CD, BE, BD, ED(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
c) So sánh diện tích tam giác BDE với tổng diện tích hai tam giác AEB và BCD.
Hướng dẫn giải bài 37:
a)
Vậy ∠EBD = 900
Vậy trong hình vẽ có ba tam giác vuông đó là:
∆ABE, ∆CBD, ∆EBD.
b) ∆ABE và ∆CDB có:
∠A = ∠C = 900
∠ABE = ∠CDB
=> ∆ABE ∽ ∆CDB => AB/CD = AE/CB
=> CD = AB.CB/AE
= 18 (cm)
∆ABE vuông tại A => BE =
= 18 cm
∆EBD vuông tại B => ED =
= 28,2 cm
c) Ta có: 
= 1/2 . 10.15 + 1/2 . 12.18
= 75 + 108 = 183 cm2
SACDE = 1/2 (AE + CD).AC
= 1/2 (10 + 18).27= 378 cm2
=> SEBD = SEBD – ( SABE + SDBC) = 378 – 183 = 195cm2
SEBD > SABE + SDBC

Bài 38 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Tính độ dài x,y của các đoạn thẳng trong hình 45.
Hướng dẫn giải bài 38:
∠ABD = ∠BDE, lại so le trong
=> AB // DE
=> ∆ABC ∽ ∆EDC

 Bài 39 trang 79 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho hình thang ABCD(AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
a) Chứng minh rằng OA.OD = OB.OC.
b) Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K.
Chứng minh rằng 
Hướng dẫn giải bài 39:
a) Vì AB // CD => ∆AOB ∽ ∆COD
=> OA.OD = OC.OB
b) ∆AOH và ∆COK có:
∠AHO = ∠CKO = 900
∠HOA = ∠KOC => ∆AOH ∽ ∆COK

 Bài 40 trang 80 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm, Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? Vì sao?
Hướng dẫn giải bài 40:
Xét ∆AED và ∆ABC có:
Góc A chung

Nên suy ra ∆AED ∆ABC (c – g – c)

Các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn để download “Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2: Trường hợp đồng dạng thứ ba” về máy tham khảo thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2".

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm