of x

Hướng dẫn giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 39 | Page: 4 | FileSize: 0.56 M | File type: PDF
39 lần xem

Hướng dẫn giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2. Tóm tắt lý thuyết trường hợp đồng dạng thứ hai và hướng dẫn giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em ôn tập lại kiến thức đã học trên lớp và nắm cách giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-32a33a34-trang-77-sgk-toan-8-tap-2-2tpauq.html

Nội dung


Các em học sinh có thể xem qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2: Trường hợp đồng dạng thứ hai” dưới đây để nắm phương pháp giải bài tập cụ thể hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập: Trường hợp đồng dạng thứ hai – SGK trang 77 Toán 8 tập 2 phần hình học.
Bài 32 trang 77 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Trên một cạnh của góc xOy(∠xOy =180), Đặt các đoạn thẳng OA= 5cm, OB= 16cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn OC= 8cm, OD= 10cm.
a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.
b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có góc các góc bằng nhau từng đôi một.
Hướng dẫn giải bài 32:
Mà O chung nên ∆OCB ∽ ∆OAD( trường hợp 2)
b) ΔIAB và ΔICD có:
∠CID = ∠AIB (góc đối đỉnh)
∠ODA = ∠OBC (t/c)
⇒ ∠ICD = ∠IAB ( Định lí tổng 3 góc tam giác)
Vậy ∠IAB và ICD có các góc bằng từng đôi một.

 Bài 33 trang 77 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Chứng minh rằng nếu tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k, thì hai đường trung tuyến tương ứng với hai tam giác đó cũng bằng k.
Hướng dẫn giải bài 33:
Giả sử ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số K, AM, A’M’ là hai đường trung tuyến tương ứng.
Xét ∆ABM và ∆A’B’M’ có:
∠B = ∠B’ (∆A’B’C’ ∽ ∆ABC)

Bài 34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Dựng tam giác ABC, biết góc A = 600 và, tỉ số đường cao
và đường cao AH = 6cm.
 
 Hướng dẫn giải bài 34:
 Trên hai cạnh Ax, Ay của góc xAy đặt AM = 4 đơn vị, AN = 5 đơn vị. Kẻ đường cao AH  của ∆AMN. 
Trên tia AI lấy điểm H sao cho AH = 6cm, qua H vẽ đường song song với MN cắt Ax, Ay lần lượt tại B và C => ∆ABC thỏa mãn điều kiện để bài .
Thật vậy:
MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC => 

Vậy AH ⊥ BC, AH = 6cm => AH là đường cao.

Để xem đầy đủ nội dung của “Hướng dẫn giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2: Trường hợp đồng dạng thứ hai”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2".

1071288

Tài liệu liên quan


Xem thêm