website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 26,27,28,29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài 26,27,28,29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1
Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,..PDF

HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM

Tên file: huong-dan-giai-bai-26a27a28a29-trang-14-sgk-toan-8-tap-1.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:47 PM

Kích thước: 0.43 M

Số trang: 4 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 1 Phép nhân và chia đa thức, Giải bài tập trang 14 SGK Toán 8, Giải bài tập hằng đẳng thức đáng nhớ, download tài liệu miễn phí tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Download: Download Miễn phí

Bấm nút LIKE +1 sau đó Bấm Download

Gioi thieu : Tóm tắt lý thuyết các hằng đẳng thức đáng nhớ và hướng dẫn giải bài 26,27,28,29 trang 14 SGK Toán 8 tập một là tài liệu tóm gọn lại các nội dung chủ yếu của bài học và gợi ý những đáp án giải bài tập trong SGK Toán 8 giúp những em học sinh dễ dàng hơn trong việc ôn tập và trau dồi kiến thức, kỹ năng giải bài tập.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 26,27,28,29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 26,27,28,29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1 miễn phí tại Thư viện tài liệu miễn phí www.tailieumienphi.vn bạn có thể tải tài liệu miễn phí, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Hướng dẫn giải bài 26,27,28,29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1 cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ
Nội dung text : Hướng dẫn giải bài 26,27,28,29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1
Các em học sinh có thể xem qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 26,27,28,29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1: những hằng đẳng thức đáng nhớ” dưới đây để nắm phương pháp giải bài tập cụ thể hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn bài 19,20,21,22,23,24,25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1".
 
Giải bài tập Sách giáo khoa hằng đẳng thức đáng nhớ trang 14
Bài 26. ( SGK toán lớp 8 tập 1 trang 14)
Tính:
a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2 x – 3)3
Bài giải bài 26:
a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3(2x2)2 . 3y + 3 . 2x2 . (3y)2 + (3y)3
= 8x6 + 3 . 4x4 . 3y + 3 . 2x2 . 9y2 + 27y3
= 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3
b) (1/2x – 3)3 = (1/2x)3– 3 (1/2x)2. 3 + 3 (1/2x). 32 – 33
= 1/8 x3 – 3 . 1/4 x2 . 3 + 3 . 1/2 x . 9 – 27
= 1/8 x3 – 9/4 x2 + 27/2 x – 27
———-
Bài 27. ( SGK toán lớp 8 tập 1 trang 14)
Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:
a) – x3 + 3x2 – 3x + 1;
b) 8 – 12x + 6x2 – x3.
Bài giải bài 27:
a) – x3 + 3x2– 3x + 1 = 1 – 3 . 12 . x + 3 . 1 . x2 – x3
= (1 – x)3
b) 8 – 12x + 6x2 – x3 = 23 – 3 . 22. x + 3 . 2 . x2 – x3
= (2 – x)3
———-
Bài 28. ( SGK toán lớp 8 tập 1 trang 14)
Tính giá trị của biểu thức:
a) x3 + 12x2 + 48x + 64 tại x = 6;
b) x3 – 6x2 + 12x- 8 tại x = 22.
Bài giải bài 28:
a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3 . x2. 4 + 3 . x . 42 + 43
= (x + 4)3
Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000
b) x3 – 6x2 + 12x- 8 = x3 – 3 . x2. 2 + 3 . x . 22 – 23
= (x – 2)3
Với x = 22: (22 – 2)3 = 203 = 8000
———-
Bài 29. ( SGK toán lớp 8 tập 1 trang 14)
Đố: Đức tính đáng quý.
Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tổng hoặc một hiệu, rồi điền chữ cùng dòng với biều thức đó vào bảng cho thích hợp. Sau khi thêm dấu, em sẽ tìm ra một trong những đức tính quý báu của con người.
x3 – 3x2 + 3x – 1 N
16 + 8x + x2 U
3x2 + 3x + 1 + x3 H
1 – 2y + y2 Â
(x-1)3(x+1)3(y-1)2(x-1)3(1+x)3(1-y)2x+4)2
  

Bài giải bài 29:
Ta có:
N: x3 – 3x2 + 3x – 1 = x3 – 3 . x2. 1+ 3 . x .12 – 13 = (x – 1)3
U: 16 + 8x + x2= 42 + 2 . 4 . x + x2 = (4 + x)2
= (x + 4)2
H: 3x2 + 3x + 1 + x3 = x3 + 3x2 + 3x + 1
= (x + 1)3 = (1 + x)3
Â: 1 – 2y + y2 = 12 – 2 . 1 . y + y2 = (1 – y)2
= (y – 1)2
Nên:
(x-1)3
(x+1)3
(y-1)2
(x-1)3
(1+x)3
(1-y)2
(x+4)2
N
H
Â
N
H
Â
U
Vậy: Đức tính đáng quý là “NHÂN HẬU”
Chú ý:Có thế khai triển các biểu thức (x – 1)3 , (x + 1)3 , (y – 1)2 , (x + 4)2 … để tìm xem kết quả ứng với chữ nào và điền vào bảng.
 
Để tham khảo “Hướng dẫn giải bài 26,27,28,29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1: những hằng đẳng thức đáng nhớ”dễ dàng hơn, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên website tailieu.vn để download về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33 trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1".

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm