Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 96 | Page: 6 | FileSize: 0.72 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 SGK Toán 8 tập 2. Tóm tắt lý thuyết khái niệm hai tam giác đồng dạng và hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu bao gồm phần tóm tắt kiến thức về hai tam giác đồng dạng và phần hướng dẫn cách giải 6 bài tập Toán 8 tập 2 trang 71,72. Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-23a24a25a26a27a28-trang-71a72-sgk-toan-8-tap-2-wtpauq.html

Nội dung


Để nắm bắt nội dung của tài liệu một cách chi tiết, mời các em cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 SGK Toán 8 tập 2: Khái niệm hai tam giác đồng dạng” dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 15,16,17,18,19,20,21,22 trang 67,68 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập: Khái niệm hai tam giác đồng dạng – SGK trang 71,72 Toán 8 tập 2 phần hình học.
Bài 23 trang 71 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?
a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.
b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau
Hướng dẫn giải bài 23:
a) a là mệnh đề đúng.
b) b là mệnh đề sai

Bài 24 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1, ∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?
Hướng dẫn giải bài 24:
∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1 = A’B’ / A”B”
∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2 = A”B”/AB
Theo tính chất 3 thì ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC.
vậy K= K1.k2

 Bài 25 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số 1/2.
Hướng dẫn giải bài 25:
Lấy trung điểm M của AB, N là trung điểm của AC => MN là đường trung bình của tam giác ABC.
=> MN // BC.
=> ∆ AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số K = 1/2.

Bài 26 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho tam giác ABC vẽ tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là K = 2/3.
Hướng dẫn giải bài 26:
Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= 2/3 AB.
Từ m kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.
Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 2/3
Dựng ∆A’B’C’ = ∆AMN(theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

Bài 27 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM= 1/2 MB. Kẻ các tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.
a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.
b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.
Hướng dẫn giải bài 27:
a) MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC
ML // AC => ∆MBL ∽ ∆ABC
và ∆AMN ∽ ∆MLB
b)
 
Từ kết quả câu a ta có:
ΔAMN ∽ ΔABC
⇒ góc M1 = góc B; ∠N1 = ∠C; ∠A chung
Tỉ số đồng dạng:
ΔMBL ∽ ΔABC ⇒ góc ∠M2 = ∠A; ∠L1 = ∠C; ∠B chung
Tỉ số đồng dạng:
ΔAMN ∽ ΔMBL ⇒ ∠A = ∠M2; ∠M1 = ∠B; ∠N1 = ∠L1
Tỉ số đồng dạng:

 Bài 28 trang 72 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 3/5.
a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.
b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.
Hướng dẫn giải bài 28:
a) ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 3/5
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
vậy tỉ số chu vi của ∆A’B’C’ và ∆ABC là 3/5.
b) 

=> CABC = 100 dm
CA’B’C’ = 60 dm
  
Các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải “Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 SGK Toán 8 tập 2: Khái niệm hai tam giác đồng dạng” về máy để tiện tham khảo hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 2".

1071282

Tài liệu liên quan


Xem thêm