Giải bài tập Biểu đồ SGK Toán 7 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 21 | Page: 5 | FileSize: 0.57 M | File type: PDF
of x

Giải bài tập Biểu đồ SGK Toán 7 tập 2. Tài liệu Giải bài tập Biểu đồ SGK Toán 7 tập 2 nhằm giúp các em học sinh củng cố lại nội dung bài học, tích lũy kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập thông qua tham khảo phần tóm tắt và gợi ý giải các bài tập. Mời các em cùng tham khảo!. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giai-bai-tap-bieu-do-sgk-toan-7-tap-2-g0tauq.html

Nội dung


Các em học sinh có thể tham khảo nội dung của tài liệu qua đoạn trích Giải bài tập Biểu đồ SGK Toán 7 tập 2 bên dưới. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập Giải bài tập Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu SGK Toán 7 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết bài Biểu đồ – Chương 3 thống kê

1. Biểu đồ

Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng “tần số”, người ta còn dùng biểu đồ cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu về “tần số”.

Các loại biểu đồ thường gặp là: biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ hình chữ nhật, biểu đồ hình quạt.

2. Tần suất

Tỉ số giữa tần số n của giá trị xvới tần số N các phần tử điều tra được gọi là tần suất f của giá trị đó.

– Tần suất của một giá trị được tính theo công thức:

f = n/N

N là số tất cả các giá trị

n là tần số cảu một giá trị

f là tần suất của giá trị đó.

B. Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK trang 14,15 Toán 8 tập 2 bài: Biểu đồ – Chương 3 thống kê

Bài 10 trang 14 SGK Toán 7 tập 2 – Đại số
Điểm kiểm tra Toán (học kì I) của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15:
a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?
b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.
Đáp án và Hướng dẫn giải bài 10:
a) Dấu hiệu ở bảng 15: Điểm kiểm tra học kì I môn toán. Số các giá trị: 50.
b)Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng như dưới đây:

Bài 11 trang 14 SGK Toán 7 tập 2 – Đại số
Từ bảng tần số lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.
Đáp án và Hướng dẫn giải bài 11:
Biểu đồ đoạn thẳng về số con của 30 hộ trong một thôn biểu dưới như dưới đây:
 
Để xem tiếp nội dung tiếp theo của Giải bài tập Biểu đồ SGK Toán 7 tập 2, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang TaiLieu.VN để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo Giải bài tập Số trung bình cộng SGK Toán 7 tập 2
1076702