Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Di cư lao động tự do và những nguy cơ tiềm ẩn về buôn bán người và bóc lột lao động

Bài viết nghiên cứu về di cư lao động tự do và những nguy cơ tiềm ẩn về buôn bán người và bóc lột lao động. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/28/2020 9:53:26 AM +00:00

Khảo sát thế giới năm 2009 về vai trò của phụ nữ trong phát triển

Bài viết trình bày kết quả cuộc khảo sát thế giới năm 2009 về vai trò của phụ nữ trong phát triển đã được Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Liên hợp quốc công bố vào ngày 26/10/2009 dưới hình thức xuất bản phẩm.

8/28/2020 9:53:19 AM +00:00

Tình hình việc làm và tham gia bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hiện đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, tạo ra nhiều việc làm, giúp duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp trong những năm qua và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách quốc gia. Những năm gần đây, Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV phát triển. Bài viết phân tích thực trạng việc làm và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trong DNNVV ở Việt Nam đồng thời đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị.

8/28/2020 9:53:13 AM +00:00

Lối sống tích cực và phương châm học tập suốt đời của công nhân góp phần vào bảo đảm việc làm bền vững

Khái niệm Việc làm bền vững được nêu ra từ Chương trình nghị sự về Việc làm bền vững của ILO năm 1999, đó là “việc làm đầy đủ và có chất lượng cho phụ nữ và nam giới được thực hiện trong điều kiện tự do, bình đẳng, an sinh và tôn trọng nhân phẩm”. Việc làm bền vững bao gồm bốn trụ cột chiến lược: (1) Đảm bảo quyền và tiếng nói của người lao động; (2) Việc làm đầy đủ và năng suất; (3) An sinh xã hội; và (4) Thực hiện cơ chế đối thoại xã hội. Lối sống tích cực của người công nhân và phương châm học tập suất đời của họ sẽ góp phần quan trọng vào bảo đảm việc làm bền vững.

8/28/2020 9:52:53 AM +00:00

Thành tựu và hạn chế trong công tác an toàn – vệ sinh lao động tại Việt Nam nguyên nhân và bất cập từ góc độ người lao động

Sau 20 năm kể từ khi Bộ luật lao động có hiệu lực (01/01/1995), công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam ngày càng hoàn thiện, đạt được nhiều thành tựu và dần đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Việc tìm hiểu, nhìn nhận đủ và rõ các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác ATVSLĐ ở nước ta là rất quan trọng trong đó có việc xác định đúng vai trò của Người lao động trong tiến trình này.

8/28/2020 9:52:46 AM +00:00

Tình hình thực hiện vệ sinh lao động và thực trạng bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2006-2015

Bài viết này phân tích tình hình thực hiện vệ sinh lao động giai đoạn 2006- 2015 và thực trạng bệnh nghề nghiệp trong thời gian qua, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong: i) Tình hình thực hiện biện pháp kỹ thuật vệ sinh, ii) Tình hình thực hiện các biện pháp về kỹ thuật công nghệ, iii) Tình hình thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, iv) Tình hình thực hiện tổ chức lao động, v) Tình hìnhthực hiện biện pháp y tế chăm sóc sức khỏe người lao động. Qua đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện tình hình vệ sinh lao động trong thời gian tới.

8/28/2020 9:52:33 AM +00:00

Kinh nghiệm từ châu Âu

Lao động giúp việc gia đình đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam cũng như trên Thế giới, tuy nhiên những lao động này vẫn thuộc nhóm lao động yếu thế và không được bảo vệ. Bài viết đưa ra một cái nhìn tổng quan về lao động giúp việc ở châu Âu, bao gồm khái niệm, đặc điểm, những quy định pháp luật và thực trạng của lao động giúp việc gia đình tại các nước châu Âu. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của công đoàn trong việc bảo vệ, giúp đỡ người lao động để giúp việc gia đình có thể trở thành một nghề chuyên nghiệp, được pháp luật bảo vệ và không bị phân biệt đối xử.

8/28/2020 9:52:26 AM +00:00

Di cư an toàn và cơ hội việc làm bền vững

Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để bảo đảm cuộc sống và phát triển toàn diện. Tạo việc làm, bảo đảm quyền bình đẳng về việc làm cho mọi người lao động là trách nhiệm của mọi quốc gia. Người lao động đi ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội việc làm, mang lại nhiều lợi ích cho bản thân và gia đình, xã hội. Tuy nhiên, trên thực việc người lao động tham gia thị trường lao động quốc tế có được đầy đủ các thông tin và có chú trọng tới việc tìm hiểu về hệ thống luật pháp, chính sách và các chương trình hỗ trợ, biện pháp về tuyển dụng hay không là một vấn đề khác. Bài báo này đưa ra góc nhìn của tác giả về một số vấn đề người lao động di cư cần chú ý, quan tâm khi tìm kiếm cơ hội việc làm ở ngành điều dưỡng tại Đức.

8/28/2020 9:52:13 AM +00:00

Xóa đói giảm nghèo sau 25 năm đổi mới tại Việt Nam

Trong 25 năm qua, với mục tiêu giảm nghèo nhanh, Chính phủ đã ban hành hệ thống chính sách, chương trình xóa đói giảm nghèo khá đầy đủ và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công cuộc giảm nghèo của Việt Nam thời gian qua đã đạt được những ấn tượng tốt đẹp, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, giảm nghèo không đồng đều giữa các vùng, bất bình đẳng có xu hướng tăng. Trong thời kỳ 2011-2020, để bảo đảm giảm nghèo bền vững, giảm nghèo vẫn là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

8/28/2020 9:52:07 AM +00:00

Xây dựng chính sách trợ cấp tiền mặt có điều kiện cho các đối tượng nghèo

Trợ giúp xã hội là một hợp phần quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là biện pháp bảo đảm xã hội, bảo vệ, chăm sóc các đối tượng yếu thế, thiệt thòi, dễ bị tổn thương trong xã hội nhằm giúp họ khắc phục những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài, để tiến tới thu hẹp dần khoảng cánh giàu nghèo. Chính sách trợ giúp xã hội kết hợp với những điều kiện kèm theo là một trong những biện pháp để giúp các đối tượng yếu thế hòa nhập nhanh với cộng đồng và thoát nghèo, phát triển bền vững trên cơ sở phát huy nội lực và tiềm năng của chính bản thân các hộ gia đình được trợ giúp. Bài viết “xây dựng chính sách trợ cấp có điều kiện bằng tiền mặt cho các đối tượng nghèo” có nội dung mang tính tổng quan được rút ra từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới có điều kiện phát triển tương đồng với Việt Nam để từ đó đưa ra những bài học về việc xây dựng hệ thống chính sách cho Việt Nam trong tương lai gần.

8/28/2020 9:51:55 AM +00:00

Chính sách và thực trạng hỗ trợ tạo việc làm và thu nhập cho người nghèo, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tạo việc làm và nâng cao thu nhập là giải pháp mang tính cốt lõi để giảm nghèo bền vững, đặc biệt đối với người nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách việc làm bao gồm các chính sách tăng cường năng lực của bên cung, tạo các cơ hội việc làm cho bên cầu và chắp nối người tìm việc với các cơ hội việc làm thông qua trung gian. Hệ thống chính sách hỗ trợ việc làm có vai trò quan trọng đối với người nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp nhằm giúp họ tiếp cận cơ hội có việc làm. Đây là công cụ quan trọng nhằm giảm nghèo và giảm loại trừ xã hội đối với người nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian qua, đã có khá nhiều chính sách hỗ trợ tạo việc làm và thu nhập cho người nghèo nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại những bất cập cần giải quyết nhằm giúp người nghèo có việc làm, nâng cao thu nhập và thoát nghèo.

8/28/2020 9:51:49 AM +00:00

Giảm nghèo năm 2012 và những thách thức trong thời gian tới

Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách xã hội, trọng tâm là tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo với kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 1,76%. Tuy nhiên, cần nhìn nhận những thách thức trong công tác giảm nghèo thời gian tới, đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chú trọng các chính sách giảm nghèo đối với các huyện nghèo, ưu tiên người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

8/28/2020 9:51:43 AM +00:00

Thực trạng nghèo đói tại các tỉnh dự kiến thí điểm dự án trợ cấp tiền mặt

Để giúp giải quyết thách thức của vấn đề nghèo đói hiện nay ở nước ta, chương trình trợ cấp tiền mặt có điều kiện (CCT) được lựa chọn như là một giải pháp cơ bản, hướng vào từng nhóm cụ thể. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc xây dựng dự án “Hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình nghèo có trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi” dự kiến thí điểm tại 24 huyện của 8 tỉnh trong cả nước. Trước đó, hoạt động đánh giá thực trạng nghèo đói tại các địa phương trước dự án được tổ chức thực hiện với 02 mục tiêu chính: (1) Hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu nghèo của 10 tỉnh/ thành phố, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu tiền dự án để có cơ sở xác định, lựa chọn và quản lý đối tượng hưởng lợi của các chương trình an sinh xã hội/giảm nghèo; (2) Đánh giá cơ chế tổ chức thực hiện và năng lực hệ thống địa phương trong việc thực hiện các chương trình trợ giúp xã hội/giảm nghèo để có cơ sở cho việc lựa chọn địa bàn và phương thức thực hiện phù hợp.

8/28/2020 9:51:37 AM +00:00

Cải thiện điều kiện lao động - tiền đề cho phát triển bền vững

Bài viết dưới đây tổng quan tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hiện nay trên thế giới và Việt Nam; các hoạt động cải thiện điều kiện lao động của Việt Nam theo hướng phát triển bền vững cho phát triển bền vững.

8/28/2020 9:51:24 AM +00:00

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xã hội hoá công tác an toàn - vệ sinh lao động

Bài viết trình bày khái niệm cơ bản về xã hội hóa công tác an toàn-vệ sinh lao động; nội dung xã hội hóa công tác an toàn - vệ sinh lao động ở nước ta; các chỉ tiêu đánh giá xã hội hóa công tác an toàn - vệ sinh lao động.

8/28/2020 9:51:18 AM +00:00

An toàn vệ sinh lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu

Bài viết trình bày những cảnh báo đáng lo ngại; Thực trạng an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh/ doanh nghiệp Việt Nam trong 3 năm qua (2006-2008); tình trạng tai nạn lao động; tình trạng sức khỏe, bệnh tật của người lao động.

8/28/2020 9:51:12 AM +00:00

Tiếp cận vấn đề nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến lao động và xã hội

Bài viết trình tiến hành các nghiên cứu về vấn đề này để có những biện pháp ổn định cần thiết là không thể thiếu trong chiến lược ứng phó tổng thể của quốc gia.

8/28/2020 9:51:06 AM +00:00

Phương pháp nhân loại điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại trên cơ sở đánh giá chỉ số mệt mỏi các nghề bằng đo đạc trực tiếp sự biến đổi các chỉ tiêu sinh lý của người lao động (Phương pháp E.A.Dereranko)

Bài viết trình bày phương pháp nhân loại điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại trên cơ sở đánh giá chỉ số mệt mỏi các nghề bằng đo đạc trực tiếp sự biến đổi các chỉ tiêu sinh lý của người lao động.

8/28/2020 9:51:00 AM +00:00

Khoảng cách tiền lương theo giới, so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân rã tiền lương John, Murphy, Pierce (JMP) sử dụng kết hợp 2 bộ số liệu của Hàn Quốc và Việt Nam trong 2 năm để đánh giá sự thay đổi khoảng cách tiền lương của hai quốc gia qua các năm và sự khác biệt về khoảng cách tiền lương giữa hai nước.

8/28/2020 9:50:41 AM +00:00

Một số kết quả thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên về xã hội trong định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2006–2010 và định hướng giải pháp 2011-2015

Định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam đã đặt ra 5 nhiệm vụ ưu tiên về phát triển xã hội, đó là: Tập trung nỗ lực để xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm việc làm; Tiếp tục hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số; Định hướng quá trình đô thị hóa và di dân nhằm phát triển bền vững các đô thị; Nâng cao chất lượng giáo dục; Phát triển dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển xã hội nhưng vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

8/28/2020 9:50:29 AM +00:00

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế là một biện pháp góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Bài viết trình bày sự hình thành chính sách bảo hiểm y tế ở nước ta; những kết quả đạt được; những tồn tại; định hướng giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/28/2020 9:50:23 AM +00:00

Một số vấn đề lý luận về đánh giá chất lượng việc làm

Việc làm đầy đủ, có năng suất chất lượng là mục tiêu của mọi người lao động tất cả các quốc gia trên thế giới nhằm hướng tới việc làm bền vững. Xác định khung phân tích và chỉ tiêu chất lượng việc làm nhằm đánh giá và đề xuất chính sách tác động nâng cao chất lượng việc làm hướng tới việc làm bền vững để phát triển bền vững.

8/28/2020 9:50:17 AM +00:00

Mối quan hệ giữa nước sạch và nghèo đói: Xem xét từ số liệu điều tra mức sống dân cư Việt Nam

Bài viết này phân tích mối quan hệ giữa nước sạch và tình trạng phúc lợi hộ gia đình ở Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp mô tả thống kê và phân tích thực nghiệm thông qua mô hình hồi quy kinh tế lượng để xem xét tác động của nước sạch và thu nhập hộ gia đình.

8/28/2020 9:50:04 AM +00:00

Báo cáo đánh giá việc thực hiện các công ước quốc tế về phân biệt đối xử trong việc làm nghề nghiệp và trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau ở Việt Nam

Tiến bộ về giới nói chung và trên thị trường lao động Việt Nam nói riêng; nghiên cứu đánh giá việc thực hiện Công ước số 100 và 111 của Việt Nam dưới góc độ bình đẳng giới.

8/28/2020 9:49:00 AM +00:00

Xây dựng văn hóa công sở ở Anh: Bài học cho Việt Nam

Xuất phát từ tính cấp bách và cần thiết trong hoạt động xây dựng văn hóa công sở ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu này phân tích quá trình xây dựng văn hóa công sở ở Anh để rút ra những bài học cho Việt Nam như: Quá trình xây dựng văn hóa công sở gắn liền với nỗ lực định lượng hóa các tiêu chí về văn hóa công sở;...

8/28/2020 9:40:26 AM +00:00

Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vì sự tiến bộ xã hội

Để góp phần nhận thức đầy đủ về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bài viết tập trung trình bày rõ những đặc trưng bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, nêu ra những vấn đề cần lưu ý trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu tiến bộ xã hội ở nước ta.

8/28/2020 9:38:33 AM +00:00

Chính sách công ở Việt Nam: Thành tựu và một số vấn đề đặt ra

Bài viết tập trung phân tích, đánh giá những thành tựu và tồn tại, thách thức có tính cấp bách đã và đang đặt ra của chính sách công cả trên phương diện khoa học và thực tiễn vận hành của nó ở Việt Nam.

8/28/2020 9:37:31 AM +00:00

Điều chỉnh nội dung chính sách phát triển công chức văn hóa - xã hội cấp cơ sở vùng Tây Nam Bộ

Công tác văn hóa - xã hội (VH-XH) ở cấp cơ sở có vị trí quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra nhiều Nghị quyết nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, xã văn hóa. Trong đó xác định đội ngũ công chức VH-XH là lực lượng nòng cốt, trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị - văn hóa - xã hội của đất nước nói chung và vùng Tây Nam Bộ (TNB) nói riêng.

8/28/2020 9:37:12 AM +00:00

Quan điểm của Minh Mạng về an sinh xã hội và việc thực hiện an sinh xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết tập trung phân tích quan điểm về an sinh xã hội của Minh Mạng, từ đó góp phần cung cấp thông tin có thể hữu ích cho TP. Hồ Chí Minh có sở để hoạch định và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

8/28/2020 9:35:11 AM +00:00

Những yếu tố tác động và giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Nghiên cứu xác định mức độ tác động của những yếu tố và phân tích thực trạng nguyên nhân nghèo và đề xuất các giải pháp giảm nghèo nhằm góp phần giúp cho huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt công tác giảm nghèo đến năm 2025.

8/28/2020 9:32:31 AM +00:00