Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Gia đình trung lưu và các yếu tố nguồn lực cho phát triển kinh tế

Bài viết chỉ ra các nguồn lực mà các gia đình trung lưu ở Việt Nam đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

7/8/2020 6:43:40 PM +00:00

Tổng quan mô hình hệ thống y tế của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới

Bài viết mô tả những đặc điểm cơ bản về hệ thống y tế của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, tập trung vào vai trò của nhà nước, các loại hình bảo hiểm và một số dịch vụ y tế quan trọng như chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe dài hạn.

7/8/2020 6:43:34 PM +00:00

Cách thức duy trì tình cảm vợ chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975

Bài viết trên cơ sở dữ liệu định lượng và định tính từ khảo sát tại ba xã là An Ninh, An Quý và An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về gia đình nông thôn Bắc Bộ giai đoạn 1960-1975; bàn luận về chủ đề duy trì đời sống tình cảm vợ chồng trong gia đình nông thôn những năm 1960-1975.

7/8/2020 6:43:28 PM +00:00

Sự biến đổi giá trị gia đình ở Việt Nam (Tổng quan nghiên cứu trong nước)

Bài viết sử dụng phương pháp tổng quan, phân tích tài liệu để tìm hiểu khái niệm về giá trị gia đình và phân tích sự biến đổi giá trị gia đình ở Việt Nam.

7/8/2020 6:43:22 PM +00:00

Tiếp cận dịch vụ giáo dục của nhóm trẻ nhập cư Đài – Việt và Hàn – Việt: Trường hợp tại Hậu Giang

Bài viết phân tích thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục của nhóm trẻ nhập cư Đài – Việt và Hàn – Việt tại Hậu Giang và so sánh với nhóm trẻ có cả bố mẹ và là người Việt Nam.

7/8/2020 6:43:16 PM +00:00

Quyền quyết định về các vấn đề liên quan đến con cái của vợ và chồng trong các gia đình miền núi biên giới phía Bắc Việt Nam

Bài viết nghiên cứu quyền quyết định của người vợ và người chồng trong các gia đình miền núi biên giới phía Bắc liên quan đến việc học hành và hôn nhân của các con.

7/8/2020 6:43:09 PM +00:00

Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu về mua bán người

Bài viết chia sẻ việc xử lý các vấn đề đạo đức nghiên cứu và kinh nghiệm làm việc với nạn nhân bị mua bán cũng như các giải pháp giảm thiểu rủi ro khi thực hiện nghiên cứu về mua bán trong chương trình nghiên cứu về giới và phụ nữ học tại Đại học Waikato, Niu-Di-Lân.

7/8/2020 6:43:03 PM +00:00

Vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập hiện nay

Bài viết bàn về vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 6:42:57 PM +00:00

Phong trào làng mới ở Hàn Quốc và một số hàm ý về vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

Bài viết bàn về phong trào làng mới ở Hàn Quốc và qua đó nêu lên một số hàm ý đối với vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.

7/8/2020 6:42:51 PM +00:00

Vai trò giới trong động cơ và quyết định di cư

Bài viết xem xét mối liên quan giữa vai trò giới với động cơ và quyết định di cư, mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 6:42:45 PM +00:00

Vài nét về pháp luật Bình đẳng giới trên thế giới và Việt Nam

Bài viết giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển pháp luật bình đẳng giới trên thế giới và Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

7/8/2020 6:42:39 PM +00:00

Việc làm và vấn đề đào tạo nghề của lao động nữ nông thôn

Bài viết phân tích những vấn đề đặt ra liên quan đến việc làm và đào tạo nghề của lao động nữ nông thôn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 6:42:33 PM +00:00

Việc làm cho thanh niên khu vực ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết xem xét nhu cầu và khả năng giải quyết việc làm cho thanh niên ở một huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh; những đặc trưng về kinh tế - xã hội cùng với sự thay đổi nguồn nhân lực trong bối cảnh đô thị hóa.

7/8/2020 6:42:26 PM +00:00

Nghiên cứu về trừng phạt thân thể về tinh thần trẻ em ở Việt Nam

Bài viết dựa vào kết quả của một số nghiên cứu được thực hiện trong những năm gần đây về trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em và đưa ra một cái nhìn tổng quát về các vấn đề chủ yếu mà các nghiên cứu đã đề cập đến.

7/8/2020 6:42:20 PM +00:00

Hài lòng với việc làm ở các giai cấp trung lưu thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày kết quả phân tích thực nghiệm về mức hài lòng đối với việc làm ở các giai cấp trung lưu Thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên bộ số liệu khảo sát năm 2015 của Đề tài cấp Nhà nước “Chuyển dịch cơ cấu xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020” (KX.02.20/11-15).

7/8/2020 6:42:14 PM +00:00

Lao động nữ và nghèo đô thị trong nền kinh tế phi chính quy

Bài viết này dựa vào nguồn dữ liệu thứ cấp cùng với quan điểm về giới của nghèo đô thị nhằm phác họa một số khía cạnh trong cuộc sống của lao động nữ trong nền kinh tế phi chính quy ở đô thị như bối cảnh gây tổn thương, các vấn đề sức khỏe, tình dục, bất bình đẳng. Đồng thời cũng làm nổi bật một số vấn đề liên quan đến nghèo thời gian và nữ hóa đói nghèo vốn cần quan tâm nhiều hơn trong bối cảnh đô thị.

7/8/2020 6:42:08 PM +00:00

Biểu hiện về chủng tộc và hành vi giới tính trên truyền thông của các ứng viên tổng thống Mỹ năm 2008

Bài viết cho rằng, bên cạnh quan điểm chính trị và hệ thống chính sách được bày tỏ trong lời hứa của các ứng cử viên, những biểu hiện về chủng tộc và hành vi giới tính được các ứng cử viên thể hiejn trên truyền thông có tác dụng như những quảng cáo chính trị, tô đậm thêm chân dung chính trị của các ứng cử viên và ít nhiều chi phối sự lựa chọn của các cử tri.

7/8/2020 6:42:02 PM +00:00

Một số yếu tố tác động đến mức độ hút thuốc của nam vị thành niên và thanh niên (Phân tích số liệu của Điều tra về tình dục và sức khỏe sinh sản của vị thành niên và thanh niên Hà Nội năm 2006)

Bài viết sử dụng số liệu của điều tra chọn mẫu đại diện về tình dục và sức khỏe sinh sản của vị thành niên và thanh niên Hà Nội năm 2006; phân tích mức độ hút thuốc của nam vị thành niên và thanh niên, các yếu tố tác động.

7/8/2020 6:41:50 PM +00:00

Hà Nội 5000 hồ Hoàn Kiếm: Sử dụng nghệ thuật thu hút giới trẻ quan tâm đến tương lai của đô thị

Triển lãm Hà Nội 5000 hồ Hoàn Kiếm (3/4/2007) có mục đích khám phá góc nhìn của giới trẻ về tương lai của thành phố và khơi dậy những cuộc tranh luận về sự phát triển của thành phố qua cách tiếp cận không được định hướng trước.

7/8/2020 6:41:44 PM +00:00

Động cơ đi lao động xuất khẩu nước ngoài của phụ nữ xã Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình

Bài viết tìm hiểu một số đặc điểm và động cơ của phụ nữ nông thôn đi lao động xuất khẩu; nhu cầu nâng cao hiểu biết, chính sách mở cửa của nhà nước và chính quyền địa phương, sự ủng hộ của cộng đồng làng xã tại nơi cư trú cũng là những yếu tố thúc đẩy phong trào xuất khẩu lao động.

7/8/2020 6:41:38 PM +00:00

Cùng ngăn chặn sự gia tăng nạn mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện nay

Bài viết đưa ra những lý giải và bản về các biện pháp cần quan tâm thực hiện để ngăn chặn sự gia tăng mất cân bằng về giới tính khi sinh ở Việt Nam,

7/8/2020 6:41:32 PM +00:00

Di cư hôn nhân Việt Nam – Hàn Quốc: Những vấn đề đặt ra

Bài viết xem xét thực trạng vấn đề kết hôn giữa phụ nữ Việt nam lấy chồng Hàn Quốc và những vấn đề đặt ra với cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng Việt – Hàn, cũng như các hoạt động hỗ trợ hiện nay cho những cuộc hôn nhân này.

7/8/2020 6:41:26 PM +00:00

Nhà nước và biến đổi gia đình

Bài viết phân tích tác động của nhà nước đến sự biến đổi của gia đình Việt Nam ở ba thời kỳ lịch sử khác nhau gắn liền với những biến đổi kinh tế xã hội của đất nước; đặc biệt là những thay đổi về cơ sở kinh tế của gia đình.

7/8/2020 6:41:20 PM +00:00

Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển xã hội học công ở Việt Nam

Kỷ yếu thông tin một số bài viết, nghiên cứu, tham luận của cá nhân, đơn vị tổ chức nghiên cứu về lý thuyết xã hội học và các vấn đề xã hội; lao động, việc làm và di cư.

7/8/2020 6:41:10 PM +00:00

Hỗ trợ sinh kế đối với lao động Khmer nhập cư ở Bình Dương từ một phân tích định lượng

Dựa trên quan điểm về hỗ trợ xã hội, bài viết mô tả và phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động hỗ trợ sinh kế đối với lao động nhập cư Khmer ở Bình Dương. Trong đó, các yếu tố chính sách; tổ chức xã hội; hệ thống thân tộc – đồng hương; gia đình cùng với sự tin tưởng và mức độ tham gia của lao động Khmer là những yếu tố tác động tích cực. Ở chiều ngược lại, các dịch vụ có thu phí đang là yếu tố tác động tiêu cực đến hoạt động hỗ trợ sinh kế.

7/8/2020 6:41:04 PM +00:00

Khác biệt giới trong hành vi gây hấn của học sinh trung học phổ thông

Bài viết nghiên cứu hành vi gây hấn của học sinh nữ so với học sinh nam là các em nữ thường tham gia và các dạng gân hấn gián tiếp nhằm làm nạn nhân gây tổn thương về mặt tinh thần nhiều hơn là tham gia vào các dạng gây hấn trực tiếp; từ đó đề xuất một số biện pháp ngăn chặn các hình thức bạo lực ở học sinh.

7/8/2020 6:40:52 PM +00:00

Sự trở về của những cô dâu Việt và những người con lai

Dựa trên nguồn dữ liệu của 754 bảng hỏi và 84 cuộc phỏng vấn sâu cho nhiều nhóm đối tượng liên quan đến hôn nhân xuyên quốc gia thu thập từ cuộc khảo sát từ năm 2015 đến năm 2016 tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, bài viết bàn về đời sống của những phụ nữ Việt Nam thất bại trong hôn nhân với người chồng nước ngoài (chủ yếu là người Hàn Quốc hay Đài Loan) và những đứa con lai họ đem về Việt Nam. Đồng thời, bài viết cũng phân tích các tác động của sự quay trở về này đối với gia đình và cộng đồng của họ ở Việt Nam.

7/8/2020 6:40:46 PM +00:00

Tác động của truyền thông đại chúng đến công nhân lao động trong thời kỳ hội nhập – Cách mạng 4.0

Các phương tiện truyền thông mới như điện thoại di động và Internet đã làm thay đổi thế giới và cách tư duy của mỗi cá nhân, mỗi nhóm xã hội như công nhân lao động. Trong thời gian qua, những tác động của các phương tiện truyền thông mới đã tạo ra những biến đổi về văn hóa - xã hội. Cùng với sự phát triển của truyền thông hiện đại, trong đó nổi bật là mạng internet, giúp cho mỗi người lao động được thỏa mãn về thông tin, sự hiểu biết về tình hình thế giới, nhưng cũng đã làm cho mỗi người công nhân choáng ngợp với những tiện dụng và lợi ích mà nó đem lại và dần dần bị phụ thuộc, bị lợi dụng, nếu không có sự lựa chọn thông minh.

7/8/2020 6:40:40 PM +00:00

Các dân tộc Việt Nam: Phân tích các chỉ tiêu chính từ tổng quan điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009

Nội dung của tài liệu trình bày các đặc trưng nhân khẩu học; mức sinh và mức chết trẻ em dưới 1 tuổi; trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật; nguồn nhân lực và việc làm; nhà ở và điều kiện sống.

7/8/2020 6:40:33 PM +00:00

Gia đình hạnh phúc ở nông thôn Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát tại 3 xã ở Yên Bái, Thừa Thiên Huế và Tiền Giang)

Bài viết dựa vào số liệu của dự án Nghiên cứu liên ngành về gia đình Việt từ năm 2004 đến 2007 nhằm tìm hiểu về những thay đổi của gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; xem xét những yếu tố quyết định đến hạnh phúc gia đình ở vùng nông thôn.

7/8/2020 6:40:27 PM +00:00