Tài liệu miễn phí Quỹ đầu tư

Download Tài liệu học tập miễn phí Quỹ đầu tư

Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư - Th.S Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm thiết lập dự án đầu tư, những vấn đề chung về thẩm định dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Thực hành thẩm định dự án đầu tư.

8/30/2018 4:32:08 AM +00:00

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Chương 1 - ThS. Nguyễn Kim Nam

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về tổng quan dự án đầu tư, khái niệm, đặc điểm, phân loại dự án đầu tư, vai trò của nhà đầu tư, tổng quan về dự án đầu tư, khái niệm, vai trò và yêu cầu của dự án.

8/30/2018 4:32:02 AM +00:00

Bài giảng Tổng quan đầu tư - ThS. Nguyễn Kim Nam

Bài giảng Tổng quan đầu tư trình bày về khái niệm, phân loại và đặc điểm của đầu tư và nhà đầu tư. Đầu tư là hoạt động bỏ vốn kinh doanh với mục đích tiêu thụ một số vốn đã bỏ ra, thông qua lợi nhuận.

8/30/2018 4:32:02 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thị trường và các yếu tố đầu vào của dự án - ThS. Nguyễn Kim Nam

Nội dung bài giảng Phân tích thị trường và các yếu tố đầu vào của dự án nhằm nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội liên quan đến đầu tư. Nghiên cứu thị trường cho sản phẩm của dự án đầu tư.

8/30/2018 4:32:02 AM +00:00

Bài giảng Phân tích hiệu quả đầu tư

Bài giảng Phân tích hiệu quả đầu tư nhằm trình bày về phân tích tài chính giản đơn, như lợi nhuận ròng, tỷ suất lợi nhuận, điểm hòa vốn, thời gian hoàn vốn.

8/30/2018 4:32:02 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư quốc tế - TS. Ngô Công Khánh

Nội dung chính của bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về môi trường đầu tư, chu trình dự án đầu tư, Globl business Project và phân tích hiệu quả đầu tư.

8/30/2018 4:32:02 AM +00:00

Bài giảng Chu trình của dự án đầu tư

Nội dung bài giảng Chu trình của dự án đầu tư trình bày về quá trình xác định dự án, nghiên cứu cơ hội đầu tư, xác định mục tiêu của dự án, sàng lọc các ý đồ của dự án, nghiên cứu tiền khả thi.

8/30/2018 4:32:02 AM +00:00

Bài giảng Quản lý đầu tư - Lê Đạt Chí

Bài giảng Quản lý đầu tư nêu mục tiêu đầu tư, phương thức đầu tư (phân bổ), cách đánh giá sản phẩm đầu tư, chiến lược đầu tư, cách tốt nhất để xây dựng danh mục, kỹ thuật đánh giá thành quả, thiết lập mục tiêu đầu tư, thiết lập một chính sách đầu tư.

8/30/2018 4:32:02 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 1 - Nguyễn Kim Nam

Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế đầu tư Chương 1 Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của môn học kinh tế đầu tư nêu phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu của môn học. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

8/30/2018 4:31:53 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 2 - Nguyễn Kim Nam

Nội dung chương 2 Những vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển trong Kinh tế đầu tư nhằm phân loại đầu tư và đặc điểm của đầu tư phát triển. Vai trò và nội dung của đầu tư phát triển trong nền kinh tế.

8/30/2018 4:31:53 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 3 - Nguyễn Kim Nam

Nội dung chính của Chương 3 Nguồn vốn đầu tư, quản lý đầu tư và kế hoạch hóa đầu tư trong bài giảng Kinh tế đầu tư trình bày khái niệm nguồn vốn đầu tư. Vốn đầu tư là tiền và các loại tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hay đầu tư gián tiếp.

8/30/2018 4:31:53 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 5 - Nguyễn Kim Nam

Mục tiêu của Bài giảng Kinh tế đầu tư Chương 5 Phương pháp luận và trình tự lập dự án đầu tư phát triển nhằm trình bày về khái niệm dự án và chu kỳ dự án đầu tư, sự cần thiết phải thiết lập dự án đầu tư.

8/30/2018 4:31:53 AM +00:00

Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 7 - Nguyễn Kim Nam

Bài giảng Kinh tế đầu tư Chương 7 Một số vấn đề về đấu thầu trình bày về khái niệm, phạm vi, vai trò và các loại hình đấu thầu. Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau.

8/30/2018 4:31:53 AM +00:00

Bài giảng Chương 6: Các tiêu chí quyết định đầu tư dài hạn

Bài giảng Các tiêu chí quyết định đầu tư dài hạn nhằm trình bày các kỹ thuật trong quyết định hoạch định đầu tư, đánh giá và lựa chọn dự án, các khó khăn có thể gặp phải, hạn chế vốn đầu tư, theo dõi dự án, hậu kiểm khi dự án hoàn thành.

8/30/2018 4:31:46 AM +00:00

Bài giảng: Đầu tư và hoạch định ngân quỹ đầu tư - TS. Ngô Quang Huân

Bài giảng Đầu tư và hoạch định ngân quỹ đầu tư của TS Ngô Quang Huân trình bày một số vấn đề cơ bản về dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn, hoạch định ngân quỹ đầu tư. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:24:20 AM +00:00

Giáo trình Quản trị dự án đầu tư - TS Võ Ngàn Thơ

(NB) Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Xuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư, có thể có những cách hiểu khác nhau về đầu tư.

8/30/2018 4:24:19 AM +00:00

Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ - TS Hà Thị Ngọc Oanh

Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ của TS Hà Thị Ngọc Oanh gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu Đầu Tư Quốc Tế. Phần 2 trình bày Dự án đầu tư quốc tế. Hi vọng giáo trình là tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành kinh doanh.

8/30/2018 4:24:19 AM +00:00

7 điều cần chú ý khi mua cổ phiếu của một công ty

Trước khi quyết định dùng khoản tiền nhàn rỗi của mình để mua cổ phiếu của một công ty, bạn cần biết 7 điều sau: 1. Tăng trưởng lợi nhuận Hãy kiểm tra lợi nhuận ròng của công ty qua các thời kỳ và nhìn vào xu hướng của nó. Lợi nhuận ròng của công ty đó nhìn chung theo hướng đi lên?

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

10 lời khuyên đầu tư hay nhất của các tỷ phú

Donald Trump khuyên bạn cảnh giác trước những điểm mù, còn theo Joe Jamail thì tốt nhất đừng đầu tư vào đâu cả 1. Eli Broad Broad khởi nghiệp với việc xây nhà, và hiện giờ thì ông mua bán các công ty bảo hiểm. Đáng chú ý trong sự nghiệp của ông là việc thành lập công ty

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

10 quy tắc kiểm soát đầu tư

Khi đã hiểu được các quy tắc về đầu tư, qua Những bài học về đầu tư, bạn nên tìm hiểu về những quy tắc kiểm soát trong đầu tư. Bởi đầu tư không rủi ro, mà chính không kiểm soát được nó mới là rủi ro. Dưới đây là 10 quy tắc ấy.

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

10 sai lầm thường gặp của các nhà đầu tư

Nhà đầu tư cá nhân thường rất dễ vấp phải sai lầm và họ không ý thức được điều đó. Phần khó nhất trong quá trình đầu tư có lẽ là học cách đi trên con đường của riêng mình. Dễ bị ấn tượng và thiếu hiểu biết khi đầu tư hơn chúng ta tưởng nhiều. Điều này có thể tạo nên thảm họa với danh mục đầu tư. ...

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

Ba lĩnh vực đầu tư

Trong hai mươi năm gần đây, phụ nữ đầu tư giỏi hơn cả nam giới. Lý do là vì họ có khuynh hướng nghiên cứu kỹ về việc đầu tư và vạch ra những mục tiên lâu dài. Họ thường đầu tư lâu dài hơn nam giới và kiểm soát khủng hoảng tốt hơn, thậm chí ngay cả khi thị trường đang xuống dốc. Mặc dù phụ nữ đầu tư giỏi

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

Ba yếu tố cần lưu ý khi đầu tư vàng

So với tất cả các kim loại quý khác, vàng luôn được lựa chọn nhiều hơn để đầu tư và giao dịch. Giá trị của vàng là một đề tài được nói đến rất nhiều trên thị trường hàng hóa và thị trường tương lai. Trước khi bạn tham gia đầu tư vào kim loại quý này, có một số điều cần xem xét về giá trị của chúng

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

Bài học quý giá từ những nhà đầu tư giỏi nhất

Rất nhiều các nhà đầu tư hàng đầu thế giới chiếm lĩnh đỉnh cao bằng khả năng của chính mình. Họ không đi theo dấu chân của người đi trước và không copy phong cách đầu tư của những người khác. Ngay từ khi mới khởi nghiệp, “Họ đã đặt mình ra ngoài đám đông,” ông Walter Gerasimowicz

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

Bài học về đầu tư: Làm thế nào để tìm ra một kế hoạch đầu tư phù hợp?

Nhiều lý do khiến Đầu tư là một việc rắc rối và phức tạp và bạn cần phải có một kế hoạch khi muốn đầu tư. Vậy làm thế nào để tìm ra một kế hoạch đầu tư phù hợp cho chính bản thân mình? Để trả câu hỏi đó, bạn cần phải thực hiện các bước sau đây:

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

Bài học về đầu tư: Nghệ thuật đối diện với sai lầm

Đằng sau mỗi một sai sót, có một sự kỳ diệu mà chúng ta không chịu nhìn thấy. Khi mỗi người chúng ta phạm lỗi, và có thời gian học hỏi, rút kinh nghiệm, thì càng có nhiều sự kỳ diệu xuất hiện trong đời mình. Nhưng để có được điều đó, bạn phải học cách đối diện với sai lầm, lúc chúng xảy ra. Đó chính là nghệ thuật đối diện với sai lầm

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

Bài học về đầu tư : Các quy tắc đầu tư cơ bản

Người cha giàu của Robert T.Kiyosaki đã dạy cho ông 7 quy tắc cơ bản, giúp ông đạt được tự do tài chính khi chưa đến 40 tuổi. Dưới đây là 7 quy tắc đó. Quy Tắc Số 1: Luôn luôn ghi nhớ bạn đang làm việc vì loại thu nhập nào Mỗi người có 3 loại thu nhập khác nhau

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

Bài học về đầu tư : Những điều cần nghĩ đến khi lập kế hoạch về tài chính

Lập kế hoạch cho cuộc đời bạn là một điều hết sức quan trọng, và bạn càng làm nó sớm thì bạn càng đi đến đích nhanh hơn những người khác. Vấn đề tài chính sẽ gắn liền với cả cuộc đời bạn. Chính vì thế bạn cũng phải lập kế hoạch cho nó. Dưới đây là những điều bạn cần lưu tâm, nghĩ đến khi làm việc này. Sức mạnh của ngôn từ

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

Bài học về đầu tư : Tại sao đầu tư thường rắc rối ?

Đầu tư thường rất rắc rối” – đó là câu mà hầu hết mọi người ai cũng nói. Vậy đâu là những lý do khiến đầu tư trở nên rắc rối?

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00

Bài học về đầu tư : Đầu tư - Một kế hoạch chứ không phải sản phẩm

Có nhiều sản phẩm đầu tư khác nhau và có nhiều kiểu (hay còn gọi là kỹ thuật, phương pháp) đầu tư khác nhau. Vậy đầu tư thực sự là gì? Sự khác nhau giữa phương tiện đầu tư và đầu tư Phương tiện đầu tư là gì? Phương tiện là những thứ, những cách có thể giúp bạn đi từ điểm A đến điểm B

8/30/2018 3:46:59 AM +00:00