Xác nhận đơn xin thành lập Tổ hợp tác

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Xác nhận đơn xin thành lập Tổ hợp tác. Tham khảo tài liệu 'xác nhận đơn xin thành lập tổ hợp tác', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/xac-nhan-don-xin-thanh-lap-to-hop-tac-d8fttq.html

Nội dung


  1. Xác nhận đơn xin thành lập Tổ hợp tác Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Cần những người có tâm huyết, có nhận thức về kinh tế hợp tác, có uy tín và khả năng vận động trong cộng đồng tối thiểu 3 1. Bước 1: người. Tổ viên là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. 2. Bước 2: Xây dựng Hợp đồng hợp tác. Hợp đồng sau khi xây dựng xong, Tổ trưởng Tổ hợp tác mang đến UBND cấp xã chứng thực hợp đồng. Sau khi hợp đồng được 3. Bước 3: chứng thực, Ban điều hành tổ tiến hành điều hành tổ theo nội dung hợp đồng đã thống nhất
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Mục đích, thời hạn hợp đồng hợp tác; 2. - Họ tên, nơi cư trú của tổ trưởng và các tổ viên; - Mức đóng góp tài sản (nếu có), phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức giữa 3. các tổ viên; 4. - Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ trưởng và tổ viên; 5. - Điều kiện nhận tổ viên mới và ra khỏi tổ hợp tác; 6. - Điều kiện chấm dứt tổ hợp tác; 7. - Các thỏa thuận khác. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
265691