Xác định phân bố thủy lực tổng hợp từ tài liệu địa vật lý giếng khoan sử dụng mạng nơron phục vụ đánh giá chất lượng của tầng chứa dầu khí

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 5 | FileSize: 0.25 M | File type: PDF
of x

Xác định phân bố thủy lực tổng hợp từ tài liệu địa vật lý giếng khoan sử dụng mạng nơron phục vụ đánh giá chất lượng của tầng chứa dầu khí. Bài báo trình bày một phương pháp mới phân loại đá chứa theo các quan hệ thiết lập sẵn giữa độ thấm và độ rỗng dựa trên cơ sở của đơn vị thủy lực và phân bố thủy lực tổng hợp. Ứng dụng của mạng nơron trong dự báo phân bố thủy lực tổng hợp từ tài liệu địa vật lý giếng khoan phục vụ đánh giá chất lượng tầng chứa dầu khí của một tầng sản phẩm trong trầm tích siliciclastic cũng được trình bày trong báo cáo này.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/xac-dinh-phan-bo-thuy-luc-tong-hop-tu-tai-lieu-dia-vat-ly-gieng-khoan-su-dung-ma-2ar8tq.html

Nội dung


979884

Tài liệu liên quan


Xem thêm