Xác định nhanh Canxi và Megie trong trái cây đặc sản Việt Nam trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.17 M | File type: PDF
of x

Xác định nhanh Canxi và Megie trong trái cây đặc sản Việt Nam trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Trong những năm gần đây, ở Việt Nam việc trồng cây ăn trái đặc sản được phát triển khá mạnh. Nó đã vượt qua ý nghĩa kinh tế vườn, kinh tế hộ gia đình mà phát triển thành kinh tế trang trại do nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng. Tuy nhiên, các nghiên cứu áp dụng kỹ thuật hạt nhân cho thâm canh, chuyên canh còn hạn chế, chưa đưa lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, trong khi khả năng và triển vọng của kỹ thuật hiện đại này đóng góp là khá lớn cho sự phát triển nông nghiệp nói chung và cho cây ăn trái đặc sản nói riêng. Trong đó, việc đánh giá chất lượng các sản phẩm này là khâu hết sức quan trọng và cấp bách.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính

https://tailieumienphi.vn/doc/xac-dinh-nhanh-canxi-va-megie-trong-trai-cay-dac-san-viet-nam-tren-lo-phan-ung-h-rjr8tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 980197

Tài liệu liên quan


Xem thêm