of x

Web Security Programming I

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: 0.09 M | File type: PPT
0 lần xem

Web Security Programming I. To illustrate what can go wrong if we do not design for security in our web applications from the start, consider a simple web server implemented in Java. All this program does is serve documents using HTTP. We will walkthrough the code in the following. (HyperText Transfer Protocol): The communications protocol used to connect to servers on the Web. • Its primary function is to establish a connection with a Web server and transmit HTML pages to the client browser or any other files required by an HTTP application. • Addresses of Web sites begin with an http:// prefix. slides..... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/web-security-programming-i-qpu1tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện Web Security Programming I.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Công Nghệ Thông Tin,Quản trị Web giúp đỡ cho học tập.Trân trọng kính mời thành viên đang cần cùng xem ,Tài liệu Web Security Programming I trong chủ đề ,Công Nghệ Thông Tin,Quản trị Web được giới thiệu bởi thành viên quantriweb đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Công Nghệ Thông Tin,Quản trị Web , có tổng cộng 25 trang , thuộc thể loại .PPT, cùng chủ đề còn có web security, web server, preliminaries, simplewebserer, HTTP, processRequest ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
To illustrate what can go wrong if we do not, bên cạnh đó design for security in our web applications from, bên cạnh đó the start, consider a simple web server, kế tiếp là implemented in Java, thêm nữa All this program does is serve documents using, bên cạnh đó HTTP, bên cạnh đó We will walkthrough the code in the following, tiếp theo là (HyperText Transfer Protocol): The, thêm nữa communications protocol used to connect to, tiếp theo là servers on the Web, bên cạnh đó • Its primary function is to establish a connection, kế tiếp là with a Web máy chủ and transmit HTML pages to, thêm nữa the client browser or any other files required by an, nói thêm là HTTP application, tiếp theo là • Addresses of Web sites begin with an http://, bên cạnh đó prefix, bên cạnh đó slides, tiếp theo là Web Security Programming I Building Security in from the Start Except where otherwise noted all portions of this work are Copyright (c) 2007 Google and are licensed under the Creative Commons Attribution 3, tiếp theo là 0 License http://creativecommons,còn cho biết thêm org/licenses/by/3, ngoài ra 0/ A Simple Web Server To illustrate what can go wrong if we do not design for security in our web applications from the start, consider a simple web máy chủ implemented in Java, tiếp theo là All this program does is serve documents using HTTP, cho biết thêm We will walkthrough the code in the following slides, bên cạnh đó Some Preliminaries… • (HyperText Transfer Protocol): The c
Web Security Programming I Building Security in from the Start Except where otherwise noted all portions of this work are Copyright (c) 2007 Google and are licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ A Simple Web Server To illustrate what can go wrong if we do not design for security in our web applications from the start, consider a simple web server implemented in Java. All this program does is serve documents using HTTP. We will walkthrough the code in the following slides. Some Preliminaries… • (HyperText Transfer Protocol): The communications protocol used to connect to servers on the Web. • Its primary function is to establish a connection with a Web server and transmit HTML pages to the client browser or any other files required by an HTTP application. • Addresses of Web sites begin with an http:// prefix. Some Preliminaries… • A typical HTTP request that a browser makes to a web server: Get / HTTP/1.0 • When the server receives this request for filename / (which means the root document on the web server), it attempts to load index.html. It sends back: HTTP/1.0 200 OK followed by the document contents. SimpleWebServer: main() /* This method is called when the program is run from the command line. */ public static void main (String argv[]) throws Exception { /* Create a SimpleWebServer object, and run it */ SimpleWebServer sws = new SimpleWebServer(); sws.run(); } ... - tailieumienphi.vn 657708

Sponsor Documents