Web-based IDE for Interfacing View Controller

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 40 | FileSize: 0.50 M | File type: PDF
of x

Web-based IDE for Interfacing View Controller. The main purpose of this project is to develop a web version of an IDE i.e., Web-based IDE (Coding in the cloud) for Struts based Projects. To interface view and controller components of MVC architecture. Enables users to create XHTML pages using the drag and drop mechanism.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/web-based-ide-for-interfacing-view-controller-8681tq.html

Nội dung


676482

Tài liệu liên quan


Xem thêm