VINH XUAN QUYEN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 1 | Page: 119 | FileSize: 12.86 M | File type: PDF
of x

VINH XUAN QUYEN. 116 Wing Tsun Dummy Techniques is finally back in print and written by Master Yip Chun the son of Master Yip Man who taught Bruce Lee. This is an awesome book for those who study the Chinese Art of Wing Tsun. 130 pages filled with easy to follow photos and as well a poster that folds out for you to follow. The techniques are performed by the Master himself Yip Man so what you will learn is the same basics as Bruce Lee learnt fom the him.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/vinh-xuan-quyen-q061tq.html

Nội dung


673656