Vật lý 10 nâng cao - MOMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 24 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Vật lý 10 nâng cao - MOMEN CỦA LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. Kiến thức: - Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. - Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. - Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2.Kỹ năng: - Phân tích lực tác dụng lên vật rắn. - Vận dụng giải thích các hiện tượng và giải bài tập. B.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Biên soạn các câu hỏi kiểm tra bài cũ; củng cố bài giảng dưới dạng trắc.... Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/vat-ly-10-nang-cao-momen-cua-luc-dieu-kien-can-bang-cua-mot-vat-ran-co-truc-quay-qa9stq.html

Nội dung


  1. MOMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH A.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. - Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. - Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2.Kỹ năng: - Phân tích lực tác dụng lên vật rắn. - Vận dụng giải thích các hiện tượng và giải bài tập. B.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Biên soạn các câu hỏi kiểm tra bài cũ; củng cố bài giảng dưới dạng trắc nghiệm theo nội dung câu hỏi 1-4 SGK. - Chuẩn bị thí nghiệm theo hình 29.3 SGK. 2.Học sinh
  2. - Ôn tập các kiến thức về đòn bẩy. 3.Gợi ý ứng dụng CNTT - GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Chuẩn bị những hình ảnh cân bằng của các vật. - Mô phỏng các lực cân bằng theo các hình vẽ … C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 (…phút): Kiểm tra bài cũ. - Đặt câu hỏi cho HS. - Quy tắc hợp lực của Cho HS lấy ví dụ. hai lực song song - Nhận xét các câu trả cùng chiều. lời. - Momen ngẫu lực? 1. Nhận xét về tác Hoạt động 2 (…phút): dụng của một lực lên Tìm hiểu tác dụng của một vật rắn có trục một lực lên một vật rắn - Đọc phần 1, xem hình quay có định: có trục quay cố định. H29.1 - Các lực có giá song
  3. - Cho HS đọc SGK, - Thảo luận: Tác dụng song với trục quay xem hình vẽ, thảo làm quay của lực phụ hoặc cắt trục quay thì luận trả lời câu hỏi. thuộc vào yếu tố nào? không có tác dụng làm - Nhận xét cách trình - Trình bày kết quả? quay vật. bày. - Quan sát thí nghiệm H - Các lực có phương - Rút ra kết luận 29.3 vuông góc với trục - Theo dõi kết quả thí quay và có giá càng xa nghiệm trục quay thì tác dụng làm quay vật càng mạnh. - Vậy, tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố định từ trạng thái đứng yên không những phụ thuộc vào độ lớn của Hoạt động 3 (…phút): lực mà còn phụ thuộc Tìm hiểu định nghĩa khoảng cách từ trục momen của lực đối với - Nhận xét kết quả về tác quay tới giá (cách tay trục quay. dụng làm quay của lực đòn) của lực.
  4. - Cùng HS làm thí để đưa ra khái niệm 2. Momen của lực đối nghiệm, ghi kết quả momen của lực. Xem với một trục quay: thí nghiệm. hình H 29.4. a) Thí nghiệm: - Hướng dẫn HS rút ra - Trả lời câu hỏi C1. b)Momen của lực: kết luận. Hình 29.4 Xét một lực F nằm - Vẽ hình H 29.4, nêu - Đọc phần 2.b, trình trong mặt phẳng vuông câu hỏi C1. bày định nghĩa momen góc với trục quay Oz. - Nhận xét các câu trả của lực. Momen của lực F đối lời. với trục quay là đại - Cho HS đọc SGK. lượng đặc trưng cho - Yêu cầu HS trình bày tác dụng làm quay của định nghĩa. - Đơn vị của momen lực quanh trục ấy và lực? ý nghĩa vật lí của được đo bằng tích độ nó? lớn của lực và cánh tay đòn. M = F.d - Nêu ý nghĩa vật lý của - d: cánh tay đòn (tay momen. đòn) là khoảng cách từ trục quay tới giá của
  5. lực (m) - M: momen của lực (N.m) 3. Điều kiện cân bằng - Phát biểu quy tắc của một vật rắn có momen. trục quay cố định (Quy tắc momen): Muốn cho một vật rắn có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng momen của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng momen của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.
  6. - Đọc phần 4, mô tả hoạt M  M' động của cân đĩa, cuốc chim hình H 29.5,H 29.6 * Nếu quy ước momen -Trả lời câu hỏi C2. lực làm vật quay ngược - Cho HS xem hình, chiều kim đồng hồ có thảo luận. giá trị dương, cùng - Nêu câu hỏi C2. chiều kim đồng hồ có - Nhận xét kết quả. giá trị âm , thì: M1+M2+...=0 Với M1, M2 ... là - Thảo luận nhóm trả lời momen của tất cả các các câu hỏi trắc nghiệm lực đặt lên vật. theo nội dung câu 1- 4. Ứng dụng: Hoạt động 4 (…phút): 4(SGK); bài tập 1 a) Cân đĩa: Vận dụng, củng cố. (SGK). Khi cân thăng bằng, - Yêu cầu:Nêu câu hỏi. - Làm việc cá nhân giải trọng lượng của vật Nhận xét câu trả lời bài tập 2(SGK). bằng trọng lượng của cua các nhóm. - Ghi nhận kiến thức: quả cân. - Yêu cầu:HS trình bày Momen của lực, điều b) Quy tắc momen lực đáp án. kiện cân bằng của vật
  7. - Đánh giá, nhận xét kết rắn có trục quay cố định cón áp dụng cho cả quả giờ dạy. và ứng dụng của nó. trường hợp vật không có trục quay cố định. Vd chiếc cuốc chim. - Ghi câu hỏi và bài tập Hoạt động 5 (…phút): về nhà. Hướng dẫn về nhà. - Những sự chuẩn bị cho - Nêu bài tập về nhà:1, bài sau. 2,3,4/136. - Yêu cầu:HS chuẩn bị bài sau.
256704

Tài liệu liên quan


Xem thêm