Vai trò của điều dưỡng quản lý: Tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Vai trò của điều dưỡng quản lý: Tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh. Nội dung bài thuyết trình trình bày về các công việc của điều dưỡng quản lý, hội điều dưỡng Hoa Kỳ (AACN) và các vấn đề về yếu tố tạo nên một nhà lãnh đạo thực sự.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/vai-tro-cua-dieu-duong-quan-ly-tao-nen-mot-moi-truong-lam-viec-lanh-manh-azebuq.html

Nội dung


Vai trò của điều dưỡng quản lý

Tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh
Gina Rohlik Ths., Điều dưỡng cao cấp, chuyên gia điều dưỡng LS

Công việc của điều dưỡng quản lý
• Quản lý nguồn lực, cả nhân lực và vật lực:

– Bao gồm phải biết các nguồn lực có sẵn và làm sao để tiếp
cận.
• Thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa về điều dưỡng:
– Huấn luyện nhân viên
– Khuyến kích các điều dưỡng chủ động tự quản.
– Phối hợp với các nhân viên để nâng cao thực hành điều
dưỡng.

– Thúc đẩy hợp tác giữa điều dưỡng và các thành phần khác.
– Thực hiện việc đưa ra quyết định có chia sẻ.
– Lập lịch trình và cung cấp các nguồn lực cho việc phát triển
và đào tạo điều dưỡng.

Công việc của điều dưỡng quản lý
• Đảm bảo nhân lực đầy đủ:
– Sử dụng các công cụ đánh giá lượng công việc để xác định
nhu cầu nhân lực.
– Thuê người là hơn cả việc tìm một người có thể hoàn thành
nhiệm vụ yêu cầu, nhưng bao gồm việc xác định xem một
người sẽ làm việc tốt với nhóm hay không.

• Duy trì tinh thần làm việc của nhân viên:
– Ghi nhận thành tích, đóng góp của nhân viên

• Phối hợp với bác sỹ và các thành phần khác để
tăng cường an toàn bệnh nhân

Công việc của điều dưỡng quản lý
• Theo dõi số liệu:
– Các số liệu về chất lượng.
– Về sử dụng nhân lực

– Về sự hài lòng của nhân viên
– Về sự hài lòng của bệnh nhân

• Phản ứng trước các số liệu:
– Phát hiện xu hướng diễn biến
– Dự án nâng cao chất lượng

Công việc của điều dưỡng quản lý
• Duy trì sự giao tiếp mở với các điều dưỡng,
bác sỹ và các thành phần khác.
• Đặt mục tiêu cho đơn vị chăm sóc bệnh nhân
là phải luôn có các giá trị về tổ chức.
• Thể hiện và tăng cường sự lãnh đạo thực sự

1103876

Tài liệu liên quan


Xem thêm