UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC) : HEATING SYSTEMS OPERATION AND MAINTENANCE

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 277 | FileSize: 15.05 M | File type: PDF
of x

UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC) : HEATING SYSTEMS OPERATION AND MAINTENANCE. UFC are living documents and will be periodically reviewed, updated, and made available to usersas part of the Services' responsibility for providing technical criteria for military construction.Headquarters, U.S. Army Corps of Engineers (HQUSACE), Naval Facilities Engineering Command(NAVFAC), and Air Force Civil Engineer Support Agency (AFCESA) are responsible foradministration of the UFC system. Defense agencies should contact the preparing service fordocument interpretation and improvements. Technical content of UFC is the responsibility of thecognizant DoD working group. Recommended changes with supporting rationale should be sent tothe respective service proponent office by the following electronic form: Criteria Change Request(CCR). The form is also.... Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/unified-facilities-criteria-ufc-heating-systems-operation-and-maintenance-ap01tq.html

Nội dung


UFC 3-410-05N 16 January 2004 UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC) HEATING SYSTEMS OPERATION AND MAINTENANCE APPROVED FOR PUBLIC RELEASE; DISTRIBUTION UNLIMITED UFC 3-410-05N 16 January 2004 UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC) HEATING SYSTEMS OPERATION AND MAINTENANCE Any copyrighted material included in this UFC is identified at its point of use. Use of the copyrighted material apart from this UFC must have the permission of the copyright holder. U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND (Preparing Activity) AIR FORCE CIVIL ENGINEER SUPPORT AGENCY Record of Changes (changes are indicated by \1\ ... /1/) Change No. 1 Date Dec 2005 Location FOREWORD This UFC supersedes Military Handbook 1114/2, dated December 1991. ... - tailieumienphi.vn 665468