Tuyển tập Hoa Song Đường

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 146 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Tuyển tập Hoa Song Đường. Tập thơ Tuyển tập Hoa Song Đường gồm 100 bài được in ấn năm 2009, với Lời giới thiệu của Cụ Mộng Bình Sơn, ca ngợi công đức sinh thành, trong đó còn ngưỡng vọng ông bà, nội ngoại, tổ tiên Hồng Lạc Việt Nam, chứa đựng một nhân sinh quan sâu lắng tạo thành một triết lí của muôn loài đã hòa mình vào vạn hữu.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tuyen-tap-hoa-song-duong-n2nbuq.html

Nội dung


Tuyển tập Hoa Song Đƣờng
Thơ Mặc Giang - Viết về Cha Mẹ
* gồm có 151 bài *
Email: macgiang@y7mail.com ; thnhattan@yahoo.com.au

*****
Tuyển tập Hoa Song Đường gồm 100 bài được in ấn năm
2009, với Lời giới thiệu của Cụ Mộng Bình Sơn. Lúc đó đã
sáng tác hơn 100 bài, nhưng khi in thì chỉ để 100 bài cho
chẵn. Đến nay, đã có thêm 51 bài sau này nên cho luôn vào
đây, nếu có tái bản vẫn giữ nguyên 151 bài này cho nguyên
vẹn tất cả để ca ngợi công đức sinh thành, trong đó còn
ngưỡng vọng Ông Bà, Nội Ngoại, Tổ Tiên Hồng Lạc Việt
Nam.
Tác giả MG.

LỜI GIỚI THIỆU
HOA SONG ĐƢỜNG
Mỗi thế hệ thi ca đều xuất hiện những tâm hồn đặc biệt của các
nhà thơ qua từng thế hệ. Phần nhiều, tâm hồn xuất phát từ cảm tính
của thi nhân qua mọi sinh hoạt của xã hội.
Tập thơ Hoa Song Đƣờng của nhà thơ Mặc Giang vƣợt ra ngoài
cái vòng tâm tƣ hiện hữu xƣa nay, nó mang tính chất triết lí nhân
sinh, chứa chất mọi quy luật sinh tồn mà con ngƣời và vũ trụ cố
gắng tranh đấu để bảo tồn lẽ sống cùng với vạn hữu.
Đọc tập thơ Hoa Song Đƣờng của nhà thơ Mặc Giang, chúng ta
không bắt gặp những ƣớc muốn, tham vọng cá nhân thƣờng thấy
trong thơ, mà nó lắng đọng trong đạo làm ngƣời, trong nghĩa vụ
thiêng liêng của lẽ sống.
Tập thơ chứa đựng hàng trăm bài thơ nói về công đức sinh thành
và bổn phận đáp đền của con cái. Mục đích rất bình thƣờng nhƣng
lại chứa đựng một nhân sinh quan sâu lắng tạo thành một triết lí
của muôn loài đã hoà mình vào vạn hữu.
Có lẽ Mặc Giang muốn mƣợn thơ để diễn đạt một ý nghĩa sâu xa
trong luật sanh tồn của vũ trụ bằng ý thức thƣơng yêu của các bậc
sinh thành và nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa của kẻ đƣợc sanh ra,
nhƣng tâm tƣ của thơ Mặc Giang lại kích động sâu xa vào sự
thƣơng yêu, nghĩa sinh thành và sự báo đáp của kẻ mang ơn.
1

Từ đó, thơ Mặc Giang đã đi xa hơn trong lãnh vực triết lí nhân
sinh. Một dân tộc trƣởng thành không thể vƣợt ra ngoài vòng qui
luật ấy. Một đất nƣớc hình thành cũng không thể vƣợt ra ngoài qui
luật ấy mà làm nên.
Bởi vậy, tập thơ Hoa Song Đƣờng của Mặc Giang đƣơng nhiên trở
thành một tập thơ mang sắc thái triết học trong thời đại thi ca hôm
nay.
Sài Thành,
Ngày 01-04-2009
Mộng Bình Sơn
01. Mẹ Việt Nam muôn đời !
02. Phƣơng xa mất Mẹ
03. Tình Mẹ muôn đời
04. Nhắc những em tôi
05. Tình Cha muôn thuở !
06. Mai tôi về
07. Nếu mai có về thăm Quê Mẹ !
08. Tình thƣơng của Mẹ đong đầy
09. Tình Cha còn đó đẹp thay !
10. Đôi vành môi đọng lệ buồn
11. Ngày trở về
12. Lá rụng về cội !
13. Nhớ thƣơng ngày về
14. Mái tranh nghèo
15. Mẹ Thƣơng (Nhớ thƣơng về Mẹ)
16. Một cành hoa dâng Mẹ
17. Một cành hoa trắng thiên thu
18. Công đức sinh thành
19. Từ đó xa mờ
20. Hình bóng Mẹ Hiền
21. Hình bóng Cha già
22. Một ngƣời đi
23. Nhớ Mẫu Từ
24. Vành tang Mẹ
25. Mẹ đã đi rồi
26. Từ tạ Mẹ Hiền
27. Mẹ ơi, con đi …
28. Mẹ ơi, con không hứa !
29. Tôi nói anh nghe
30. Sóng vỗ đôi bờ
31. Màu Hoa trăng trắng phủ dày
32. Nâng vành tang trắng
33. Mẹ đi, lối cỏ hoa cài
2

34. Đóa Hoa Song Đƣờng
35. Một Đóa Song Đƣờng
36. Song Đƣờng, một đóa không tên !
37. Bài ca hay nhất
38. Xin dành cho Cha Mẹ
39. Tiếng nói Không Cha
40. Mẹ mãi còn đây
41. Một mình chƣa thỏa, là hai !
42. Điều ƣớc dâng Mẹ (Những Lời Mẹ Thƣơng)
43. Còn Mẹ là còn tất cả
44. Công Cha một tiếng - một đời !
45. Ngập ngừng, hai tiếng : Từ Thân !
46. Khép Cửa Đơn Côi
47. Một đời Ơn Cha
48. Mẹ cuối chân trời
49. Con trở về
50. Vòng hoa trắng phủ mộ phần
51. Một lòng thƣơng nhớ mãi
52. Thắp nén hƣơng mờ
53. Nếu có thể ?
54. Xin Cha hiểu lòng con
55. Tƣởng nhớ Mẹ Hiền (Xin Mẹ chứng tri)
56. Hai tiếng Mẹ Quê
57. Đƣờng về Bên Nội
58. Đƣờng về Quê Ngoại
59. Hoa Trắng trọn đời
60. Thấm đau lòng mẹ
61. Mẹ chờ con
62. Ơn Cha - Đức Mẹ
63. Mẹ đã xa rồi (Gợn sóng tuyền đài)
64. Cuối bờ rêu thiên cổ
65. Nhớ mãi tình quê
66. Cho trọn tình quê
67. Quê hƣơng chỉ một
68. Những cánh hoa rừng
69. Xin Mẹ chờ con
70. Nhớ bóng hình Cha
71. Mẹ tóc trắng – Cha bạc đầu !
72. Nào ai muốn viết !
73. Anh hùng còn rơi lệ !
74. Bốn bài vừa qua (Chung 1 cội nguồn)
75. Anh về thăm lại tình quê
76. Em về thăm lại quê xƣa
77. Cha về thăm lại quê nhà
78. Mẹ về thăm lại quê nghèo
79. Bài ca Mẹ Việt Nam
80. Bóng Mẹ cuối trời !
3

81. Cha kể con nghe
82. Cha theo tiếng gọi sơn hà
83. Đổi cả trần gian
84. Ngƣời Cha Việt Nam
85. Ông Cha của ta
86. Có bao giờ em hỏi ?
87. Đừng quên có Mẹ trong đời
88. Tìm Mẹ không lời
89. Tặng phẩm Mẹ cho đời
90. Tìm Mẹ đêm mơ
91. Mẹ về cửa tử
92. Hiểu Đễ cho vừa
93. Hát Mẹ bốn mùa
94. Cảm ơn Cha Mẹ
95. Ân nghĩa Song Đƣờng
96. Mất Mẹ là mất tất cả
97. Vời vợi Công Cha
98. Hỏi thăm Cha
99. Mỗi năm Giỗ Mẹ
100.
Trắng cả thiên thu
101.
Đi giữa Lòng Đất Mẹ
102.
Sao thƣơng Quê Cha - Đất Mẹ
103.
Hành trình Quê Mẹ
104.
Quê Cha - Đất Mẹ
105.
Còn đâu tiếng nói Mẹ Cha
106.
Tiếng khóc Mồ Côi
107.
Con đi giữa lòng Đất Mẹ
108.
Thơ nhạc quê hƣơng
109.
Đóa Hoa Hiếu Hạnh
110.
Hai sắc Bông Hồng
111.
Một đóa Trắng - Hồng
112.
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh
113.
Mẹ là tất cả
114.
Không gì so sánh Mẹ
115.
Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng
116.
Biết thƣơng Cha Mẹ
117.
Từ tạ Song Đƣờng
118.
Cành hoa dâng Cha Mẹ
119.
Đất Tổ - Quê Cha
120.
Gia tài của Mẹ
121.
Mở Trang Hiếu Hạnh
122.
Thông Điệp Vu Lan
123.
Hoa Trắng thiên thu
124.
Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời
125.
Vu Lan, Cha có buồn không ?
126.
Vu Lan nhớ Mẹ Hiền
127.
Còn đó quê tôi
4

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Quốc Lễ Thù Ân
Còn đó Vu Lan
Bông Trắng thôi cài
Bông Hồng, một đóa em mang
Bông Hồng, một đóa nâng niu
Mẹ Cha là nhất trần gian
Nhờ Hội Vu Lan
Hoa Hồng muôn thuở
Cánh Hoa thiên thu
Ƣớc vọng Vu Lan
Vin Cành Hoa Trắng
Hiếu Hạnh Phật Giáo
Hoa Trắng Thù Ân
Nở Đóa Từ Thân
Thắm tô Tình Mẹ
Công đức Phụ thân
Công đức Song Đƣờng
Hoa Hồng dâng Mẹ
Hiếu Hạnh đền ơn
Công Ơn Cha Mẹ
Vạn lời Mẹ Thƣơng
Vu Lan nhớ Mẹ
Vƣờn Hồng kết nụ Mẹ Yêu
Tôn thờ Mẹ Yêu

************

Mẹ Việt Nam, Muôn Đời !
Thơ Nhạc * Tháng 03 - 2004.

Mẹ Việt Nam
Năm ngàn năm tổ quốc oai hùng
Năm ngàn năm lịch sử huy hoàng
Để muôn đời là núi là sông
Mẹ Việt Nam
Năm ngàn năm từ thuở Vua Hùng
Năm ngàn năm dòng giống Tiên Rồng
Để muôn đời là nƣớc là non
Mẹ Việt Nam
Năm ngàn năm từ thuở khơi dòng
Năm ngàn năm tay bế tay bồng
Để muôn đời là cháu là con
Mẹ Việt Nam máu đỏ da vàng
Mẹ Việt Nam sau trƣớc một lòng
Và muôn đời gìn giữ sắc son
Mẹ Việt Nam mái tóc buông dài
5

1115661