of x

Tuyển tập 100 bài tình tự quê hương 5

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 102 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Tuyển tập 100 bài tình tự quê hương 5. Tập thơ Tuyển tập 100 bài tình tự quê hương 5 là tác phẩm của nhà thơ Mặc Giang viết về quê hương, dân tộc, tình tự, con người và sắc thái Việt Nam. Tập thơ gồm có 100 bài sử dụng chủ yếu là thể loại thơ tự do: ai có nghe, quê nhà ta đó, trao lại cho em, ân phụ mẫu Tiên Rồng, thương người miền Trung, cát bụi hoen mờ, mấy cuộc phù sinh, con tàu quê hương, con tàu tha phương và đừng tan tro bụi tâm hồn.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tuyen-tap-100-bai-tinh-tu-que-huong-5-r2nbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Tuyển tập 100 bài tình tự quê hương 5.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện Giải Trí - Thư Giãn,Truyện ngắn mang đến cho công tác giảng dạy.Xin mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Tuyển tập 100 bài tình tự quê hương 5 thuộc chủ đề ,Giải Trí - Thư Giãn,Truyện ngắn được chia sẽ bởi user truyen-ngan tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Giải Trí - Thư Giãn,Truyện ngắn , có tổng cộng 102 page , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có Thơ Mặc Giang, Tuyển tập 100 bài tình tự quê hương, Thơ về quê hương, Sắc thái Việt Nam, Bài thơ tình tự quê hương ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tập thơ Tuyển tập 100 bài tình tự quê hương 5 là tác phẩm của nhà thơ Mặc Giang viết về quê hương, dân tộc, tình tự, con người và dung nhan thái Việt Nam, ngoài ra Tập thơ gồm có 100 bài sử dụng chủ yếu là thể loại thơ tự do: ai có nghe, quê nhà ta ấy, trao lại cho em, ân phụ mẫu Tiên Rồng, thương người miền Trung, cát bụi hoen mờ, mấy cuộc phù sinh, con tàu quê hương, con tàu tha hương và đừng tan tro bụi tâm hồn, ngoài ra Tuyển tập, cho biết thêm 100 bài Tình Tự Quê Hương 5, nói thêm là Viết về Quê Hương, Dân Tộc,, bên cạnh đó Tình Tự, Con người và Sắc thái Việt Nam, nói thêm TNT Mặc Giang, nói thêm là thnhattan@yahoo, cho biết thêm com, nói thêm au, tiếp theo là 01, ngoài ra 02, bên cạnh đó 03, bên cạnh đó 04, thêm nữa 05, bên cạnh đó 06, cho biết thêm 07,còn cho biết thêm 08, thêm nữa 09, nói thêm 10, bên cạnh đó 11, kế tiếp là 12, tiếp theo là 13, kế tiếp là 14, ngoài ra 15, cho biết thêm 16, nói thêm 17, bên cạnh đó 18, nói thêm 19, thêm nữa 20, nói thêm là 21,còn cho biết thêm 22, bên cạnh đó 23, ngoài ra 24, thêm nữa 25, cho biết thêm 26, thêm nữa 27, cho biết thêm 28,còn cho biết thêm 29, ngoài ra 30, bên cạnh đó 31, kế tiếp là 32, cho biết thêm 33, tiếp theo là 34,còn cho biết thêm 35, cho biết thêm 36, bên cạnh đó Ai có nghe, cho biết thêm Quê nhà ta đó, ngoài ra Trao lại cho em, ngoài ra Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng,còn cho biết thêm Thƣơng Ngƣời Miền Trung, thêm nữa Cát bụi hoen mờ, tiếp theo là Thế à !, cho biết thêm Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1, nói thêm Quán Âm Thị Kính Việt Nam 2, ngoài ra Mấy cuộc phù sinh, thêm nữa Con tàu Quê Hƣơng, kế tiếp là Con tàu Tha Phƣơng, bên cạnh đó Đừng tan tro bụi tâm hồn,còn cho biết thêm Biên Hòa - Chợ Quán xác xơ, kế tiếp là Nhớ chuyện Vân Tiên, thêm nữa Nhƣ cánh chim bay, bên cạnh đó V
Tuyển tập
100 bài Tình Tự Quê Hương 5
Viết về Quê Hương, Dân Tộc,
Tình Tự, Con người và Sắc thái Việt Nam.

TNT Mặc Giang
thnhattan@yahoo.com.au
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ai có nghe
Quê nhà ta đó
Trao lại cho em
Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng
Thƣơng Ngƣời Miền Trung
Cát bụi hoen mờ
Thế à !
Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1
Quán Âm Thị Kính Việt Nam 2
Mấy cuộc phù sinh
Con tàu Quê Hƣơng
Con tàu Tha Phƣơng
Đừng tan tro bụi tâm hồn
Biên Hòa - Chợ Quán xác xơ
Nhớ chuyện Vân Tiên
Nhƣ cánh chim bay
Vọng cố hƣơng
Tiếng vọng núi rừng
Thƣơng Cội Tùng Già
Ai Vua, ai Cọp !
“Quê hƣơng thứ hai” nghe nhục lắm!
Khúc dạ tâm đan
Thƣơng lấy Haiti
Việt Nam dân tộc anh hùng
Ba mƣơi lăm năm
Quán trọ vô thƣờng
Biết thƣơng Cha Mẹ
Quê Hƣơng yêu dấu
Nhớ mãi Tình Quê
Một tiếng Tình Quê
Chiêu hồn Lịch Sử
Từ tạ Song Đƣờng
Không sao đánh đổi Tình Quê
Thăm Cánh Hoa này
Sống đi, đừng hỏi!
Ca ngợi Quê Hƣơng
1

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Em tôi thƣờng hỏi
Tô thắm Quê Hƣơng
Hùng ca Sông Núi
Tuyệt thế Sơn Hà
Đầy bãi thuẫn mâu
Dựa lƣng Cõi Chết
Ta mãi thiên thu
Mang Kiếp gió sƣơng
Cành Hoa dâng Cha Mẹ
Đất Tổ Quê Cha
Gia tài của Mẹ
Ngàn năm Thăng Long
Tình Quê sống mãi
Không bao giờ bỏ cuộc
Nƣớc Non Nhà
Non Nƣớc hữu tình
Nƣớc Việt dấu yêu
Ấm lạnh Tình Quê
Quyền thiêng liêng tối thƣợng
Bảo tồn Sông Núi
Dƣ đồ Tổ Quốc
Nhà xƣa đổ nát
Con tàu dĩ vãng
Bông Hồng trên Nấm Mộ Hoang
Bông Hồng cho ai
Hoa Trắng thiên thu
Mẹ, tặng phẩm duy nhất trong đời
Còn đó quê tôi
Quốc Lễ Thù Ân
Hoa Trắng thôi cài
Bông Hồng một đóa em mang
Bông Hồng một đó nâng niu
Mẹ Cha là nhất trần gian
Hoa Hồng muôn thuở
Cánh Hoa thiên thu
Vin Cành Hoa Trắng
Hiếu Hạnh Phật Giáo
Hoa Trắng Thù Ân
Nở đóa Từ Thân
Thắm tô Tình Mẹ
Công đức Phụ thân
Công đức Song Đƣờng
Hoa Hồng dâng Mẹ
Hiếu Hạnh đền ơn
Việt Nam ngạo nghễ
Bài ca ngợi Núi Sông
Dừng lại con tàu
2

84. Hai ngả đôi bờ
85. Tình tự Quê Hƣơng
86. Kết Sử đan thanh
87. Quê Nghèo có tội gì đâu
88. Bỗng nhớ Quê Nghèo
89. Đừng ai đánh mất
90. Con tàu Quê Hƣơng
91. Đừng có than van
92. Yêu Quê Hƣơng đích thực
93. Trƣờng ca Sông Núi
94. Ai bì Việt Nam
95. Ôm quê hƣơng vào lòng
96. Việt Nam non nƣớc hữu tình
97. Lớp Ba Trƣờng Làng
98. Quê Hƣơng là gì hỡ Mẹ
99. Sức sống Việt Nam
100.
Khúc ruột Miền Trung

Ai có nghe !
Thế thời núi đá lƣng đèo
Chim bay dƣới nƣớc thuyền chèo trên non
Giày vò cay xé tâm hồn
Tóc tơ đay nghiến lòng son cực hình
Tƣởng ai, nào ngỡ lại mình
Càng xa xót nỗi, càng tình tình tang
Thế thời nghiệt ngã Đèo Ngang
Cá khô đáy vực nƣớc tràn sơn khê
Trƣợng phu cạn kiệt ƣớc thề
Tiểu nhân ngất ngƣởng kết bè đeo ngai
Dẫu cho con nƣớc con dài
Khúc sông lạnh ngắt tuyền đài giá băng
Thế thời đảo lộn chịt chằng
Tre già chết gốc, non măng phủ đầu
Nƣớc non gãy mấy nhịp cầu
Quan san cách trở vũng nâu tƣ lƣờng
Đèo bòng nát cõi quê hƣơng
Đa mang cát đá phơi đƣờng xác xơ
Thế thời ác mộng ru mơ
Ma trơi dẫn lối quỷ chờ bóng đêm
Ba mƣơi không có ánh đèn
Vật vờ nghĩa địa hỏi thềm hƣ vô
Đan tay vá víu cơ đồ
Đan tâm ôm ấp mịt mờ nƣớc non
Tâm đâu mà hỏi nát hồn
Lòng đâu mà hỏi vết son nhũn tàn
3

Thƣơng không, Thế Lữ - Nhớ Rừng
Buồn không, Công Trứ - vẫy vùng nam nhi
Bạch Đằng róc rách Ba Vì
Hát Giang sóng vỗ thầm thì Nhị Trƣng
Thế thời núi ngả nghiêng rừng
Ai nghe trống giục, ai đừng có nghe !
Tháng 10 – 2009

Quê nhà ta đó
Cuộc đời này, xin dành cho dân tộc
Tấm lòng này, xin dành cho quê hƣơng
Dù có ở đâu, trên muôn hƣớng ngàn phƣơng
Ta vẫn gặp nhau, giữa hồn thiêng sông núi
Em lắng nghe, tiếng lâng lâng tình tự
Chị se lòng, lời Mẹ dặn xa xƣa
Anh thấm đau, lời Cha thuở dựng cờ
Máu Văn Lang nối dòng đan lịch sử
Thành Cổ Loa, bóng cờ bay hùng cứ
Đất Thăng Long, nền văn vật một thời
Huế Kinh Đô trầm mặc mãi không nguôi
Phố Sài Gòn đã hơn ba trăm tuổi
Này anh hỡi, Trƣờng Sơn mờ bóng núi
Này em ơi, Biển Đông khóc bờ xa
Chị thì sao mà mắt lệ không nhòa
Bởi vận nƣớc lênh đênh, sơn hà nguy biến
Ta còn nhau, lửa hồn thiêng khói quyện
Ta còn nhau, máu đỏ với da vàng
Năm ngàn năm, dòng lịch sử thênh thang
Càng ôm ấp, càng tình sâu nghĩa nặng
Nƣớc chảy mãi, mới sông dài biển rộng
Núi lên cao, mới thấm vị sơn khê
Anh em ta, nung nấu vẹn câu thề
Hồn dân tộc, mái quê nhà ta đó.
Tháng 11 – 2009

Trao lại cho em
4

Có những ngƣời em biết hƣớng về nguồn cội
Nghe trong lòng sung sƣớng quá đi thôi
Tre già măng mọc, sợ gì giữa đất trời
Khóe mắt khô hoen mi mờ lệ sử
Cha Quốc Tổ trên ngôi cao thờ tự
Mẹ Âu Cơ trên đỉnh núi kiêu sa
Năm ngàn năm sừng sững mái quê nhà
Mảnh dƣ đồ thiêng liêng thêu gấm vóc
Sóng Biển Đông triều triều dâng hồn nƣớc
Gió Trƣờng Sơn lồng lộng ngát hƣơng quê
Để tƣợng trƣng son sắt vẹn ƣớc thề
Dòng lịch sử ngân vang trao thế hệ
Có những ngƣòi em biết giữ gìn Đất Mẹ
Hoa cội nguồn bừng nở đất Quê Cha
Lòng an vui nghe hai tiếng sơn hà
Đất phƣơng Nam, ngƣời phƣơng Nam tọa thị
Ta hát vang trên đầu nguồn của suối
Em reo hò giao tiếp tận cuối sông
Chim Lạc kêu đáp lại tiếng chim Hồng
Tiên cỡi hạc, Rồng hóa thân cất cánh
Ải Nam Quan, đỉnh địa đầu dựng nƣớc
Mũi Cà Mau, điểm cuối mở giang san
Trổi hồn thiêng sông núi của năm ngàn
Truyền trao mãi muôn đời không thay đổi.
Tháng 11 – 2009

Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng
Bông hồng hiếu hạnh thiêng liêng
Lành thay, con cháu thảo hiền nhớ ân
Mẹ Cha, công đức song thân
Ông Bà, dòng họ gốc phần thâm sâu
Băng qua vạn lý nhịp cầu
Dâng lên Tiên Tổ khởi đầu sơ khai
Hùng Vƣơng quốc phụ phƣơng đài
Âu Cơ quốc mẫu ƣơm ngai Lạc Hồng
Ngàn năm văn hiến núi sông
An nhiên tọa thị giống dòng Việt Nam
Bông hồng hai sắc cƣu mang
Cho anh cho chị lên đàng đắp xây
5

1115665

Sponsor Documents