of x

từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 10 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 1. Tham khảo tài liệu 'từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tu-vung-tieng-anh-so-cap-unit-1-9e8ttq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 1.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông giúp đỡ cho nghiên cứu khoa học.Xin mời thành viên quan tâm cùng xem ,Tài liệu từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 1 thuộc danh mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông được giới thiệu bởi thành viên tienganhphothong đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông , có tổng cộng 10 trang , thuộc file .PDF, cùng mục còn có kiến thức tiếng anh ,kĩ năng học tiếng anh ,tiếng anh phổ thông ,từ vựng tiếng anh ,ngữ pháp tiếng anh ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ quát dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả Bài học VIP Unit 1 Vocabulary Word Transcript Class Audio Meaning Example My younger /eɪ/ sister has a a article một /ə/ very cute dog, ngoài ra There`s an /æn/ an article một apple in the /ən/ plate, bên cạnh đó about /əˈbaʊt/ prep về What are you talking about? Her name comes above /əˈbʌv/ prep ở trên above mine on the list, kế tiếp là The bakery ngang across /əˈkrɒs/ prep is just qua across the street, nói thêm là hành He acts like act /ækt/ v động, cư a fool, tiếp theo là xử He takes a năng more active active /ˈæk, ngoài ra tɪv/ adj động, role in the chủ động team nowadays, ngoài ra She takes part in many hoạt sports activity /ækˈtɪv, thêm nữa ɪ, nói thêm là ti/ n động activities in our
Bài học VIP Unit 1 Vocabulary Word Transcript Class Audio Meaning Example My younger /eɪ/ sister has a a article một /ə/ very cute dog. There`s an /æn/ an article một apple in the /ən/ plate. about /əˈbaʊt/ prep về What are you talking about? Her name comes above /əˈbʌv/ prep ở trên above mine on the list. The bakery ngang across /əˈkrɒs/ prep is just qua across the street. hành He acts like act /ækt/ v động, cư a fool. xử He takes a năng more active active /ˈæk.tɪv/ adj động, role in the chủ động team nowadays. She takes part in many hoạt sports activity /ækˈtɪv.ɪ.ti/ n động activities in our university. thêm Beat the add /æd/ v vào, butter and ... - tailieumienphi.vn 302227

Sponsor Documents