of x

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 14 | FileSize: 0.06 M | File type: PPT
2 lần xem

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH. + Từ khát vọng giải phóng Dân tộc, giải phóng nhân dân đã đưa Hồ Chí Minh đến với CNXH + Từ truyền thống đạo đức của Dân tộc đã đưa… + Từ truyền thống văn hóa của Dân tộc đã đưa… + Về kinh tế mong muốn mọi người có cuộc sống ấm no ……. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-cnxh-va-con-duong-qua-do-len-cnxh-96l3tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến mọi người thư viện TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Khoa Học Xã Hội,Chính trị học đưa vào cho công tác giảng dạy.Xin mời thành viên quan tâm cùng xem ,Thư viện TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH thuộc danh mục ,Khoa Học Xã Hội,Chính trị học được chia sẽ bởi thành viên chinhtrihoc tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Khoa Học Xã Hội,Chính trị học , có tổng cộng 14 page , thuộc file .PPT, cùng chuyên mục còn có tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, quan điểm của hồ chí minh, Chủ nghĩa xã hội ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
+ Từ khát vọng giải phóng Dân tộc, giải phóng dân chúng đã đưa Hồ Chí Minh tới với CNXH ,còn cho biết thêm + Từ truyền thống đạo đức của Dân tộc đã đưa… , nói thêm + Từ truyền thống văn hóa của Dân tộc đã đưa… , tiếp theo là + Về kinh tế mong muốn mọi người có đời sống sung túc …… TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH I- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CNXH 1- Con đường hình thành tư duy về chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh + Từ khát vọng giải phóng Dân tộc, giải phóng dân chúng đã đưa Hồ Chí Minh tới với CNXH + Từ truyền thống đạo đức của Dân tộc đã đưa… + Từ truyền thống văn hóa của Dân tộc đã đưa… + Về kinh tế mong muốn mọi người có đời sống sung túc …… • + Chủ nghĩa Mác–Lênin đã đưa Hồ Chí Minh… • => Tóm lại từ 5 cơ sở trên đã đưa Hồ Chí Minh tới với chủ nghĩa xã hội • 2-Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc thù bản chất của chủ nghĩa xã
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH I- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẶC TRƯNG MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC CNXH 1- Con đường hình thành tư duy về chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh + Từ khát vọng giải phóng Dân tộc, giải phóng nhân dân đã đưa Hồ Chí Minh đến với CNXH + Từ truyền thống đạo đức của Dân tộc đã đưa… + Từ truyền thống văn hóa của Dân tộc đã đưa… + Về kinh tế mong muốn mọi người có cuộc sống ấm no …… • + Chủ nghĩa Mác–Lênin đã đưa Hồ Chí Minh… • => Tóm lại từ 5 cơ sở trên đã đưa Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội • 2-Tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội • a- Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về đặc trưng của Chủ nghĩa xã hội : • + Xóa bỏ từng bước chế độ tư hữu TBCN, thiết lập chế độ sở hữu công cộng để giải phóng sức SX • + Có nền đại công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ hiện đại, có khả năng cải tạo được nông nghiệp, tạo ra năng suất lao động • +Thực nguyên tắc phân phối theo lao động • + Khắc phục dần sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa nông thôn và thành thị, lao động trí óc và lao động chân tay • + Con người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, có điều kiện phát triển cá nhân toàn diện • + Sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình , nhà nước tự tiêu vong • b- Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội : • * Hồ Chí Minh nói về CNXH bằng nhiều cách, từ nhiều góc độ khác nhau như : CNXH trước hết nhằm làm cho nhân dân thoát nạn bần cùng làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc….vv Từ nhiều cách định nghĩa của Hồ Chí Minh, ta rút ra một số đặc trưng của CNXH như sau : • + CNXH là một chế độ do nhân dân làm chủ.. • + CNXH có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu SX chủ yếu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân lao động • +CNXH là xã hội phát triển cao về văn hóa , đạo đức, con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột và bất công, có cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú, có điều kiện phát triển cá nhân toàn diện • +CNXH là xã hội công bằng và hợp lý, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, có sức mà không làm thì không được hưởng • + CNXH là xã hội trong đó các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ • + CNXH là công trình tập thể của dân và do nhân dân xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng ... - tailieumienphi.vn 739987

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm