Trò chơi Rồng đỏ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 100 | FileSize: 0.29 M | File type: PPT
of x

Trò chơi Rồng đỏ. trò chơi rồng đỏ với những câu hỏi trắc nghiệm về tất cả các linh vực kinh tế, xã hội, học tập, lịch sử giúp các bạn thư giãn sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng.Thông qua trò chơi thư giãn vui này kiến thức của các bạn về cuộc sống , học tập... cũng được mở rộng hơn.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tro-choi-rong-do-l581tq.html

Nội dung


  1.    
  2. CÂU 1  Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm nào ? A ) Năm 40 B ) Năm 73 C ) Năm 12 D ) Năm 32  
  3. CÂU 2  Câu nào sau đây nói về lòng yêu nước của  dân tộc ta ? A ) Uống nước  B ) Cày sâu nhớ nguồn cuốc bẫm  C ) Có công mài sắt,  D ) Giặc đến nhà  có ngay nên kim đàn bà cũng đánh
  4. CÂU 3  Bác Hồ sinh năm nào ? A ) 1890 B ) 1980 D ) 1218 D ) 1562
  5. CÂU 4  Câu sau là câu gì ?  “ Một nắng ...... sương A ) Có B ) Ba C ) Hai D ) Một
  6. CÂU 5  Cách mạng tháng tám thành công vào  năm nào ? A ) 1356 B ) 1945 C ) 1786 D ) 1988
  7. CÂU 6  Nhạc sĩ Văn Cao sinh ngày , tháng năm  nào ? A ) 15 / 11 / 1923 B ) 12 / 9 / 1978 C ) 13 / 5 / 1948 D ) 19 / 1 / 1908
676423