TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 7 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ. Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động và sóng điện từ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/trac-nghiem-dao-dong-va-song-dien-tu-v04xtq.html

Nội dung


  1. TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Trong mạch dao động LC, đại lượng nào sau đây không biến thiên tuần hoàn theo thời gian? 4.1 A) Điện tích của tụ điện. B) Điện áp giữa hai bản tụ điện. C) Năng lượng điện trường ở tụ điện và năng lượng từ trường ở cuộn dây. D) Năng lượng điện từ của mạch. Mạch dao động LC, dao động tự do với tần số 4.2 2 1 B)   D)   A)   2 LC C)   LC LC LC Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây: 4.3 2 L C C)T = 2 LC A) T = 2 B) T = 2 D) T = C L LC Chọn câu trả lời SAI 4.4 A) Mạch dao động điện từ gồm có một tụ điện nối kín với một cuộn cảm. B) Dao động điện từ trong mạch dao động LC lý tưởng là dao động tự do tắt dần. 1 C) Tần số góc trong mạch dao động là  = là tần số góc dao động riêng của mạch. LC D) Năng lượng của mạch dao động được bảo toàn. Điện trường xoáy là điện trường: 4.5 A) có các đường sức không khép kín. B) có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ. C) giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi. D) của các điện tích đứng yên. Trong mạch dao động LC, nếu điện tích cực đại tr ên tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong 4.6 mạch là Io thì chu kỳ dao động là Qo Io B) T  2 C) T  2  A) T = 2QoIo D) T = 2LC Io Qo Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là 4.7 2 2 2 2 Qo Qo Qo Qo A) W  B) W  C) W  D) W  2C 2L C L Trong mạch dao động LC, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch 4.8 A) Tăng 4 lần B) Tăng 2 lần C) Giảm 4 lần D) Giảm 2 lần Trong mạch LC, khi tăng độ tự cảm của cuộn dây lên 2 lần và giảm điện dung của tụ 2 lần thì tần số dao 4.9 động của mạch A) Không đổi B) tăng 2 lần C) Giảm 2 lần D) Tăng 4 lần Công thức nào sau đây tính bước sóng điện từ mà mạch LC thu được 4.10 2c c c A)   B)   D)   C)   c2 LC 2 LC LC LC Mạch dao động LC dùng trong máy thu thanh. Biết L = 2.10 – 5 H. Nếu điều chỉnh giá trị C = 8,8.10 – 12 F thì 4.11 mạch sẽ bắt được sóng điện từ có bước sóng bao nhiêu? A) 100m B) 150m C) 250m D) 500m Khi nói về dao động điện từ trong một mạch dao động, phát biểu nào sau đây là SAI? 4.12 A) Điện tích trên các bản cực của tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian B) Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hoà theo thời gian
  2. C) Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian D) Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hoà theo thời gian Trong thiết bị điện tử nào sau đây có cả máy phát và máy thu vô tuyến? 4.13 B) Điện thoại bàn A) Máy vi tính C) Điện thoại di động D) Dụng cụ điều khiển ti vi từ xa Nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng: 4.14 B) Sóng dừng A) Giao thoa sóng C) Cộng hưởng điện D) Một hiện tượng khác Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây thuần cảm L = 50mH và tụ điện có điện dung C = 5µF . Tính 4.15 tần số riêng f của mạch và năng lượng điện từ W của mạch, biết hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V. A) f = 318 Hz và W = 9.10 – 5 J B) f = 518 Hz và W = 8.10 – 5 J –5 D) f = 310 Hz và W = 7.10 – 5 Hz C) f = 218 Hz và W = 6.10 J 2 0,8 Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = mH và tụ có C = F thì tần số riêng của mạch dao 4.16   động là: A) 20kHz B) 125kHz C) 1,25kHz D)12,5 kHz Sóng điện từ được các đài truyền hình phát đến mọi điểm trên mặt đất thuộc dải sóng nào? 4.17 C) sóng ngắn D) sóng cực ngắn A) Sóng dài B) sóng trung 2 mH và tụ điện có Một mạch dao động dùng trong máy thu vô tuyến, gồm có cuộn cảm có độ tự cảm L = 4.18  điện dụng C thay đổi. Để mạch bắt đựợc sóng điện từ có tần số 12,5kHz thì điện dung của tụ là: 0,8 1 0,8 0,8 F F A) C = B) C) pF D) nF     Chọn phát biểu SAI khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC lý tưởng: 4.19 A) Năng lượng điện từ của mạch bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện. B) Năng lượng điện từ của mạch biến đổi tuần hoàn theo thời gian. C) Năng lượng điện từ của mạch bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm. D) Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn cùng tần số. Vận tốc ánh sáng trong chân không: c = 3.108m/s. Mạch dao động điện từ có tần số f = 5.105Hz. Bước sóng 4.20 của sóng điện từ do mạch đó phát ra là: A) 600m. B) 60cm. C) 60m. D) 6m.
484445

Tài liệu liên quan


Xem thêm