of x

Trắc nghiệm chương Halogen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 66 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
66 lần xem

Trắc nghiệm chương Halogen. Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm chương halogen', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/trac-nghiem-chuong-halogen-byhqtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ đến mọi người thư viện Trắc nghiệm chương Halogen.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ mang đến cho công tác giảng dạy.Xin mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Thư viện Trắc nghiệm chương Halogen thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ được giới thiệu bởi user onthidhcd đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Tài Liệu Phổ Thông,Ôn thi ĐH-CĐ , có tổng cộng 4 page , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có ôn thi đại học 2010, giáo dục, đào tạo, ôn thi đại học - cao đẳng, ôn thi tốt nghiệp, tài liệu luyện thi đại học, đề thi thử đại học, kiến thức 12 tổng hợp ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm chương halogen', tài liệu phổ biến, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả TR C NGHI M CHƯƠNG HALOGEN 1, cho biết thêm Khí hidroclorua có th đư c đi u ch b ng cách cho mu i ăn tác d ng v i A, bên cạnh đó Xút B, nói thêm Axit sunfuric đ m đ c C, ngoài ra Nư c D,còn cho biết thêm H2SO4 loãng, cho biết thêm 2, kế tiếp là Cho axit sunfuric đ m đ c tác d ng v i 58, kế tiếp là 5g Natri clorua, đun nóng, ngoài ra Hòa tan khí t o thành vào, nói thêm 146g nư c, nói thêm là Tính n ng đ ph n trăm dung d ch thu đư c A, nói thêm 25% B, bên cạnh đó 20% C, cho biết thêm 0, nói thêm 2% D,còn cho biết thêm k t qu khác,còn cho biết thêm 3, bên cạnh đó Nh n ra g c clorua trong dung d ch b ng A, kế tiếp là Cu(NO3)2 B, bên cạnh đó Ba(NO3)2 C, nói thêm AgNO3 D, tiếp theo là Na2SO4, thêm nữa 4, bên cạnh đó Hòa tan 58, nói thêm 5g NaCl vào nư c đ đư c 0, nói thêm là 5 lít dung d ch NaCl, tiếp theo là Dung d ch này có n ng đ mol/l A, tiếp theo là 1M B, kế tiếp là 0, tiếp theo là 5M C,còn cho biết thêm 2M , bên cạnh đó 0, nói thêm 4M, cho biết thêm 5, nói thêm là Trong dãy những halogen, khi đi t F đ n I, tiếp theo là A, tiếp theo là bán kín
  1. TR C NGHI M CHƯƠNG HALOGEN 1. Khí hidroclorua có th đư c đi u ch b ng cách cho mu i ăn tác d ng v i A. Xút B. Axit sunfuric đ m đ c C. Nư c D. H2SO4 loãng 2. Cho axit sunfuric đ m đ c tác d ng v i 58.5g Natri clorua, đun nóng. Hòa tan khí t o thành vào 146g nư c. Tính n ng đ ph n trăm dung d ch thu đư c A. 25% B. 20% C. 0.2% D. k t qu khác 3. Nh n ra g c clorua trong dung d ch b ng A. Cu(NO3)2 B. Ba(NO3)2 C. AgNO3 D. Na2SO4 4. Hòa tan 58.5g NaCl vào nư c đ đư c 0.5 lít dung d ch NaCl. Dung d ch này có n ng đ mol/l A. 1M B. 0.5M C. 2M . 0.4M 5. Trong dãy các halogen, khi đi t F đ n I A. bán kính nguyên t gi m d n B. đ âm đi n gi m d n C. kh năng oxi hoá tăng d n D. năng lư ng liên k t trong phân t đơn ch t tăng d n 6. clo v a là ch t oxi hoá v a là ch t kh trong ph n ng v i: A. hiđro sunfua B. anhiđrit sunfurơ C. dung d ch NaBr D. dung d ch NaOH 7. Cho các dung d ch axit: HF, HCl, HBr, HI. Th t gi m d n tính axit là: A. HBr > HCl >HF >HI B. HCl>HF >HBr >HI C. HF>HCl>HBr>HI D. HI>HBr>HCl>HF 8. S c khí O3 vào dung d ch KI có nh s n vài gi t h tinh b t, hi n tư ng quan sát đư c là: A. dung d ch có màu vàng nh t B. dung d ch có màu xanh C. dung d ch không màu D. dung d ch có màu tím 9. Kim lo i nào sau đây tác d ng đư c v i axit HCl loãng và khí clo cho cùng lo i mu i clorua kim lo i: A. Fe B. Zn C. Cu D. Ag 10. Axit clohiđric có th tham gia ph n ng oxi hoá - kh v i vai trò là: A. Ch t oxi hoá B. ch t kh C. môi trư ng D. t t c đ u đúng
  2. 11. Cho các axit: HClO3 (1), HIO3 (2), HBrO3 (3). S p x p theo chi u axit m nh d n: A. (1)
  3. 20. Hoà tan hoàn toàn 20 gam h n h p Mg và s t b ng dung d ch HCl dư, sau ph n ng thu đư c 11,2 lit khí (đktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu đư c bao nhiêu gam mu i khan? A. 71,0 gam B. 91,0 gam C. 90,0 gam D. 55,5 gam 21. Trong s các hiđro halogenua dư i đây, ch t có tính kh m nh nh t là: A. HF B. HCl C. HBr D. HI 22. Dung d ch axit nào không nên ch a trong bình thu tinh? A. HF B. HCl C. HNO3 D. HBr 23. Cho các m nh đ dư i đây, m nh đ nào đúng? (1) Các halogen (F, Cl, Br, I) có s oxi hoá t -1 đ n +7 (2) Flo là ch t ch có tính oxi hoá (3) Flo đ y đư c clo ra kh i dung d ch mu i NaCl (4) Tính axit tăng d n t : HF
127953

Sponsor Documents