Tổng quan tình hình nghiên cứu về các tác phẩm đi sứ Trung Quốc của Việt Nam ở nước ngoài - Nguyễn Hoàng Yến

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 10 | FileSize: 0.41 M | File type: PDF
of x

Tổng quan tình hình nghiên cứu về các tác phẩm đi sứ Trung Quốc của Việt Nam ở nước ngoài - Nguyễn Hoàng Yến. Bài viết Tổng quan tình hình nghiên cứu về các tác phẩm đi sứ Trung Quốc của Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện nhằm mục đích giúp các bạn có một cái nhìn tổng quát về tình hình nghiên cứu tác phẩm đi sứ tại nước ngoài, và hi vọng trong tương lai không xa sẽ có nhiều nghiên cứu hơn khai thác loại hình tác phẩm này. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tong-quan-tinh-hinh-nghien-cuu-ve-cac-tac-pham-di-su-trung-quoc-cua-viet-nam-o-n-h688tq.html

Nội dung


1003047

Tài liệu liên quan


Xem thêm