Tổng quan khoa học thông tin và thư viện - Nguyễn Huy Hiệp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 211 | FileSize: 13.88 M | File type: PDF
of x

Tổng quan khoa học thông tin và thư viện - Nguyễn Huy Hiệp. Thông tin là tất cả trong một xã hội tri thức đac là thông điệp cho mọi người, mọi ngành để tiến đến một nền kinh tế tri thức, một xã hội tri thức.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tong-quan-khoa-hoc-thong-tin-va-thu-vien-nguyen-huy-hiep-amw1tq.html

Nội dung


    660176

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm