Tổng hợp thì hiên tại đơn và tiếp diễn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Tổng hợp thì hiên tại đơn và tiếp diễn. Tổng hợp thì hiên tại đơn và tiếp diễn- Present continuous and present simple Hãy dùng thì Present Continuous để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc ta nói hay xung quanh thời điểm đó, và hành động chưa chấm dứt.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tong-hop-thi-hien-tai-don-va-tiep-dien-zcautq.html

Nội dung


304737