Tổng hợp đề thi CV QHKH vào Ngân hàng TMCP Quân Đội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 14 | FileSize: 0.25 M | File type: PDF
of x

Tổng hợp đề thi CV QHKH vào Ngân hàng TMCP Quân Đội. Chuyên viên QHKH là người đại diện cho ngân hàng chủ động tiếp xúc với khách hàng. Bạn đang muốn ứng tuyển vào vị trí này? Dưới đây là bộ đề thi tuyển vị trí Chuyên viên QHKH rất phù hợp với bạn.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tong-hop-de-thi-cv-qhkh-vao-ngan-hang-tmcp-quan-doi-ccp6tq.html

Nội dung


 1. 1 www.giangblog.com Tổng hợp đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp vào Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Sơ bộ format đề thi trong đợt tuyển dụng tập trung năm 2012 (Đợt 1): Đề 46 câu/60p. Thi trên máy tính. Bao gồm: IQ, EQ, Anh văn, hiểu biết chung, kiến thức xã hội, câu hỏi tình huống, câu hỏi chung về NHTM… Các đợt tuyển dụng khác: format tương tự Thông tin bổ sung: Đề thi vị trí KHCN thì gồm 4 phần: - Xã hội, EQ (kỹ năng bán hàng, giao tiếp..) - IQ (tính toán nhẩm, một số dạng toán tiểu học ) - Nghiệp vụ: Chỉ hỏi về tính lãi suất theo phương pháp gộp, niên kim... + có đôi bài về CK GTCG, Tính WACC... T Đề hi H H nh n hiệp v M n . ế bạn à ngư i tiê ng thông minh, khi đi iê thị bạn chọn đồ theo tiê ch nào t ong các tiê ch a . m , . ạn ụng, . ao b ng ên v n, . iá c , . hương hiệ , . h ến mại a. 1,2,3,4,5 b. 1,3,4,5,6 c. 1,2,3,5,6 d. 1,2,3,4,6 . ư n ốc gia c hương na th ộc ỉnh nào . ho ng cách - ghệ n à km. đi t về v i v n tốc t ng b nh 50km/h, đi t về v i v n tốc t ng b nh km h. ỏi khi ngư i g p nha th cách ghệ n bao a . ột nhóm đồng nghiệp hợp g nha , c nào c ng có thể cao h ng và cư i nói vô tư được. ạn à ngư i không c ng t nh cách đó, bạn ngh g a. ọ th t mất ịch b. hội có nhiề nhóm t nh cách khác nha c. ọ th t đáng ngư ng mộ . ọ th t biết cách te . ệnh đề a có đ ng không v i các điề kiện . căn b c c a 2. y^2=1/4 a. hỉ cần đ đ ch ng minh mệnh đề, chưa đ để ch ng minh. Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 2. 2 www.giangblog.com b. và đề không đ để ch ng minh mệnh đề mà ph i cần thêm đk bổ ng c. hỉ cần mà không cần để ch ng minh mệnh đề . và m i đ để ch ng minh mệnh đề . ạn có con đi học tại p m giáo, mà p đó c ng có con c a cô giáo ch nhiệm học. Đến gi ăn thấ cô giáo ch nhiệm chăm óc con m nh đ c biệt hơn tất c nh ng bạn khác t ong p, con c a bạn về nhà ph n ng ất ga g t về việc đó. ạn àm g a. h n ánh ại điề nà v i giáo viên b. ạ con bài học ống c n, công b ng chỉ có t nh tương đối c. à tỏ thông c m v i giáo viên, ng m nào ch ng m ốn con m nh tốt nhất . h ển p . ếp c a bạn g p khó khăn, c chế, nên đ m ng bạn t n ất th m tệ, bạn ất b ồn và.... a. ghỉ việc b. hia ẻ v i bạn th n c. gh ng ếp nào mà ch ng m ng nh n viên . nh ph i àm việc tốt hơn, cẩn th n hơn n a, nhất à v i ếp nà . heo bạn một ngư i bán hàng thất bại khi nào a. hưa có đ kinh nghiệm bán hàng b. Không hiể về n phẩm c a m nh c. .... k nh . hông hiể khách hàng . có ,v giá t ị nhỏ nhất c a + + à bao nhiê a. 60 b. 45 c.61 d.33 . heo bạn, a ần đầ tiếp c th đ à điểm mà bạn đánh giá công t có ịch vụ khách hàng tốt a. ơ ở v t chất ất tốt b. h n viên ăn m c ất đ p c. ọi ngư i t ong công t ôn v i vẻ nc v nha , và v i vẻ v i khách hàng . .....k nh . hi t ên bố tăng c ng tiền vào tương ai, nhưng không tha đổi c ng tiền hiện tại th a. iá c t ong t ong tương ai tăng, giá c hiện tại gi m b. iá c t ong tương ai và hiện tại đề tăng c. iá c t ong tương ại và hiện tại đề gi m Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 3. 3 www.giangblog.com . không có c nào đ ng . hi chi ph h động vốn...... th t tài ch nh c a ....... a. ăng tăng b. ăng gi m c. i m tăng d. .. . hi ngư i ỹ tăng tiết kiệm th ? (c nà m nh k nh ch nh ác a. i c tăng và ất khẩ ng tăng b. iá c tăng, ất khẩ ng gi m c. iá c gi m, ất khẩ ng tăng . k có đáp án đ ng . iền có ban đầ c a à t , nế toàn hệ thống cho va b t chi th ố tiền nh n được à bao nhiê nế biết t ệ t b t b ộc à , hệ ố nh n tiền k . a. 1000tr b. 5000tr c. 2500tr ....k nh . ế bạn à nh n viên t n ụng m i, bạn àm g nế chưa en và chưa hiể công việc c nà ồi, c đáp án đề đ ng . ong ầ giao ịch chỉ có một m nh bạn, có ngư i phụ n mang thai vào, c ng c đó có khách ất vào, và c ngư i đề m ốn được phục vụ nga , bạn gi i ết thế nào a. i n c a m nh a tiếp khác , c n m nh tiếp ngư i mang bầ b. iếp khách t ư c ồi đến ngư i mang bầ c. Đề nghị ngư i đưa a ê cầ ồi phục vụ c c ng c . hục vụ ngư i mang bầ t ư c . ổng ố k o c a inh và oà à . inh chia ố k o c a m nh àm phần và cho oà phần. c đó ố k o c a oà gấp ần ố k o c a inh. ỏi ban đầ m i ngư i có bao nhiê cái k o a. inh , hoà b. inh , oà c. inh , oà . inh , oà 1 . . ạch ết t tiền tại c a t đồng. V a. ượng tiền gi m t b. ượng tiền gi m t Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 4. 4 www.giangblog.com c. ..... tăng t ........ tăng t 19. (C nà k nh hết Đ à an điểm c a để tăng m c độ gần g i, tin tưởng đối v i các đại ph n phối a. i m b t ố công t ph n phối b. ... c.... . ợp tác c ng n ất n phẩm v i công t ph n phối . ông t c a bạn hoạt động được năm, năm a có ợi nh n gấp đôi năm ngoái, tổng ố i a năm à t . v i năm đầ tiên à bao nhiê Đề thi có c , m nh chỉ nh được thế nà thôi, các c nghiệp vụ m nh không nh ch nh ác nên k po t. T Đề thi MB vị rí H N, H N đợt 2/2012 - Dịch vụ khách hàng là gì? (câu này y chang b a thi bên ACB) - Quốc ca do ai sáng tác? - T p thơ thiếu nhi "Góc sân & kho ng tr i" là c a ai m nh để ý ch "thiếu nhi" nên uýnh Trần Đăng hoa ế mà lại trúng) - ăm , ban hành t thuế tiêu thụ đ c biệt để làm gì? - Nếu p là số lẻ, q là số chẵn thì phép tính nào (ở ư i đáp án ch c ch n s ra số lẻ - ăn + căn đáp án căn nhưng m nh đ bị sai vì tính toán tầm b y ) - nào để chia cổ đông t ư c thuế, t ư c thuế & lãi, sau thuế, tất c đều sai) - Kỳ hạn tr nợ được ác định như thế nào? - TQ & VN có quan hệ g g đó, nếu GDP c a TQ gi m thì VN s gi m tăng tổng cung/cầu - Hàm cầu M/P = 2200 - 220r (có thể ko chính xác số liệu), cung 2000, giá 2, hỏi khi cung lên 2800 thì lãi suất (r) gi m nhiêu? - 100, 97,4, 94,8, ?, 89,6, 87
 5. 5 www.giangblog.com Bổ sung (BS): - BS1: Chi nhánh mình thi trên giấy, kiến th c qu n trị, thiên về k năng và hội nhiều hơn... - BS2: Mình m i v a thi chi nhánh nói ch ng à đề về QHKHDN thì kiến th c quan hệ khách hàng là chính ví dụ như các t nh h ống trong x đối v i khách hàng hay phàn nàn...kho ng 5 câu IQ dạng tiếng Anh và 5 câu IQ tiếng Việt, 5 câu tiếng Anh ch yếu về ng pháp, một vài câu tính toán b nh thư ng, nghiệp vụ. Mình có nh một vài câu hỏi mà mình rất ấn tượng thôi( tr c nghiệm trên máy hết nha các bạn): Ý ngh a c a thuyết Kaizen Ý ngh a c a mô hình MBO Ý ngh a th ết hai nhân tố c a Herzberg 4/ Gi s đang đ ng trên cầu thang, xuống 4, lên 3, xuống 6, lên 2, lên 9 rồi lại xuống 2, hỏi đang ở đ 5/ Tính WACC biết tổng chi phí: 196, tổng nguồn vốn 3000, vốn t có 200, ROA: 1,2%, tổng tài s n sinh l i : 1960. 6/ Tìm X biết, căn b c hai một n a giá trị c a X b ng 2X. .... 7/ Một vài câu tiếng Anh nè, chia thì và cấu trúc ng pháp:....., ch trống for the past 6 month điều kiện if loại 3 It's hight time....chia thì.... Một c có thư ng có ghi trên bao bì thuốc...keep out of the ch trống of children ^^ 8/ Vài câu nghiệp vụ: - Th i hạn tín dụng là gì - Hình th c thanh toán không dùng tiền m t - Chính ph thông báo tăng c ng tiền tương ai nhưng chưa tha đổi cung tiền hiện tại tác động đến lãi suất dn và giá c thế nào? .... ói ch ng à đề không khó ch yếu là kiến th c quan hệ khách hàng, ngh c a mình khi đ ng t ư c các tình huống về khách hàng, về đồng nghiệp! Chúc mấy Ubers thi th t tốt nha..^^ - BS3: Mình v a hi chi nhánh LA về các mem gi i giúp mình bài này nhé mình k biết chọn đáp án nào c . Hic Số ư đầu kỳ tài kho n p i thu khách hàng là 390000 $ cuối kỳ à $ t ong năm doanh thu là 3000000 $.hỏi kỳ thu tiền bình quân các kho n ph i thu là bao nhiêu ngày?: 30, 365, 48, 7, 274 Ngoài ra còn 1 số câu mình up lên cho các bạn tham kh o Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 6. 6 www.giangblog.com 1. No matter how angry he was, he would never ......... to violence exert recourse resort resolve 2. I remember.....him say the grass needed...... To hear/To be cut To hear/Cutting ........... 3. When got married , he was too .......... to say anything to his wife about his job shameful/confusing/embarrased/curious 4. T lệ chiết khấu là: Lãi suất mong đợi c a nhà đầ tư/Lãi suất cho vay/T lệ khi đó NPV = 0/ C đáp án t ên 5. Cho 3x - 2y = 8 thì 4y-6x =? 6. Lãi suất cho vay cầm cố c a ngân hàng nhà nư c đối v i các TCTD là đáp án lãi suất tái cấp vốn) 7. Thành phố tr c thuộc t ng ương 8. C a hàng bạn sáng bán được 60% s n phẩm v i giá 30$. Chiều còn lại 24 s n phẩm. Hỏi tổng số tiền mà c a hàng th được (1080) 9. Độ co giãn c a cầu theo giá 1 hàng hóa cho biết t lệ gi a cái gì......... - BS4: Cty A bán chịu cho B xe máy trị giá 90 triệu v i lãi suất năm t ong năm. o t nh h nh kinh oanh khó khăn nên ct bán ại cho ngân hàng MB. MB chấp nh n lãi suất năm. ác định số lãi MB tr cho cty A. đáp án em không nh l m. Đại loại là: A. 1,21 B. 1,19..... - BS5: Đề mình tiếng Anh nhiều phết, kho ng chục câu. Ch yế vi mô, v mô, ng x trong công việc, t ong đ i sống, kỹ năng bán hàng và ố câu nghiệp vụ. Mấ c chưa nghe bao h.^^ - BS6: Còn câu tính toán, 1 c a hàng bán kem vani và socola, t lệ kem vali và socola bán ra là 2/3. Nếu bán thêm 4 cái vani thì t lệ vani và socola là 3/4. Hỏi số kem vani bán ra là bao nhiêu? 2. Bạn là nhân viên m i vào , đc anh m có kinh nghiệm hư ng d n tr c tiếp, song ý kiến c a bạn và anh m thư ng bất đồng, bạn s : a. Gi ý kiến c a mình b. Đồng ý vs Lâm c. Đồng ý vs qu n lý tr c tiếp c a mình d. B ng m t nhưng a ại làm theo ý mình 3. Bạn là NV m i, ngà đầ đi àm đ đc họp buổi họp c a phòng kinh doanh, sếp bạn à ngư i m i đc thăng ch c, bạn muốn phát biểu ý kiến song sợ "ng a non há đá" bạn s : a. Phát biểu vô tổ ch c Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 7. 7 www.giangblog.com b. Đợi sếp m i m i nêu ý kiến c a mình c. Ngồi im, chăm ch ghi chép 4. VN tr i qua bn múi gi : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 . ài định kho n khi giao dịch thấy kho n tiền th a thì: a. Nợ TK TM Có TK ch x lý b. Nợ TK TM Có TK ph i tr khác c. ... 6. Nếu 2x-3y=8 thì 9y-4x=? 7. Phòng kinh doanh là phòng ntn? a. Là phòng mà nv ph i chịu áp l c trong mọi th i gian b. .... 8. Mấy câu liên quan t i thị t ư ng cạnh tranh hoàn h o, v ng a ư động... 9. 1 tuần làm 3 ngày, là trong w tuần, tiền ương nh n đc à , hỏi số tiền mà ngư i đó nh n đc t ong ngà à bn a. 3w/x b. x/3w c. wx/3 ... 10. Tỉnh nào h p nhất VN? 11. Môn thể thao nào gọi là môn thể thao vua: a. bóng đá b. bóng rổ c. Cầu lông ... T3 Đề thi CV QHKH Doanh nghiệp MB Hải Phòng 20/05/2011 Mình thi MB vị trí CVQHKH Doanh nghiệp, chi nhánh hôm , nh n ch ng đề thi lần này khá giống đợt thi tháng t ư c đó. Phần c Q àm t ong ph t, a ph t th đề, may còn kịp v ra nháp mấy hình, có kho ng 3-4 câu khó quá, nhìn ngang nhìn dọc v n ko ngh a kết qu là gì. Phần 2: 15 câu kiến th c kinh tế - xã hội kiể như iệt Nam gia nh p Liên Hiệp Quốc năm nào .... phần này tr c nghiệm) Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 8. 8 www.giangblog.com Phần hơn c về nghiệp vụ, khá nhiều câu hỏi về Lu t và các định về nh v c ng n hàng. c ng t c nghiệm luôn) Phần 4: bài t lu n, lần này lại là 1 bài tính toán ch ko ph i tình huống hay kiến th c như ần t ư c, 1 bài thôi. Nh được cái đề, đăng ên cho mọi ngư i cùng tham kh o: Cho tình hình vay nợ c a Công ty A: Vay theo HMTD-----------------Doanh thu t bán HH, DV(ghi nh n vào cuối tháng) 16/01: 20 t ---------------------------T1: 30 t 11/02: 20 t ---------------------------T2 : 30 t 000-------------------------------------T3 : 10 t 01/04: 30 t ---------------------------T4 : 10 t 16/05: 10 t ---------------------------T5 : 10 t 21/06: 30 t ---------------------------T6 : 10 t ư nợ cuối 2009: 0 Hạn m c: 100 t S dụng 80% Doanh thu trong tháng tr nợ gốc Lãi suất 12%/năm tháng ngà a. Tính hạn m c còn lại sau m i lần vay và cuối m i tháng. b. Tính lãi ph i tr hàng tháng. Bài này tính kiểu gì h các bro. Kiể nà à như kiểu hạn m c thấu chi thì ph i. (phần 2, 3, 4 làm trong 90' nhé) Đ à đề QHKH DN, còn bên cá nhân thì Ko có t lu n, 100% tr c nghiệm luôn. Mọi ngư i tham kh o cái đề MB hồi tháng 1 ấy, giống đến 30% (cái này chịu khó tìm trên mấy forum là có mà). BS1: Mình còn nh vài câu n a. up nốt cho các bạn nhé. không hóc búa l m nhưng biết thì tốt. 1. KYC là viết t t c a gì 2. Standby L/c là loại L/c gì? 3. Lãi suất add-on? 4. l/c do bên xuất khâu hay nh p khẩu mở? 5. TTr là gì??? ( mình không biết àg đ t ch b a thui, k biết có trúng k ) BS2: ư nợ được phân thành mấy nhóm 1. 1 nhóm 2. 2 nhóm 3. 3 nhóm Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 9. 9 www.giangblog.com 4. 4 nhóm BS3: 1. cho t giá giao ngay c a USD (mua vào x – bán ra y), VND (mua vào a – bán ra b), lãi suất c a USD kì hạn 3 tháng là 3 – 5% c a VND là 14 – 16%, hỏi t giá mua kì hạn 3 tháng USD là bao nhiêu? 2 Hiện na các ng n hàng n đang s dụng UCP theo: a. UCP 500 b. UCP550 c. UCP600 d. UCP 650 T Đề thi ngày 8/4/2012 – tuyển tập run đợt 1/2012 Mình thi KHCN về, nói ch ng đề m nh toàn ơi vào c hỏi tình huống, một số câu khái niệm đ c điểm về NHTM. Có một số câu IQ rất khoai hư bài toán về ph n công ao động v i nư c ch y vào bể nư c ấy ) và một số câu lạ lạ như hỏi X=? Có một số câu nghiệp vụ quay quanh ROA rồi chi phí vốn bình quân Đi thi không đc mang má t nh, cầm CMT và b ng tốt nghiệp ho c giấy t g đó ch ng minh đc bạn à v năm c ối. Đề 46 câu/60p. Thi trên máy tính ST5: 1. Bạn là sinh viên m i a t ư ng. Thu nh p cao không ph i là mục tiê hàng đầu. Bạn s l a chọn công t nào a đ A. Công ty có nhiề cơ hội học hỏi, thăng tiến. Thu nh p thấp. B. Công ty nổi tiếng có nhiều s n phẩm được ưa ch ộng C. Công ty phù hợp v i định hư ng chuyên môn c a bạn D. Công ty nổi tiếng v i m c thu nh p cao và chế độ đ i ngộ tốt 2. Môn thể thao nào là môn thể thao vua óng đá 3. Ngày 10/3 là ngày gì Gi Tổ 4. Tháng 7 âm lịch có ngày l gì? Vu Lan 5. Nếu bạn à ngư i bán hàng, sau khi công bố m c giá bạn nên làm gì? A. Thuyết phục khách hàng chấp nh n m c giá đó. B. Im l ng và ch khách hàng lên tiếng C. Đưa a o đưa a m c giá đó Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 10. 10 www.giangblog.com D. em thái độ khách hàng và tìm cách gi m giá 6. A 23 tuổi, B 15 tuổi. Hỏi cách đ bao nhiê năm t ổi A gấp đôi t ổi B A. 16 B. 7 C. 8 D. 10 7. L a chọn loại h nh cơ cấu cho doanh nghiệp bạn phụ thuộc vào: A. M c lợi nhu n bạn mong muốn nh n được B. Lu t pháp c a nư c bạn C. A D. D 8. The experts were not ful … that the anima wa a p ma A. Blah blah B. Convinced C. Believed D. Relized 9. If I had met yo e te a , ….. he e to a . A. Would have been B. Would been C. Have been D. Blah blah . he management wa ….. ag eement with……. g đấy k nh A. In/on ( nh m i đáp án nà v nó đ ng B. To/ C. Above/ D. On/ 11. Qui trình tín dụng cơ b n c a 1 ngân hàng bao gồm: [Liệt kê ra 5 bư c đầu] và sau đó à A. Tiếp tục gi i ngân (quay vòng) B. Thu hồi nợ và thanh lý hợp đồng tín dụng C. g đấy D. Blah blah 12. Nếu bạn vào 1 c a hàng và hỏi giá 1 s n phẩm, ngư i bán hàng không tr l i về giá mà nói r ng “đ t l m, không đ tiền m a đ ” bạn s ph n ng như nào A. T c gi n, phê b nh nh n viên bán hàng v đối x không đ ng v i khách hàng Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 11. 11 www.giangblog.com B. T c gi n, m a món hàng đó. C. T c gi n, h t hơi th t sâu rồi r i khỏi c a hàng. D. T c gi n, đ i g p phụ trách c a hàng. 13. Trong thị t ư ng cạnh tranh hoàn h o, doanh nghiệp đạt lợi nhu n tối đa khi giá bán b ng: A. Chi phí biên B. Chi phí biến đổi bình quân C. Chi phí cố định bình quân D. Chi phí trung bình E. Doanh thu biên 14. Trong thị t ư ng độc quyền thuần túy không có tính chất nào a đây: A. Kh năng a nh p thị t ư ng c a các công ty m i khó khăn hơn B. Trên thị t ư ng có s n phẩm thay thế cho s n phẩm đầu ra c a công ty C. hách hàng khó khăn t ong việc tiếp c n thông tin D. Khách hàng là duy nhất. 15. Nế ng n hàng t ng ương gi m lãi suất s làm cho A. Lạm phát tăng B. Cung tiên gi m C. ăng tỉ lệ tiết kiệm c a m i gia đ nh 16. S p xếp theo m c gi m dần lãi suất h động: A. Phát hành trái phiếu, tiền g i tiết kiệm, tiền g i thanh toán B. Phát hành trái phiếu, tiền g i thanh toán, tiền g i tiết kiệm C. Tiền g i tiết kiệm, tiền g i thanh toán, phát hành trái phiếu. D. Blah blah 17. Các báo cáo tài chính c a 1 doanh nghiệp Đ , Q Đ có t nh chất nào a đ A. Ph n ánh tình hình tài chính c a doanh nghiệp trong một th i kỳ B. Tổng tài s n b ng tổng nguồn vốn C. g đấy D. C A và B 18. Có 1 câu hỏi g đấy về Tiền m t tồn quỹ đầu kỳ c a Đ ph i b ng tiền m t tồn cuối kỳ c a áo cáo ư ch ển tiền tệ nhưng k chọn đáp án nà 19. Khi vòng quay kho n ph i th tăng có ngh a à A. Các khoan vay có chất ượng xấu B. Các kho n vây có chất ượng tốt hơn C. Số ngày thu các kho n ph i thu ch m hơn Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 12. 12 www.giangblog.com D. Số ngày thu các kho n ph i th nhanh hơn 20. Khi nợ ph i th tăng ên àm tha đổi: A. Kỳ thu tiền B. Tính thanh kho n tại th i điểm đó C. g đấy D. C A và B 21. Theo bạn t p ngư i nào a đ có kh năng th ết trình tốt? A. gư i nói to và ng điệ tha đổi B. gư i hay nói C. gư i nói v a ph i và ng điệ tha đổi D. gư i cân nh c t ng t t ư c khi nói 22. Nh n định nào a đ à ai ầm khi giao tiếp A. Nói càng nhiều càng tốt B. Blah blah C. Blah blah D. Blah blah 23. Có 22 câu hỏi. Sau khi làm tổng điểm là 63.5. Tr l i đ ng c được cộng 3.5d, sai 1 câu bị tr điểm. Hỏi có bao nhiêu câu sai? A. 3 B. Blah blah C. Blah blah D. Blah blah 24. Có 30 khách. Giá vé hết $. iá vé ngư i l n 10$, trẻ e 5$. Hỏi có bao nhiêu ngư i l n 18 . ên bàn có đ a hoa gồm táo, quýt nho v i t lệ 2: 5: 9. Có tổng cộng 128 qu , hỏi có bao nhiêu qu nho 72 26. Nhà Trang cách siêu thị km. iê thi cách bư điện 3km. Hỏi nhà ang cách bư điện p km n m trong kho ng nào? . hi đi phỏng vấn và được hỏi về thất bại c a b n thân trong công việc mà bạn có trách nhiệm. bạn s tr l i như nào A. Tr l i v i nhà tuyển dụng a khi được tuyển dụng s kể lại vì không muốn làm mất hình nh trong buổi phỏng vấn. B. Tr l i về thất bại và nêu trách nhiệm c a b n thân. C. Nói r ng việc thất bại c a bạn không làm nh hưởng nghiêm trọng g đến tổ ch c Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 13. 13 www.giangblog.com D. Tr l i v i nhà tuyển dụng r ng ai c ng có thất bại và bạn không muốn để ngư i khác biết thất bại này. 28. D tr b t buộc c a g n hàng hà nư c định cho các được tính toán d a trên A. Tổng nợ vay v i Ngân hàng TM khác và NHNN B. Tổng tiền g i tiết kiệm C. Blah blah D. Blah blah Tạm th i m i nh được thế @@ đi ống ăn cơm đ BS1: 1.X=(5/6+15/18)-10/12, (x-1)3=? câu này tính ra - mà đ.a k có nên chơi n -1/6 2.Hệ thống các cấp chính quyền tại VN. (TW->Tỉnh/tp tr c thuộc tw->qu n/huyện->phư ng/xã) 3."Quan âm thị kính" thuộc thể loại nào? (chèo) 4.Tháng 7 có l hội j? (Vu lan) 5. 1 h n hợp i măng gồm i măng, cát và h n hợp n ng 12kg. hỏi tổng khối ượngho n hợp i măng à bi nhi biết 3 phần = nhau? (12x3 =36) 6."...allow...to V..." 7.We've got a long trip, the petrol...is empty (tank) 8.hệ số thanh toán ng n hạn t đ nợ nh = 40/25 = 1.6 BS2: 1. Khi bạn vào c a hàng hỏi giá 1 s n phẩm, NV c a hàng b o:nhiều tiền l m không m a được đ . n a. T c gi n và phe phán nv ban hàng b. T c gi n, phàn nàn v i qu n lý c u hàng c. T c gi n, hít thở hơi ài và đi khỏi c a hang d. T c gi n, mua b ng đc p đó 2. S p sếp th hạng c a các loại xe sedan: KIA, Toyota, Benley, BMW, Luxus. . i à ngư i đầ tiên đưa a phương pháp ha ao , k nh ) qu n trị học a. Taylor b. g đấy c. Shapter (hay sao ý) d. Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
 14. 14 www.giangblog.com Mình chọn đáp án b a là c, vì mấ cái tên th đáp án c ạ nhất mình chọn. 4. NH gi có TK......(chỉ nh đc thế) a. hư t n ụng b. Ủy nhiệm chi c. Kí séc.. d. Thẻ thanh toán hay sao ý (k nh ) 5. KH nh p kh u mở L/C ở 1 ngân hang. trách nghiệm tr tiền cho bên thụ hưởng là a. Ngân hàng mở L/C, ngân hàng hàng xác nh n L/C b. Ngân hàng mở L/C. c. gư i nh p khẩu . gư i XK Chỉ tạm nh mang máng thế thôi, share cho mọi biết. Đề k khó, nhưng hỏi hơi ộng. Mấy câu Q c ng , hihi. 1. Nếu nhiệt độ tăng thêm t độ đến độ, hỏi giá trị c a 60-d là bao nhiêu a. 12 b. 30 c. 35 .… e. 85 2. Bể nư c đang ch a 1/2 bể, đổ thêm m nư c n a th nư c trong bể b ng 7/8 hỏi dung tích c a bể là bao nhiêu a. ái g đó /7 b. ái g đó c. 26 2/3 d. 30 3/8 e. 32 1/8 3. Nếu bạn đang đ n bếp gas mà gas bị cháy thì bạn x như thế nào a. T t ga , đổ nư c lên bếp b. T t gas, gọi c u hỏa c. T t gas, gọi hàng xóm d. T t gas, lấ khăn tẩm nư c trùm lên bếp e. T t gas, lấy cát đổ lên bếp Có mấy câu bài t p về tính lãi suất kép, WACC. Có khá nhiều câu trùng v i các bạn đ po t t ên đ nên theo m nh đề thi là giống nha cho toàn đợt tuyển dụng nà , có chăng là câu hỏi s đ o gi a các đề v i nhau. Chúc các bạn may mắn và thành công! Đề thi được chia sẻ bởi UB’s member Đề thi CV QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp
884026